De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL"— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL
Dienst Inspectie Consumptieproducten Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2 OPDRACHTEN CONTROLEDIENST
Informeren van steden en gemeenten, scholen, jeugdwerking, organisatoren van evenementen, particulieren en handelszaken Controle op het rookverbod en de wetgeving rond tabaksproducten. Controle op verkoop, aanbieden en schenken van alcohol aan minderjarigen In handelszaken: supermarkten, buurtwinkels, nachtwinkels, … In horecazaken: cafés, discotheken, jeugdhuizen, … Tijdens evenementen: fuiven, festivals, optredens, concerten, … tabaksautomaten, drankautomaten

3 INLEIDING Waarom jongeren beschermen tegen tabaksgebruik?
Zeer schadelijk (1 op 2 rokers sterven aan de gevolgen van het roken en 1 op 4 op middelbare leeftijd) Zeer verslavend Smaak van sigaretten is verzoet (drempel verlagend) Tabaksfabrikanten zijn en blijven gefocust op jongeren

4 JONGEREN EN TABAK: WETGEVING
4 Sinds 1 juli 2011 algemeen rookverbod in openbare plaatsen ook in cafés en discotheken Ongeveer alle reclame voor tabaksproducten is verboden Gratis laten proeven is ook verboden Nachtwinkels?

5 ROOKVERBOD 5 WET van 22 DECEMBER 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Stbl. 29.XII.2009) Algemene regel: Openbare, gesloten plaatsen dienen rookvrij te zijn. Rookkamer is wel overal toegestaan.

6 Rookverbod - verantwoordelijkheden
Wie betaalt de boete? Zowel uitbater/organisator als rokende klanten kunnen geverbaliseerd worden. De uitbater/organisator moet het rookverbod aangeven met rookverbodstekens zowel aan de ingang als binnen; asbakken verwijderen (elementen die doen denken dat je mag roken); en de klanten op het rookverbod wijzen.

7 Waterpijp Het roken van waterpijp valt onder het rookverbod.
Waterpijp is niet minder schadelijk dan een sigaret. Waterpijp roken kan enkel in een rookkamer of in open lucht.

8 Waterpijp Een roker inhaleert per 'trek' veel meer rook van een waterpijp dan van een sigaret, en rookt ook langer aan een pijp dan aan een sigaret. Zo levert de waterpijp veel grotere hoeveelheden schadelijke stoffen als teer en koolmonoxide. Waterpijprokers krijgen veel meer kankerwekkende stoffen binnen als arseen, chroom en nikkel. Daarnaast zou het gemeenschappelijk gebruik van de pijp ook de verspreiding van infectieziekten als tuberculose en hepatitis in de hand werken.

9 Tent Een gesloten tent is als een lokaal. Er geldt een rookverbod. Een tent waarvan één of meerdere zijwanden open zijn, wordt als open lucht beschouwd. Ook wanneer 1 volledige zijwand open is, wordt de plaats niet langer beschouwd als ‘gesloten’.

10 Slide om alcoholwetgeving in te leiden, aan te passen naar eigen keuze

11 ALCOHOL: INLEIDING Alcoholgebruik bij jongeren (12 – 16-18 jaar)
11 Alcoholgebruik bij jongeren (12 – jaar) Bron: VAD, cijfers van <16 16+ Ooit alcohol gedronken 64 % 92 % Regelmatig alcoholgebruik 9 % 42 %

12 Waarom jongeren beschermen tegen alcohol?
INLEIDING 12 Waarom jongeren beschermen tegen alcohol? Schadelijk: verstoorde ontwikkeling, verminderde prestaties Verslavend: wie vroeg begint te drinken riskeert alcoholproblemen als volwassene Verband tussen alcoholgebruik en onveilig en ongewenst seksueel gedrag Producenten zijn ook gefocust op jongeren (breezers,alcopops,flügel,Eristoff…)

13 JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING
13 Gemeenschappelijke Verklaring van de Ministers van Volksgezondheid Bescherming van alcoholmisbruik bij Jongeren en Zwangere vrouwen In 2010 ging vernieuwde reglementering van kracht Algemene regel: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen (< 16 jaar). Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minderjarigen (< 18 jaar).

