De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Activeringsbeleid van de OCMW’s nu en morgen…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Activeringsbeleid van de OCMW’s nu en morgen…"— Transcript van de presentatie:

1 Het Activeringsbeleid van de OCMW’s nu en morgen…
… toegelicht aan de hand van de praktijk in OCMW Gent Presentatie 8 mei 2013 Huis van het Nederlands Brussel

2 Wat is activering voor ons ?
Onze definitie is ruim: elke vorm van inzet door de cliënt gericht op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en zijn (socio-professionele) integratie in de samenleving Voorbeelden: Studeren cursus NT2 volgen Vrijwilligerswerk doen een vormingsreeks rond “zelf je eigen budget beheren” volgen Werkervaring via artikel 60 VDAB-beroepsopleiding volgen

3 Totaalbeeld clienten met Leefloon of équivalent leefloon (LM) > Na 4 maand is ong. 90 % van alle cliënten geactiveerd Voorjaar 2012 aantal percentage Taalactivering 1382 27% Sociale activering 258 5% Arbeidsactivering 1174 23% Activering via externe partner 500 10% Studenten 537 Nieuwe aanvragen 726 14% Hulpverlening 563 11% Totaal LM + LL 5140 100% Uw hand in handhaving 3

4 Vereenvoudigd model activeringsladder
Hulpverlening en zorg Taalactivering Sociale activering Arbeidsactivering Arbeid/nazorg Model om aanbod in beeld te brengen Cfr “participatieladder” VDAB/GTB Activeringstraject steeds op maat

5 Elk activeringstraject op maat houdt rekening met…
Verslaving Onstabiele woonsituatie Alleenstaand met kinderlast Gezondheidsproblemen Budgetteringsproblemen ……. … en met sterktes, competenties en hulpbronnen > Het resultaat is geen “puntenscore” die de “rugzak” bepaalt maar een individueel plan van aanpak op maat …belemmeringen: Anderstaligheid Armoede Schulden Psychische problemen Geen netwerk Laaggeletterd/laagvaardig Geen diploma Geen werkervaring Negatief zelfbeeld Strafregister

6 Methodiek

7 Integrale aanpak Casemanagement indien meerdere hulpverleners (wijkmaatschappelijk werker, trajectbegeleider, taalcoach, psycholoog, instructeur, …) Eén plan dat zowel welzijns- als werk-componenten bevat en dat put uit de ruime “set” aan ondersteuningsmogelijkheden: psychologische begeleiding, budgetbeheer, inschakelen ervaringsdeskundige, schuldbemiddeling, psychosociale en administratieve ondersteuning, emancipatorisch groepswerk, voortraject voor jongeren, voortrajecten voor anderstaligen, wooncoaching ex-daklozen, begeleid vrijwilligerswerk en arbeidszorg, taalcoaching op de werkvloer, interculturele bemiddeling en tolken, artikel 60, wepplus, activa, sine, screening en assessment, jobcoaching, artikel 60 privé, …als eigen aanbod, en daarnaast nog samenwerking met partners (VDAB, CAW, GTB, psychiatrie, …) Eigen leerwerkplekken: Verhuisploeg, poetsploeg, schrijnwerkerij, renovatie en karweiploeg, energiesnoeiers, flexteam, groenwerkers, restaurant

8 Methodiek → Hoe mensen in beweging brengen? Positief motiveren
Indien nodig legitiem confronteren Sanctioneren als het niet anders kan

9 Externe samenwerking Gent, Stad in Werking: netwerk van partners rond werk (stad, vdab, rva, vakbonden, werkgevers, derden, onderwijs, ocmw, …) Convenant Stad-OCMW-VDAB Convenant OCMW-VDAB Samenwerking Stad-OCMW (leerwerkbedrijf ea.) Samenwerking met tal van derden

10 Jolien B., 35 jaar. Ondersteunings- en begeleidingsbehoeften:
Alcoholproblematiek, psychische problematiek relationeel (slechte relaties) Administratie, budget Ondersteuning activering Geboden begeleiding: OCMW wijkwerk: intensieve ondersteuning (nauwe opvolging, positieve bevestiging, sterke vertrouwensrelatie), administratieve ondersteuning, budgetbeheer (start: ) Diverse opnames psychiatrie / afkick ( ) Psychiater: therapie + ondersteunende medicatie afkick alcohol OCMW OTC: begin 2010: traject naar werk stelselmatig opgebouwd: lange periode van arbeidszorg (10 maand) in OCMW-rusthuis – start met halve dag/week, geleidelijk aan opgebouwd uiteindelijk gevolgd door art. 60 tewerkstelling als logistiek assistent ( ), nadien gestart met voltijdse opleiding verpleegkunde A2 ( )

11 3 knelpunten Taalactivering enkel gericht op schoolse leren terwijl je 80 % van een taal informeel leert Niet voor iedereen een passend aanbod inzake sociale activering, versterkt door afbouw psychiatrie Doorstroming naar arbeid / afstemming met VDAB blijft zoektocht…

12 Activering morgen? Toekomst nog nooit zo onzeker als nu:
Besparingen ook in Gent! Besparingen op Vlaams, Federaal, Europees niveau treffen ook OCMW (minder subsidies!) Armoede in Gent neemt toe Vlaanderen en de OCMW’s : moeilijke relatie! (lokaal niveau wordt wel eens vergeten…) Zesde staatshervorming: nieuwe kans of het droevig einde van ons activeringsverhaal??

13 Activering morgen? OCMW heeft nochtans mooie troeven:
Lokaal verankerd (regie welzijn, overal aanwezig) Dicht bij de burger/cliënt (in Gent 8 welzijnsbureau’s; nu 4, straks nog 2 werkwinkels) Meer dan 20 jaar expertise rond werk/welzijnstrajecten (W²) (cfr W²-decreet Vlaanderen), vertrekt al lang vanuit integrale benadering (nodig voor “kansengroepen”) Stevige alliantie met VDAB (mits erkenning evenwaardig partnerschap) beste garantie voor activerende armoedebestrijding

14 Nog vragen ? OCMW Gent Activering Maisstraat 142 9000 Gent
Guido De Baere, directeur


Download ppt "Het Activeringsbeleid van de OCMW’s nu en morgen…"

Verwante presentaties


Ads door Google