De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW’s en activering Een discussie binnenshuis… VVSG-studiedag 26.11.09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW’s en activering Een discussie binnenshuis… VVSG-studiedag 26.11.09."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW’s en activering Een discussie binnenshuis… VVSG-studiedag 26.11.09

2 Activering, een discussie binnenshuis...2 RMI en activering RMI-wet heeft OCMW’s aangezet om (meer) werk te maken van activering – op zich een goede zaak!

3 Activering, een discussie binnenshuis...3 RMI en activering RMI-wet geen ideaal instrument, vb. ◦Sterke focus op werk, wel ruimte voor stappenplan maar geen kader voor “sociale activering” (bvb arbeidszorg) ◦GPMI : het idee van een “activeringsproject” is mooi, maar het gebruik van het contract veel te omslachtig

4 Activering, een discussie binnenshuis...4 RMI en activering De focus van deze bijdrage in het debat is, eerder dan een evaluatie van de RMI-wet,de vraag: “Hoe zijn OCMW’s nu bezig met hun activeringsbeleid als uitvoering van die RMI-wet? Wat loopt goed en wat kan beter?”

5 Activering, een discussie binnenshuis...5 OCMW’s en activering Wat houdt de OCMW-medewerkers zélf bezig als het over activering gaat?? Vaststelling: het blijft het zoeken van een weg doorheen een aantal spanningsvelden die ook onderling verweven zijn

6 Activering, een discussie binnenshuis...6 6 spanningsvelden inzake activering ◦Trage trajecten of snel werk ? ◦Pamperen of disciplineren ? ◦Controle of vertrouwen ? ◦Actor of regisseur en waarvan dan wel? ◦Welzijnstrajecten en trajecten naar werk, contra-productief of toch complementair ? ◦Eerst Nederlands leren of toch vooral werk zoeken ?

7 Activering, een discussie binnenshuis...7 Trage trajecten of snel werk? Een toekomstgericht project op maat of omwille van de noodzaak een tegenprestatie te leveren? “Work first” of een traag traject dat vertrekt vanuit noden en behoeften? Haastwerk richting arbeidsmarkt (toch soms met succes!) of werken vanuit het inzicht dat gras niet groeit door er aan te trekken? We vragen flexibiliteit van de doelgroep, laten we dat zelf dan ook zijn: de kunst van de passende uitdaging

8 Activering, een discussie binnenshuis...8 Pamperen of disciplineren? Een te tolerante aanpak tijdens art.60 bereidt niet voor op de arbeidsmarkt Nadruk op sanctioneren schept geen positief leerklimaat De derde weg: positief motiveren, legitiem confronteren, kort op de bal spelen, duidelijke grenzen stellen, consequent reageren

9 Activering, een discussie binnenshuis...9 Controle of vertrouwen? Hier gaat het om de relatie tussen het OCMW en de subsidiegevers! Subsidiegevers stellen niet de noden van het werkveld centraal maar vertrekken vaak vanuit eigen behoefte aan beheersing en controle Gevolg is zware administratieve last voor OCMW’s Smeekbedes om administratieve vereenvoudiging worden niet gehoord: elk jaar worden de wetboeken dikker en de regels complexer…

10 Activering, een discussie binnenshuis...10 Actor of regisseur en waarvan dan wel ? Dynamisch activeringsbeleid brengt OCMW in het vaarwater van VDAB Positief is dat het probleem is benoemd maar een oplossing is er nog niet Proeftuinen hadden te weinig experimenteerruimte Regie welzijn ?

11 Activering, een discussie binnenshuis...11 Welzijnstrajecten en trajecten naar werk: contraproductief of complementair? Sluit sterk aan bij het vorige W² klinkt goed… maar onder voorwaarden Tenderverhaal zit knap in de weg Belang van de klant/cliënt versus organisatiebelang: van “mijn” naar “onze” klant ?

12 Activering, een discussie binnenshuis...12 Eerst NT2 of toch maar snel naar werk toeleiden? Activering van anderstaligen Samenwerking met inburgering en taalaanbodverstrekkers Taaltesten en de werkvloer Moet het volgen van NT2 nu echt voorafgaan aan een traject naar werk?

13 Activering, een discussie binnenshuis...13 En de cliënt? Participatie, maar hoe doe je dat? Een waarheid als een koe: hoe complexer de (samen)werking(en) hoe minder de client zijn eigen traject kan regisseren… Its a long way…

14 Activering, een discussie binnenshuis...14 Tot slot Vragen?


Download ppt "OCMW’s en activering Een discussie binnenshuis… VVSG-studiedag 26.11.09."

Verwante presentaties


Ads door Google