14 JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING
14 “Alcoholische drank”: Elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol. Bier, wijn, cava “Sterke drank”: Gedestilleerde drank met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % of gegiste dranken van meer dan 22 % of mengdranken met sterke drank Alcopops, vodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac, … Cocktails op basis van deze dranken (Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) GN code !!

15 Bieren, wijnen en tussenproducten zoals bv martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als 'sterke drank' als ze een alcoholgehalte van minstens 22%vol. bevatten. Dit kan door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of als er bijkomende gistingen zijn gebeurd. Ook als je na de gisting dranken gaat stoken (destilleren), stijgt het alcoholpercentage en val je onder de categorie van gedestilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het destillaat van bepaalde witte wijnen.

16 VERANTWOORDELIJKHEID
De verkoper, schenker of aanbieder is verantwoordelijk in geval van inbreuk Mogelijke maatregelen Waarschuwing Proces-verbaal met administratieve boete (275 € €) Doorverwijzing naar Parket

17 JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING
17 Bewijs van leeftijd vragen als schenker / verkoper De wet zegt: ‘Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen’ Dit kan aan de hand van de identiteitskaart maar ook de studentenkaart, een lidkaart, … Kortom elk document met foto en bewijs van leeftijd Geen bewijs (bvb. weigering) = geen verkoop

18 Alcoholverkoopsverbod in praktijk
Controle van de leeftijd van de klant Bij voorkeur niet aan de bar (inkom) Bijvoorbeeld polsbandjes: groen(+18), oranje(+16), rood(-16) of stempels. Voorzie nodige mankracht Spontane leeftijdscontrole aan de deur

19 Alcoholverkoopsverbod in praktijk
niet aanbieden van alcoholische dranken aan beschonken personen bemanning bar (maturiteit) barbriefing: regels/ tips/ afspraken Overleg en regelmatig contact met politie en lokale sleutelfiguren

20 CONTROLE van een evenement
Is de organisatie op de hoogte van de wetgeving? Is er leeftijdscontrole aan de ingang? Met welk controlesysteem werkt men? kleurenpolsbandjes, stempel of andere Worden de fuivers geïnformeerd over het alcoholverbod a.h.v. bijvoorbeeld affiches? Wordt leeftijd gecontroleerd aan de taptogen? Hangen er rookverbodtekens? Wordt er gerookt?

21 JONGEREN EN ALCOHOL JUIST/FOUT

22 Min 16-jarigen mogen we niet op onze fuif van de jeugdbeweging toelaten want je mag geen alcohol schenken aan min 16-jarigen Juist Fout

23 Je kan in een coma terechtkomen of zelfs sterven aan een hartstilstand door een alcoholvergiftiging
Juist Fout

24 Hoe jonger je begint te drinken, hoe beter je tegen alcohol kan
Juist Fout

25 Je mag aan de fuifingang de identiteitskaart vragen om te kijken of de bezoekers +16 zijn
Juist Fout

26 Op onze fuif willen we ook cocktails verkopen
Op onze fuif willen we ook cocktails verkopen. We kiezen voor Pisang Orange -die mogen we aan iedereen ouder dan 16 jaar schenken Juist Fout

27 JONGEREN EN ALCOHOL Ondersteuning van uw beleid en documentatie
Regionale diensten voor preventie VAD – Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen vzw

28 CONTROLEDIENST Contactgegevens Controledienst
28 Contactgegevens Controledienst Inspectie Consumptieproducten FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu Eurostation blok II – 7 e verdiep Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel. 02/

29 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL"

Verwante presentaties


Ads door Google