De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale dumping en deloyale concurrentie Probleemstelling en maatregelen van de huidige regering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale dumping en deloyale concurrentie Probleemstelling en maatregelen van de huidige regering."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale dumping en deloyale concurrentie Probleemstelling en maatregelen van de huidige regering

2 Probleemstelling Binnen de Europese Unie vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal: interne markt. Interne markt met verschillend aanbod in verschillende landen: niet overal gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden, niet overal gelijke sociale bescherming. Als daar geen ‘buffer’ wordt ingebouwd: open deur voor misbruiken.

3 Misbruiken als gevolg van vrij verkeer Werknemers uit lage loonlanden worden naar ons land gestuurd om 1/tegen lager dan Belgische lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden te werken: – Faillissementen en jobverlies 2/ als schijnzelfstandige te werken: – misbruik van sociale zekerheid, concurrentievervalsing ten opzichte van bonafide werknemers én uitbuiting van buitenlandse werknemers. Ondernemingen kunnen daardoor tegen onmogelijk lage prijzen werken: concurrentievervalsing ten opzichte van bonafide ondernemers.

4 Belang Grote sense of urgency in tal van sectoren: – Invloed van oneerlijke concurrentie op leefbaarheid ondernemingen en werkgelegenheid enorm – Brengt blijvende schade toe aan kwetsbare sectoren – Bijvoorbeeld: transportsector (Oost-Europa, Azië), bouwsector (Oost-Europa), vleesverwerking (Duitsland), … Zeer tegengestelde reactie bij Europese beleidsmakers: willen vrij verkeer niet begrenzen. Actie, maatregelen moeten van lidstaten zelf komen – Zie ook arrest Limosa.

5 Regelgeving 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid – Lonen, fiscale en sociale schulden Schijnzelfstandigheid – Sectoriële benadering Detachering – A1 Ter beschikking stelling Controles : gecoördineerde acties starten binnenkort en zullen de komende maanden doorgaan

6 Oplossingen Hoofdelijke aansprakelijkheid op vlak van lonen. – Probleem: onderaannemers betalen hun personeel te lage lonen. Het personeel is vaak niet-Belg. – Oplossing: na controle door de arbeidsinspectie kan de werknemer of de administratie alle opdrachtgevers aanspreken om het probleem op te lossen of om een correct loon bij te passen.

7 Oplossingen (2) Wet op de arbeidsrelaties – schijnzelfstandigheid – Probleem: oneerlijke concurrentie en niet correcte verloning en bescherming via schijnzelfstandigheid – Oplossing: in overleg met sociale partners per sector criteria ingevoerd om een weerlegbaar vermoeden van ondergeschiktheid in te voeren.

8 Oplossingen (3) Detacheringsfraude – Probleem: valse A1-attesten gebruikt om buitenlandse werknemers naar België te sturen voor werkopdrachten – hierdoor is men niet onderworpen aan Belgische sociale zekerheid. – Oplossing: wanneer rechtbanken of sociale inspectiediensten fraude vermoeden kan men A1- attest naast zich neerleggen en toch Belgische sociale zekerheid toepassen.

9 Oplossingen (4) Verbod op terbeschikkingstelling – Probleem: is door vorige beleidsmakers uitgehold en daardoor zelden toepasbaar. – Oplossing: uitholling ongedaan maken en verbod (met strenge uitzonderingen) terug installeren.

10 Naast het wetgevende werk Controles op het terrein moeten – Frequenter – Gezamenlijk (met verschillende inspectiediensten, politie, justitie) – Op basis van gekruiste gegevens met risicoselectie (risico op controle ≈ risico op fraude/misbruik) – Met concrete opvolging (onderzoek > vervolging > bestraffing)

11 Vragen? Contactpunt beleidscel: Beleidscel van de staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale en Fiscale Fraude Kunstlaan 7 – 1000 Brussel info@crombez.fed.be www.samenaanhetwerk.be


Download ppt "Sociale dumping en deloyale concurrentie Probleemstelling en maatregelen van de huidige regering."

Verwante presentaties


Ads door Google