De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agence pour la simplification administrative Dienst voor administratieve vereenvoudiging Richtlijn Diensten 2006/123/EG Hoofdstuk II : Administratieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agence pour la simplification administrative Dienst voor administratieve vereenvoudiging Richtlijn Diensten 2006/123/EG Hoofdstuk II : Administratieve."— Transcript van de presentatie:

1 Agence pour la simplification administrative Dienst voor administratieve vereenvoudiging Richtlijn Diensten 2006/123/EG Hoofdstuk II : Administratieve Vereenvoudiging FOD Sociale Zekerheid en OISZ 14/01/2008 Jocelyne.julemont@premier.fed.be

2 2 4. Recht op informatie 3. Elektronische procedures 2. Administratieve vereenvoudiging 5. Eén-loket 6. Project: Europees Programma Strat Up I. DE THEORIE 1. Scope van hoofdstuk II

3 3 Verplicht Procedures en formaliteiten om de activiteiten van de door de RD bedoelde diensten te bereiken en uit te oefenen. Aanbevolen door de Commissie - Diensten uitgesloten bij art. 2 - Fiscale materies - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

4 4 2. Administratieve vereenvoudiging Toegangs- en uitoefeningsprocedure (art. 5) Noodzakelijk ? Overlapping ? Overdreven formalisme ? Kosten als ontradingsmiddel ? Te lange termijnen ? Onevenredige sancties ? Unieke verzameling van gegevens. Geen origineel, voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of authentieke vertaling (behalve indien algemeen belang of andere Richtlijn). Vergunningsprocedures (art. 9 tot 13) Niet-discriminerend, gerechtvaardigd door AB, evenredig. Naleven van voorwaarden vastgelegd in artikelen 10 tot 12 Vereenvoudigd (stilzwijgende toestemming ?)

5 5 3. Elektronische procedures – art. 8 De procedures en formaliteiten voor toegang en uitoefening moeten eenvoudig, op afstand en met elektronische middelen, door middel van een EL en de bevoegde instanties afgewikkeld kunnen worden. Nationale en buitenlandse dienstverleners. Uitzonderingen: controles en onderzoeken. Verschillende middelen moeten aangeboden worden (multichannel).

6 6 4. Recht op informatie - art. 7 Een gemakkelijke toegang van dienstverleners en van de doelgroep tot de volgende informatie garanderen (door middel van een EL en met elektronische middelen): Procedures en formaliteiten om toegang te krijgen tot dienstenactiviteiten en om deze uit te oefenen. Contactgegevens van de bevoegde instanties. Middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers met betrekking tot de dienstverleners. Rechtsmiddelen Contactgegevens van de verenigingen of organisaties waarvan dienstverleners praktische bijstand kunnen krijgen. Informatie moet duidelijk, gebruikersvriendelijk, geactualiseerd en beschikbaar zijn, indien mogelijk in andere Gemeenschapstalen.

7 7 5. Eén-loketten – art. 6 Informatie en procedures nodig voor de toegang tot een dienstenactiviteit en de uitoefening ervan, in het bijzonder de vergunningen en inschrijvingen. Mogelijkheid meerdere EL’s aan te duiden. Maar elk EL moet voor alle formaliteiten instaan - op alle overheidsniveaus; - op alle gebieden; - en voor het hele proces (vanaf het overleggen van de documenten tot de uiteindelijke beslissing). Fysieke of virtuele loketten. Administratieve instantie of privé-instelling. Evenredige bijdrage.

8 8 6. Project: Europees programma Start Up Europese Raad voorjaar 2006 (Strategie van Lissabon) 1. Een enig loket invoeren 2. De oprichtingstermijnen tot minder dan 5 dagen verminderen 3. De oprichtingskosten beperken 4. Aanwerving van een eerste werknemer bij een enig contactpunt van de administratie. Benchmark 2007 4de doelstelling niet in aanmerking genomen, maar de EG zou ze op de agenda van de Top 2008 kunnen plaatsen.  Hoofdstuk II en Europees programma

9 9 II. OMZETTING IN BELGIE 1. Coördinatie 2. Hulpmiddelen 3. Voortgang - Diagnose - Diagnose - Proefproject “Hotel met restaurant” - Proefproject “Hotel met restaurant” - Gemengde werkgroep - Gemengde werkgroep 4. Eerste denkpistes voor de Sociale Zekerheid

