De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale correctie waterfactuur Hoorzitting Commissie Leefmilieu, Vlaams Parlement, 3.7,2012 Christophe Claeys en Nathalie Debast, stafmedewerkers VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale correctie waterfactuur Hoorzitting Commissie Leefmilieu, Vlaams Parlement, 3.7,2012 Christophe Claeys en Nathalie Debast, stafmedewerkers VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale correctie waterfactuur Hoorzitting Commissie Leefmilieu, Vlaams Parlement, 3.7,2012 Christophe Claeys en Nathalie Debast, stafmedewerkers VVSG

2 VVSG - 2 1.Inleiding 2.Bespreking aantal concrete voorstellen uit het rapport 3.Rol en noden OCMW’s 4.Uitdagingen voor andere overheden 5.Conclusie Overzicht

3 VVSG - 3 1. Inleiding Dank aan commissie woonbeleid voor uitnodiging Dank aan VEA en VREG voor opmaak rapport en overleg Belang van energiearmoede voor OCMW’s - profiel mensen in energiearmoede vandaag idem aan profiel OCMW-cliënten vandaag: niet enkel generatiearmen, ook nieuwe armen niet enkel mensen met uitkering, ook werkenden niet enkel autochtonen, ook allochtonen niet enkel 1-oudergezinnen, ook ‘gewone’ gezinnen jongeren en ouderen toegenomen complexiteit van problemen OCMW’s doen allerlei zaken op vlak van energiearmoede: tussenkomst in facturen of energiezuinige toestellen begeleiding van mensen met energieschulden, vaak in combinatie met andere schulden toeleiding naar en samenwerking met andere actoren, vb energiescans, FRGE, … groepswerkingen rond rationeel energiegebruik

4 VVSG - 4 Verbetering dienstverlening leveranciers positief: - Inbelpunt OCMW’s - Opname kwaliteitskenmerken leveranciers in V-test Budgetmeters: - Bevestiging algemene tevredenheid budgetmeter elektriciteit (preventief instrument) - Budgetmeter aardgas: →minimale levering aardgas winterperiode via OCMW’s positief mààr probleem blijft: niet- opladen en geen hulp vragen: verdoken armoede! → nood aan aanmoedigend systeem zomeropladingen 2. Aantal concrete voorstellen uit het rapport

5 VVSG - 5 LAC-procedure: - Eindduur LAC-beslissing bepalen - Terugkoppeling afsluiting door netbeheerder - Beroepsprocedure: finaliteit LAC = “OPLOSSINGSgericht instrument, schorsing is allerlaatste stap in proces waarbij rechten klant maximaal beschermd worden” → geen voorstander van juridische procedure bij rechtbank → geen verlenging procedure voor wie voordien niet reageerde → beter: suggestie rapport “heroverweging” is bevestiging praktijk 2. Aantal concrete voorstellen uit het rapport

6 VVSG - 6 Sociaal vooronderzoek (LAC-)dossiers: Van groot belang in ALLE OCMW-dossiers; niet blind staren op LAC-dossiers: op termijn is afname LAC-dossiers te verwachten door schuldafbouw in budgetmeter, maar dit betekent niet dat energiearmoede daalt! Harmonisering regelgeving is niet de oplossing, wel meer mensen en middelen nodig bij de OCMW’s gelet op stijgend aantal mensen met problemen (dit is óók VEA/VREG-vaststelling) 2. Aantal concrete voorstellen uit het rapport

7 VVSG - 7 3. Rol en noden OCMW’s OCMW’s doen heel wat op vlak van energiearmoede maar grenzen hulpverlening zijn bereikt: enorme toename van dossiers ‘spontane’ hulpvragers, vb. energiearmoede Verdoken armoede actief opsporen: vb lijsten netbeheerder van wie budgetmeter niet oplaadt ganse jaar door? Rol in preventief energiebeleid verhogen: vb. toeleiding energiescans, FRGE, rationeel energiegedrag, woningkwaliteit… Pro-actief beleid uitbouwen vergt niet enkel andere methodiek of organisatie, het vraagt ook meer mensen en middelen

8 VVSG - 8 4. Uitdagingen voor andere overheden Federaal: Laagste uitkeringen en lonen moeten omhoog Vlaanderen: Preventief beleid verder zetten, vb sociale dakisolatie Wat met stookolie? Hoog tijd voor sociale openbare dienstverplichtingen; stookoliefonds volstaat niet. (Energie)armoedebestrijdingsbeleid via OCMW’s kwaliteitsvol inbedden: Bereiken ruimste doelgroep + expertise Pro-actief en preventief beleid Vergt ONDERSTEUNING!

9 VVSG - 9 5. Conclusie OCMW’s doen heel wat rond energiearmoede Wat ze doen, doen ze goed gegeven de omstandigheden en mogelijkheden Braakliggend terrein op vlak van preventief en pro- actief werken en nazorg: efficiënter en effectiever dan reactief beleid Vlaanderen dient OCMW’s hierin te ondersteunen!


Download ppt "Sociale correctie waterfactuur Hoorzitting Commissie Leefmilieu, Vlaams Parlement, 3.7,2012 Christophe Claeys en Nathalie Debast, stafmedewerkers VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google