De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling VAPH sector Provincie Antwerpen Opleiding verwijzersplatform 29 april 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling VAPH sector Provincie Antwerpen Opleiding verwijzersplatform 29 april 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling VAPH sector Provincie Antwerpen Opleiding verwijzersplatform 29 april 2014 1

2 Inhoud -Doelgroep van het VAPH -Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector -RTH -DOP -NRTH -PAB -Overlegstructuur voor de Antwerpse zorgregie: het ROG -Nuttige links en informatie 2

3 Doelgroep van de VAPH sector 3 -Gericht naar personen met een (vermoeden van) handicap VAPH definitie van handicap: een persoon met een langdurig en belangrijk participatieprobleem dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. -Doelgroep van normaal begaafd met ASS over personen met een motorische beperking tot meervoudige diep mentale handicap = zeer grote diversiteit. -Meeste VAPH voorzieningen richten zich op bepaalde doelgroep(en)

4 Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector 4 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)  handicapspecifieke ondersteuning voor de toegangspoort  voor alle personen met een (vermoeden van) handicap  niet combineerbaar met ‘niet rechtstreeks toegankelijke hulp’  gestart in 2012 via uitbreidingsbeleid: in ontwikkeling  4 functies kunnen laagfrequent en laagintensief ingezet worden: -Mobiele en ambulante begeleiding (max. 12/jaar, eerste twee jaar max. 48) -Dagopvang (max. 12 keer 24 uur/jaar of max. 24 dagen van 12 uur/jaar) -Nachtopvang (max. 12 keer/jaar) -Outreach via consult (max. 12 uur/ jaar per groep) DIENSTEN ONDERSTEUNINGSPLAN (DOP)  Rechtstreeks Toegankelijk  Opmaken van een ondersteuningsplan: uitklaren van de ondersteuningsvraag en mogelijkheden van de persoon  Maximaal 12 begeleidingen over maximaal 12 maanden  2 diensten in de Provincie Antwerpen: ‘Traject’ en ‘OpMaat’ https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zTP6TVIDAkBM.kpyK8a3emi3o

5 Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector 5 NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (NRHT) -Ambulante en mobiele begeleiding -Dagbesteding -Woonondersteuning  Na de toegangspoort: VAPH ticket nodig  Vandaag: dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, begeleid wonen, tehuizen,… - Beperkte flexibiliteit en combinatiemogelijkheden tussen ondersteuningsvormen  Binnenkort: flexibel aanbod meerderjarigen (FAM) -Capaciteit van alle erkenningsvormen voor volwassenen ondergebracht in een regelluw kader -Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten aanbieden -Een groter aantal personen ondersteunen -Regels zorgregie anders toepassen https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zTP6TVIDAkBM.kweO0XZHY0iU

6 Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector 6 Hiërarchie van zorgvormen: Tehuis niet-werkenden nursing Langverblijvers in kortverblijf Tehuis niet-werkenden bezigheid Flexibel aanbod meerderjarigen intensieve woonondersteuning Geïntegreerd wonen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) Zelfstandig wonen Tehuis werkenden Beschermd wonen Flexibel aanbod meerderjarigen dagbestedingsondersteuning Dagcentrum en begeleid werken Flexibel aanbod meerderjarigen middenfrequente woonondersteuning Begeleid wonen Dagcentrum: ambulante begeleiding Thuisbegeleiding

7 Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector 7 NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (NRHT) Geen gelijke verdeling van het aanbod over de provincie: -Antwerpen: aanbod voor alle doelgroepen, maar dagopvangcapaciteit en vooral residentiele wooncapaciteit is lager dan gemiddeld -Noorden van Antwerpen (Voorkempen): groot aanbod residentiele zorg en dagopvang. Wel beperkt aanbod voor doelgroep normaal begaafd met ASS -Kempen: Ruim aanbod residentiele en semi-residentiele opvang uitgezonderd rond Hoogstraten. Wel beperkt aanbod dagopvang voor doelgroep normaal begaafd en ASS of NAH -Zuiden van de Provincie (Mechelen): Beperkte dagopvang (uitgezonderd Regio Klein Brabant) en aanbod residentieel en semi-residentieel lager dan gemiddeld.

8 Werkvormen en actoren in de Antwerpse VAPH sector 8 PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET (PAB) Wat? • Persoonlijk budget varieert tussen € 9.643,38 en € 45.002, 48 • Zelfstandig thuis wonen • Mogelijkheid om te combineren met dagcentrum • Assistentie bij praktische activiteiten uit het dagelijks leven • Werkgever – werknemer Wie komt in aanmerking? • Erkenning PAB • Budgethoogte moet bepaald zijn door deskundigencommissie • Status prioritair te bemiddelen zorgvraag: enkel nieuwe PAB’s bij uitbreidingsbeleid

9 Overlegstructuur voor de Antwerpse Zorgregie: het ROG 9 HET REGIONAAL OVERLEG GEHANDICAPTENZORG ROG overleg: stuurgroep en regionaal Leden:- gebruikersvertegenwoordigers - VAPH voorzieningen (directies) - verwijzende instanties (MDT’s) - coördinator zorgregie VAPH - coördinatiepunt handicap  Zorgafstemming en planning CRZ overleg: regionaal Leden: - gebruikersvertegenwoordigers - CRZ contactpersonen - coördinator zorgregie VAPH - coördinatiepunt handicap  Zorgvraagregistratie en -bemiddeling

10 Overlegstructuur voor de Antwerpse Zorgregie: het ROG 10 HET REGIONAAL OVERLEG GEHANDICAPTENZORG

11 Overlegstructuur voor de Antwerpse Zorgregie: het ROG 11

12 Nuttige links en informatie 12 -Overzicht voorzieningen op VAPH website: http://www.vaph.be/adressen/voorzieningen.php http://www.vaph.be/adressen/voorzieningen.php -Website coördinatiepunt handicap met CRZ handboek, overzicht voorzieningen,… : https://sites.google.com/site/cooerdinatiepunthandicappa/ https://sites.google.com/site/cooerdinatiepunthandicappa/ -Infofiches ondersteuningsvormen: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5099995- Infofiches+Ondersteuningsvormen.html http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5099995- Infofiches+Ondersteuningsvormen.html


Download ppt "Voorstelling VAPH sector Provincie Antwerpen Opleiding verwijzersplatform 29 april 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google