10 10 1. Coördinatie Diplomatieke coördinatieFOD Buitenlandse Zaken - DGE Algemene coördinatieCEI/MI en Task Force Voorzitter : M. Van De Sande Coördinatie hoofdstuk IIGemengde WG E-gov/A.V./Portaal OISZ vertegenwoordigd door de KSZ Voorzitters: HH. De Pue (DAV) en Foster (Fedict)

11 11 2. Hulpmiddelen DAV-document waarbij de consideransen tegenover de bedoelde artikelen van de Richtlijn geplaatst worden. Omzettingshandleiding opgesteld door de Commissie. Belgisch vademecum - Erratum : socialezekerheidsrecht. - Sluit het aandachtig lezen van andere documenten niet uit.

12 12 3. Voortgang Diagnose Verwachte input van de administraties (eind nov. 2007 !!!) Voorafgaande screening Screening Fiche hoofdstuk II (+ aanvulling met checklist) Volgende fase Cross control Bilaterale vergaderingen Bepaling van de scope hoofdstuk II Oriëntatienota - Vision A.V., ICT, EL, Informatie - Noodzakelijke middelen (budgetten, personeel, …) - Organisatie - Bepaling van verantwoordelijkheden, …

13 13 Proefproject “Hotel met restaurant” Pragmatische aanpak Aanpak Richtlijn Diensten en Lissabon FOD Sociale Zekerheid en bepaalde OISZ hebben aan dit proefproject deelgenomen. Verslag voor 18 januari te valideren. Door de bedoelde administraties te ondernemen acties. Zal aan de sector voorgelegd worden. Nadien politieke beslissing.

14 14 Gemengde werkgroep Fiches over de lopende projecten, de herbruikbare componenten, de bestaande loketten (leden van de gemengde WG). Oriëntatienota over de organisatie van de informatie (WG e- content). Oriëntatienota over de elektronische procedures (reeds door Fedict opgemaakt). Oriëntatienota over de EL’s (DAV).

15 15 4. Eerste denkpistes Identificatie Noodzaak om de bedrijven en zelfstandigen die zich in België vestigen of tijdelijke diensten verlenen eenduidig te identificeren.  Vestiging : KBO  Vrij verkeer en zelfstandigen: LIMOSA ??? Enige verzameling van gegevens  Voor de procedures die ressorteren onder het toepassingsgebied van hoofdstuk II (voorbeeld: werfaangifte).  Voor de andere procedures op basis van art. 10 van de wet van 15/01/1990 over de KSZ.

16 16 Afschaffing eensluidend gewaarmerkte kopieën Reeds verwezenlijkt in België (zie art. 508 van de programmawet van 22/12/2003). Eén-loket Overwogen piste (door de politiek goed te keuren):  Fysieke loketten: EOL in samenwerking met VLAO, boekhouders, ESS, …  Virtueel loket

17 17 Verplichte scope Wat met volgende procedures: Erkenning van protheseleveranciers (FAO) Erkenning van de bedrijfsrevisoren (CDZ) LIMOSA (FOD Werkgelegenheid en FOD Sociale Zekerheid – DG Zelfstandigen) Art. 30bis (RSZ - reeds gedaan) Erkenning van de ESS (RSZ – aan de gang) Officiële erkenning van de tariferingsdiensten (RIZIV)

18 18 Aanbevolen scope De FOD Financiën heeft aanvaard de startprocedures, maar niet de beheerprocedures, in de scope van hoofdstuk II (voorbeeld: e604a) op te nemen. Wat met de Sociale Zekerheid? Ook rekening houden met Lissabon? Mogelijke pistes in het kader van het proefproject:  Mogelijkheid om inschrijvingen RKW/RSZ/Bedrijfsvoorheffing te integreren en nadien te informatiseren ?  Inschrijving fondsen voor zelfstandigen informatiseren ?  Deze applicaties en DIMONA aanbieden op het virtueel loket (link naar de portaalsite van de sociale zekerheid).

19 19 BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! www.simplification.be


Download ppt "Agence pour la simplification administrative Dienst voor administratieve vereenvoudiging Richtlijn Diensten 2006/123/EG Hoofdstuk II : Administratieve."

Verwante presentaties


Ads door Google