De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAPH Studiedag 17 juni 2013 Zorgvernieuwing Beleidskader Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Ritje Pauwels, Ann Van den Abbeele 1 Kabinet Jo Vandeurzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAPH Studiedag 17 juni 2013 Zorgvernieuwing Beleidskader Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Ritje Pauwels, Ann Van den Abbeele 1 Kabinet Jo Vandeurzen."— Transcript van de presentatie:

1 VAPH Studiedag 17 juni 2013 Zorgvernieuwing Beleidskader Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Ritje Pauwels, Ann Van den Abbeele 1 Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

2 • Conceptnota persoonsvolgende financiering • Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening • PVF & RTH Schets beleidskader 2 Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

3 3 Situering: • Regeerakkoord, Beleidsnota WVG 2009-2014, beleidsbrieven • PP2020 en Projectplan Persoonsvolgende financiering Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

4 4 Invoeren van een PVF-systeem: Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

5 5 Doel van de conceptnota PVF: “… het nieuwe decretaal kader voor te bereiden waarin het toekomstig financieringsinstrument vervat zit dat bijdraagt aan vraaggestuurde zorg en ondersteuning en aan zorggarantie voor de mensen met een handicap.” We doen dit door: • Het implementeren van een persoonsvolgend financieringssysteem. • Het installeren van een recht op een basisondersteunings- budget. • Het decretaal verankeren van een engagement voor een groeipad voor de door het VAPH gesubsidieerde rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning en zorg. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

6 6 Basisprincipes PVF: • 5 concentrische cirkels van ondersteuning: 1.De persoon met een handicap zelf. 2.Het gezin waartoe de PmH hoort. 3.Familie, vrienden, informele contacten,… 4.Algemene zorg en ondersteuning. 5.Gespecialiseerde zorg en dienstverlening. • Vermaatschappelijking van de zorg. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

7 7 Bovendien: • Als overheid laten we niemand in de kou staan. • We creëren een vrij toegankelijke, relatief goedkope budgetformule (cash & vrij besteedbaar). • Het VAPH financiert de netto ondersteuningsnood. • De PmH kiest zelf de financieringsformule (cash - voucher) en voert de regie. • Het budget volgt de persoon. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

8 8 Uitbouw van een getrapt systeem PVF: Eerste trap: basis-ondersteuningsbudget • Voor iedereen met erkende handicap en ondersteuningsnood, vastgesteld door VAPH. • Georganiseerd via zorgverzekering. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

9 9 Uitbouw van een getrapt systeem PVF: Tweede trap: budget voor NRTH • Voor PmH met nood aan gespecialiseerde ondersteuning, met grootste ondersteuningsnood. • Georganiseerd door VAPH.  Persoonlijk ondersteuningsplan – The Wants.  Geobjectiveerde ondersteuningsbehoeften – The Needs.  Netto ondersteuningsnood mobiele, dag- en woonondersteuning Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

10 10 Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening Situering - PP2020 RTH als KSF: ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke, handicap-specifieke, 1 e lijn hulpverlening • RTH vanuit VAPH • RTH door versterken van 1 e lijnsdiensten Doel: • Ondersteunen zelfredzaamheid PmH en netwerk. • Vermijden van onnodige vraag naar intensievere, duurdere zorgvormen. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

11 11 Weerspiegeling in middeleninzet: • Niveau Vlaanderen • CAW: uitbouw inclusieve trajecten PmH • K&G: inclusieve kinderopvang • Verdere uitbouw crisisnetwerken IJH • Niveau provincies • Prio 1 = VIPA-buffer • 20% RTH, 40% NRTH/PAB, 40% NRTH/PVC • In kader van IJH: • realiseren van een verschuiving van de verhouding RTH – NRTH om een voldoende aanbod RT-jeugdhulp te voorzien. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

12 12 BVR RTH 22/02/2013: • Bijkomende erkenning voor uitbouw RTH. • Doel RTH:  Vlotte toegang tot minder intensieve en minder frequente ondersteuning.  Vermijden onnodig gebruik meer intensieve ondersteuning. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

13 13 BVR RTH 22/02/2013: • Vraag-gestuurd aanbod volgens verschillende categorieën: • Mobiele begeleiding • Ambulante begeleiding • Dagopvang • Verblijf • Outreach • Ook mogelijk om deel van subsidies RTH over te dragen aan andere VAPH-voorziening Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

14 14 Belang van goede communicatie: • Aan gebruikers • Aan VAPH-voorzieningen • Aan reguliere diensten In functie van: • Inclusieve trajecten. • Regionale en intersectorale afstemming. Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel

15 15 Inzet basis-ondersteuningsbudget voor minder intensieve ondersteuning: • Reguliere dienstverlening • RTH VAPH Voor substantiële groep: • Geen NRTH-aanbod VAPH meer nodig. • Niet langer met vraag op CRZ. PVF & RTH Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 Brussel


Download ppt "VAPH Studiedag 17 juni 2013 Zorgvernieuwing Beleidskader Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Ritje Pauwels, Ann Van den Abbeele 1 Kabinet Jo Vandeurzen."

Verwante presentaties


Ads door Google