De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campagne 2012 Armoede verjaart niet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campagne 2012 Armoede verjaart niet"— Transcript van de presentatie:

1

2 Campagne 2012 Armoede verjaart niet
Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties… Dat jaartje extra neem je er bij en elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet. Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de eindjes aan elkaar te knopen… vaak vele jaren lang. Op hogere leeftijd uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker.

3 Campagne 2012 Armoede verjaart niet
Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere leeftijd zijn dramatisch. 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede En een leven in armoede is altijd een leven met minder…

4 Armoede verjaart niet De gelukskaarten voor ouderen:
 Een leefbaar inkomen  Geen zorgen om de (extra) zorg  Een gezonde, veilige en betaalbare woning  Kunnen meetellen én meedoen

5  Een leefbaar inkomen Europese armoedegrens:
€ 973 voor een alleenstaande € voor een koppel zonder kinderen 19,4% van de 65-plussers in België heeft een inkomen onder de armoedegrens Hoe ouder, hoe hoger het risico: 22% bij 75-plussers

6 Armoede bij ouderen, diverse factoren, Vlaamse armoedemonitor 2012

7  Een leefbaar inkomen Het pensioen = 3 pijlers
1e pijler: het wettelijk pensioen Berekend op basis van je loopbaan Basis voor een leefbaar inkomen Belang van welvaartsvastheid van de pensioenen

8  Een leefbaar inkomen Verdeling van de pensioenen,
pensioenatlas J. Berghman

9  Een leefbaar inkomen 2e pijler: de groepsverzekering
Extra spaarpot opgebouwd als werknemer samen met je werkgever bij privéverzekeraar Belangrijk voor behoud levensstandaard van voor de pensionering Aanvulling die we bij laagste pensioenen niet zien…

10  Een leefbaar inkomen De hoogte van de pensioenen in België;
verdeling tussen 1e en 2e pijler

11  Een leefbaar inkomen 3e pijler: het eigen pensioensparen
Geen echt pensioen, maar spaarproduct Fiscaal gestimuleerd Maar moet de overheid zich niet concentreren op stevige eerste pijler? 3 stelsels: werknemers, zelfstandigen, ambtenaren

12  Een leefbaar inkomen Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
Bijstandsuitkering als aanvulling op pensioen Automatisch onderzoek maar was niet steeds zo  inhaaloperatie is noodzakelijk Geen automatische toekenning + problemen bij aanvraag  optimalisering nodig bij Rijksdienst voor Pensioenen en OCMW’s.

13  Een leefbaar inkomen “Het OCMW wil mij geen geld lenen om een moeilijke periode te overbruggen naar de moment dat mijn pensioen in orde is. Ze zeggen dat de kinderen moeten bijdragen, maar dat werkt niet.” Getuigenis Welzijnsschakels

14  Een leefbaar inkomen 1 op 5 ouderen in armoede?
Moeilijk meetbaar: extra zorgkosten, eigen woning, spaargeld Subjectiviteit van armoede Verschil met 1 op 8 (campagne 1999): 50% van gemiddeld inkomen vs. 60% van mediaan inkomen.

15  Geen zorgen om de (extra) zorg
De gezondheidskloof Mensen in armoede leven gemiddeld 4 jaar minder lang. 15 gezonde levensjaren minder dan beter gegoeden. Ook in eigen inschatting van de gezondheid toont de kloof zich

16  Geen zorgen om de (extra) zorg
Betaalbare gezondheidszorgen Gezondheidsenquête 2008

17  Geen zorgen om de (extra) zorg
Hospitalisatieverzekering Hogere premies  niet betaalbaar Gevoel van tweederangszorg door het niet kunnen betalen van dergelijke verzekering “Ik lag in het ziekenhuis. Ik kon kiezen tussen op de zaal liggen, en een kamer voor twee personen. Ik koos voor de kamer. Maar daarna zeiden ze dat er geen meer was. Niet veel later hoorde ik dat anderen wel een kamer kregen. Ze nemen dus notie van uw inkomen!” Getuigenis Welzijnsschakels

