De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29-06-2011 Gardiens de la paix/ Gemeenschapswachten Week van de integrale veiligheid/ Semaine de la sécurité intégrale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29-06-2011 Gardiens de la paix/ Gemeenschapswachten Week van de integrale veiligheid/ Semaine de la sécurité intégrale."— Transcript van de presentatie:

1 29-06-2011 Gardiens de la paix/ Gemeenschapswachten Week van de integrale veiligheid/ Semaine de la sécurité intégrale

2 29 juni 2011 2 Preventiefuncties – voor…

3 29 juni 2011 3 De wet van 15 mei 2007 Goedkeuring van een eenvormig wettelijk kader voor alle openbare niet-politionele preventie- en veiligheidsfuncties Algemene benaming «GEMEENSCHAPSWACHT»

4 29 juni 2011 4 Doelstellingen van de wet van 15 mei 2007 1. Het actieveld en de bevoegdheden van de gemeenschapswachten precies vastleggen 2. De functionele relaties organiseren tussen de gemeenschapswachten en de politiediensten 3. Een duidelijk onderscheid maken tussen de gemeenschapswachten en de andere gereglementeerde toezichtsfuncties (cf. privébewakingsagenten, stewards voor de voetbalwedstrijden, politie)

5 29 juni 2011 5 Doelstellingen van de wet van 15 mei 2007 4. Een wettelijk kader voorzien dat de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden, met inbegrip van veiligheids- en opleidingsvoorwaarden, alsook de controle inzake de gemeenschapswachten regelt. KB «Opleiding» - 15 mei 2009 (BS 2 juni 2009) 5. De zichtbaarheid van deze agenten verbeteren dankzij: - eenvormige werkkledij met hetzelfde embleem 7 december 2008 (BS 22 december 2008) (MB 7 december 2008 (BS 22 december 2008) - verplicht en goed zichtbaar dragen van een identificatiekaart 6. Deze functie aanpassen aan de bepalingen voorzien in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

6 29 juni 2011 6 Welke taken? 1. Het sensibiliseren van het publiek 2. Het informeren van de burgers en het signaleren aan de bevoegde diensten van de problemen inzake de veiligheid, het milieu en de openbare wegen 3. Het sensibiliseren van automobilisten en helpen om kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden veilig te laten oversteken 4. De vaststelling van inbreuken op de gemeentelijke reglementen in het kader van artikel 119bis, §6, of de vaststelling van inbreuken op de gemeentelijke reglementen inzake de bijdragen 5. Het uitoefenen van toezicht inzake de veiligheid tijdens evenementen die georganiseerd worden door de overheden

7 29 juni 2011 7 Bijzonderheden inzake de uitvoering van de taken: waar? Algemene regel: De gemeenschapswachten kunnen hun opdrachten enkel uitvoeren: -voor de organiserende gemeente; -op de openbare weg en op openbare plaatsen die tot het grondgebied behoren van de organiserende gemeente. Opmerking: toezicht inzake veiligheid tijdens evenementen: Deze activiteit kan uitgevoerd worden op alle plaatsen waar de overheden evenementen organiseren op het grondgebied van de organiserende gemeente. Overheid = gemeente, provincie, gewest of federale overheid

8 29 juni 2011 8 Bijzonderheden inzake de uitvoering van de taken: waar? - Uitzonderingen Uitzondering: De gemeenschapswachten kunnen eveneens interveniëren voor: 1.Een begunstigde gemeente. 2.Provinciale parken. 3.De infrastructuur van een openbare vervoersmaatschappij. Opmerkingen:  het toezicht inzake veiligheid tijdens evenementen: eveneens wanneer de overheid evenementen organiseert op het grondgebied van de begunstigde gemeenten. Voorwaarde: een overeenkomst afsluiten

9 29 juni 2011 9 Grenzen bij de uitvoering van de taken De gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers kunnen geen andere opdracht uitvoeren dan de opdrachten bedoeld door de wet. De gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers voeren hun taken ongewapend uit. De gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers zijn niet uitgerust met handboeien. De gemeenschapswachten kunnen geen toezichtsopdracht uitvoeren op een private plaats of voor een evenement dat niet door de gemeente wordt georganiseerd. Ze kunnen niet interveniëren buiten de grenzen van hun politiezone

10 29 juni 2011 10 Grenzen bij de uitvoering van de taken De gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers kunnen geen enkele vorm van dwang uitoefenen. Ze kunnen geen toezicht uitoefenen via een camera. De vaststellende agent kan de overtreder zijn identiteitskaart vragen teneinde zich te vergewissen van de exacte identiteit van de betrokkene.  De identiteitscontrole is enkel toegestaan ten opzichte van personen van wie de agent vastgesteld heeft dat ze feiten hebben gepleegd die aanleiding kunnen geven tot een GAS en dit, enkel in dit kader (niet voor bijdragen!).

11 29 juni 2011 11 Samenwerking met de partners Een concrete samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de lokale politie is wenselijk. De akkoorden zijn het voorwerp van een overeenkomst:  Complementariteit van de respectieve taken  Geen overdracht van de coördinatie van de dienst  Geen gemengde patrouilles

12 6-8-2014 12


Download ppt "29-06-2011 Gardiens de la paix/ Gemeenschapswachten Week van de integrale veiligheid/ Semaine de la sécurité intégrale."

Verwante presentaties


Ads door Google