De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD DIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN Anita van den Ende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD DIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN Anita van den Ende."— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD DIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN Anita van den Ende

2 Inhoud Richtlijn elektronisch geld Wetsvoorstel elektronisch geld Vrijstellingsregeling Wtk 1992 Wet Mot/Wid

3 Richtlijn Elektronisch geld Deposito Kredietinstellingen Terugbetaalbaarheid Definitie elektronisch geld

4 monetaire waarde opgeslagen op een elektronische drager wordt aanvaard door anderen is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld dat ten minste dezelfde waarde vertegenwoordigt als de uitgegeven monetaire waarde

5 Wet toezicht kredietwezen 1992 Verbod om zonder vergunning als kredietinstellng werkzaam te zijn 2 soorten kredietinstelling Vrijstelling of ontheffing

6 Implementatie elektronisch geld Nieuwe definitie kredietinstelling: gelden ter beschikking krijgen waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven dat ook door anderen wordt aanvaard Definitie elektronisch geld: geldswaarde opgeslagen op een elektronische drager

7 Artikel 85b uitgegeven elektronisch geld vertegenwoordigt een waarde die ten minste gelijk is aan de waarde van de voor de uitgifte ontvangen gelden omwisselplicht, waarbij uitsluitend de voor omwisseling noodzakelijke kosten mogen worden berekend

8 Toepasselijkheid Wtk 1992 Debetkaarten en Credit cards zijn geen elektronisch geld Uitgevers van Single Purpose cards vallen niet onder de wet; is vooruitbetaling van een dienst Ook uitgevers van bijv. Air Miles vallen niet onder de wet

9 Gevolgen toepasselijkheid Wtk Vergunningplicht Minimum EV van 1 miljoen euro Vereisten aan AO/IC Beperkingen in: – toegestane werkzaamheden – deelnemingen – beleggingsbeleid

10 Vrijstellingsregeling Voor kleine en lokaal gevestigde uitgevers Maximaal 150 euro per drager 3 mogelijkheden: Gezamenlijke waarde niet >5 mln, nooit >6 Groepsondernemingen Begrensde locatie, nauwe zakelijke banden

11 Vrijgestelden artikel 85b is van overeenkomstige toepassing; derhalve omwisselplicht jaarlijks verslag aan DNB over totale omvang verplichtingen elektronisch geld voldoen aan vereisten van de Wet Mot en de Wid geen Europees paspoort

12 Anti-witwaswetgeving Europese anti-witwasrichtlijn is van toepassing op uitgevers elektronisch geld In Nederland is die richtlijn verwerkt in: –Wet Melding Ongebruikelijke Transacties –Wet identificatie bij Dienstverlening

13 Wet Mot Melden transacties met een ongebruikelijk karakter aan Meldpunt ongebruikelijke transacties Ongebruikelijk als wordt voldaan aan: –objectieve indicator –subjectieve indicator

14 Wid Plicht om de klant te identificeren Idenficatieplicht afhankelijk van: –soort transactie –bedrag dat met de transactie is gemoeid

15 Tijdpad Eerste Kamer behandelt 18 juni 2002 wetsvoorstel als hamerstuk Aanpassing besluiten wet Mot/Wid zijn gereed vrijstellingsregeling bijna gereed planning: Alles in werking per 1 juli 2002

16 Informatie Wetsvoorstel is te vinden op: www.overheid. nl Concept vrijstellingsregeling op: www.minfin.nl Brochures inzake anti-witwaswetgeving zijn te verkrijgen door een e-mail te sturen aan: voorlichting@minfin.nl


Download ppt "JURIDISCH KADER ELEKTRONISCH GELD DIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN Anita van den Ende."

Verwante presentaties


Ads door Google