De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR VAN BELEID NAAR PRAKTIJK Ann Verhaegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR VAN BELEID NAAR PRAKTIJK Ann Verhaegen."— Transcript van de presentatie:

1 D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR VAN BELEID NAAR PRAKTIJK Ann Verhaegen

2 Een lange weg naar erkende kwalificaties Decreet 2009  implementatie 2012  Legislatieve verankering  Oprichten agentschap ‘AKOV’  Nood aan referentiekader  Koppeling met Europa  Veel betrokken actoren  … 2

3 3 Kwalificatieraamwerk “ Een systematische ordening van erkende kwalificaties op basis van een algemeen geldend kwalificatieraamwerk”

4 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 1 Rome 2 Competent 3 Beroepskwalificatiedossier (BKD) 4 Beroepskwalificatie (BK) 5 Onderwijskwalificatie (OK) 6 Opleidingenstructuur 7 Onderwijsprogrammatie 4

5 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 1. Referentiekader 1. ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois - Pôle emploi)  Databank van fiches met inhoudelijke beschrijving van beroepenclusters aan de hand van activiteiten (basis- en specifieke activiteiten)  N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises 2. Competent (SERV)  Databank waarin de ROME-fiches verfijnd zijn  Basis en specifieke activiteiten beschreven a.d.h.v. kennis en vaardigheden  N420301 Dispatcher goederenvervoer over de weg (m/v) N420301 Dispatcher goederenvervoer over de weg (m/v) Andere referentiekaders  Maatschappelijke functies 5

6 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2. Beroepskwalificatie(dossier) 3. Beroepskwalificatiedossier (BKD)  Beschrijving beroep a.d.h.v. vereiste competenties  Koppeling ‘Competent’ en ‘VKS’ Kennis en vaardigheden worden aangevuld met context, autonomie en verantwoordelijkheid  BKD Dispatcher goederenvervoer (m/v) 4. Beroepskwalificatie (BK)  Afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend Ingeschaald: toekennen niveau Vlaamse kwalificatiestructuur aan BKD  Afstemming werelden ‘leren’ en ‘werken’  Belangrijk voor opleiding en EVC-trajecten  BK Dispatcher goederenvervoer (m/v) 6

7 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2. Beroepskwalificatie(dossier) Wat is een beroepskwalificatie niet?  Beroepscompetentieprofiel ‘oude stijl’  Competent-fiche  Functieclassificatie  Opleidingsstructuur  … 7

8 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 3. Onderwijskwalificatie 5. Onderwijskwalificatie (OK)  Niet alle opleidingen leiden tot OK  Overheid (niveau 1-5) en instellingen hoger onderwijs (niveau 6-8)  VKS niveau 1-5 : OK bestaat uit eindtermen, specifieke eindtermen en/of (een) erkende beroepskwalificatie(s).  BK dispatcher goederenvervoer (+ …) = OK 6. Opleidingenstructuur  Onderwijskwalificaties gesitueerd binnen de opleidingenstructuur.  De opleidingenstructuur via beroeps- en onderwijskwalificaties enten op de kwalificatiestructuur. 7. Onderwijsprogrammatie 8

9 9 Logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur 3. Onderwijs

10 10 Procedure tot erkende beroepskwalificatie 1 Opstellen van het beroepskwalificatiedossier 2 Valideren 3 Inschalen 4 Erkennen als beroepskwalificatie 5 Registreren/Communiceren

11 11 Procedure tot erkende beroepskwalificatie 1. Opstellen beroepskwalificatiedossier Hoe ziet het dossier eruit?  Globale informatie: titel, definitie, sectoren, betrokken actoren en referentiekader  Competenties op basis van referentiekader en descriptorelementen  Arbeidsmarktrelevantie/maatschappelijke relevantie op basis van feitelijke gegevens  Samenhang met andere (potentiële) voorstellen tot beroepskwalificatiedossiers  Updates met indicaties van duurzaamheid van het voorstel tot beroepskwalificatie Wie stelt het dossier op? Sectoren, bedrijven,…

12 Procedure tot erkende beroepskwalificatie 2. Valideren beroepskwalificatiedossier Wat is valideren? Nagaan of met het geheel aan competenties opgenomen in het beroepskwalificatiedossier een beroep kan worden uitgeoefend. Wie valideert? Vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen (vanuit hun arbeidsmarktregiefunctie) Op basis van welke criteria wordt de validering uitgevoerd?  Draagvlak  Referentiekader  Competenties  Arbeidsmarktrelevantie / Maatschappelijke relevantie 12

13 Procedure tot erkende beroepskwalificatie 3. Inschalen beroepskwalificatiedossier Wat is inschalen? Op basis van een wetenschappelijk geijkte methode aan het dossier een niveau toekennen (= beschrijving van de competenties in het dossier vergelijken met de niveaudescriptoren van de verschillende kwalificatieniveaus) Wie schaalt in? Vertegenwoordigers van de SERV, Vlor en VDAB/Syntra Vlaanderen 13

14 Procedure tot erkende beroepskwalificatie 5. Erkennen / Registreren Erkennen Erkenningsadvies:  gevalideerd kwalificatiedossier  inschalingsvoorstel van de inschalingscommissie  marginale toetsing Registreren/communiceren Kwalificatiedatabank 14

15 Stand van zaken Pilootfase: afronding eind februari 2012 Voorbereiden implementatie:  Opmaak uitvoeringsbesluit  Bepalen prioriteitenlijst 2012  Algemene en specifieke infosessies i.f.v. indienen BKD 15

16 Contactinformatie Meer weten?  Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling projecten: EVC - Curriculum - Kwalificaties Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel vks@vlaanderen.be  http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/index.htm http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/index.htm 16


Download ppt "D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR VAN BELEID NAAR PRAKTIJK Ann Verhaegen."

Verwante presentaties


Ads door Google