18  Geen zorgen om de (extra) zorg
Stappen in de goede richting Derdebetalersregeling Omnio-statuut Maximumfactuur Vlaamse zorgverzekering

19  Geen zorgen om de (extra) zorg
Toegankelijke gezondheidszorgen Mobiliteit Informatieverstrekking Mantelzorg Thuiszorg

20  Geen zorgen om de (extra) zorg
Residentiële ouderenzorg Gemiddelde dagprijs: € 41 Meer dan 1 op 4 kan deze kost niet dragen FOD Economie & RVP

21  Een gezonde en veilige woning
Kwaliteitsvol, aangepast en betaalbaar wonen Eigenaar of huurder

22  Een gezonde en veilige woning
Eigenaar in armoede Oudere woningen = hogere kosten Sociale huurder Grootte sociale huisvestingsmaatschappijen: grotere afstand tot bewoners Renovatie oudere sociale woningen Wachtlijsten Private huurder

23  Kunnen meetellen én meedoen
Actief ouder worden ‘Actief ouder worden is het proces om de kansen op gezondheid, participatie en veiligheid te vergroten, met als doelstelling de levenskwaliteit te verhogen bij het ouder worden’

24  Kunnen meetellen én meedoen
Ook voor ouderen in armoede? Economische logica Gezondheid en zorg Vrijwilligerswerk

25  Kunnen meetellen én meedoen
Sociale armoede Eenzaamheid en sociaal isolement Samenspel van factoren: Leeftijd Sociaal netwerk Ziekte en handicap Economisch kapitaal

26 Typologie van sociaal isolement van 65-plussers naar inkomen.

27  Kunnen meetellen én meedoen
Mobiliteit Openbaar vervoer Andere oplossingen Woonomgeving Veiligheid

28 Welzijnszorg en partners
Met deze campagne gaan Welzijnszorg, OKRA en Welzijnsschakels de uitdaging aan om elke oudere te laten genieten van een warme oude dag zodat ook hun verjaardag een feest kan zijn.

29 Troeven op tafel Met en in naam van onze ouderen trekken we vier gelukskaarten, zodat zij op een menswaardige wijze hun leven kunnen verder zetten. We stelden vier beleidseisen op die we met vuur zullen verdedigen bij de beleidsverantwoordelijken.

30 1. Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) voor iedereen die er recht op heeft.

31 2. Geen zorgen om zorg.

32 Uitbreiding van de huursubsidie voor alle lage inkomens.
3. Uitbreiding van de huursubsidie voor alle lage inkomens.

33 4. Ondersteuning voor lokale projecten voor maatschappelijke participatie van 65-plussers.

34 Teken voor een warme oude dag
Ook jij kan een signaal van protest geven aan de betrokken beleidsmakers. Steek een symbolisch kaarsje aan en zet er je naam bij. Je kan ons je kaarsjes voor 14/01/2013 bezorgen of digitaal handtekenen via

35 of vind ons leuk op facebook
Zeg het voort Deel onze boodschap, praat over de campagne en zwengel mee het debat aan. Hang één van onze campagneaffiches op voor je raam, in je vereniging, op school, op de werkvloer of vind ons leuk op facebook en volg ons op twitter.

36 Iedereen hoopt op een warme oude dag

37 Iedereen hoopt op een warme oude dag
Zet je in voor één van de acties van Welzijnszorg en draag zo op jouw manier bij in de strijd tegen armoede! Met jouw steun kunnen meer dan 150 armoedeprojecten hun werking verder uitbouwen.

38 Iedereen hoopt op een warme oude dag
Maak een warm gebaar klaar. Registreer je actie op

39 Iedereen hoopt op een warme oude dag
Zet je benen in voor de armen. Afspraak: 30/12/2012 in Leuven

40 Iedereen hoopt op een warme oude dag
De goedgemutste breicampagne 2012 Stuur ons je meesterwerkjes voor 30/11/2012

41 Iedereen hoopt op een warme oude dag
Schenk je gift op BE

42 Armoede mag geen finaliteit zijn, ook niet op oudere leeftijd!

43


Download ppt "Campagne 2012 Armoede verjaart niet"

Verwante presentaties


Ads door Google