De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH

2 Wat is RTH? Beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Geen toegangspoort nodig (inschrijving/PEC – zorgregie) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2

3 Doelgroep RTH Zowel minder- als meerderjarigen Erkend als persoon met handicap of vermoeden van handicap – te bewaken door dienst zelf Voldoen aan leeftijds- en verblijfsvoorwaarden van inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3

4 Functies die kunnen aangeboden worden Ambulante begeleiding : – algemene psychosociale ondersteuning – minimaal één uur en maximaal twee uur – de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst zich naar de hulpverlener Mobiele begeleiding : idem, maar hulpverlener verplaatst zich naar het gezin Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 4

5 Functies Ambulante outreach: kennisoverdracht – minimaal één uur en maximaal twee uur – groep van minimaal drie ondersteuners – handicapspecifieke knowhow – ondersteuner verplaatst zich naar de hulpverlener Mobiele outreach: idem, maar hulpverlener (outreacher) verplaatst zich naar de andere dienst of ondersteuners Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5

6 Functies Dagopvang: de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding Verblijf: het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 Wat is rechtstreeks toegankelijk ? Ambulante en mobiele begeleiding – maximum 12 begeleidingen per jaar – eerste twee jaar samen: maximum 48 Dagopvang: maximum 24 dagen per jaar – mag ook in halve dagen Verblijf: maximum 12 nachten per jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 Combinaties: wat mag (niet)? Persoon mag geen gebruik maken van NRTH Combinaties binnen RTH zijn toegestaan – 12 mobiele of ambulante begeleidingen – 24 dagen dagopvang – 12 dagen verblijf Combinatie met DOP, middelen noodsituatie en IMB is mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 Erkenning RTH valt onder aparte erkenning, maar er dient wel een basiserkenning te zijn, bvb – tehuis niet-werkenden en RTH – begeleid wonen en RTH – ook thuisbegeleiding kan nog aparte erkenning vragen In toekomst : RTH onder erkenning, PVF niet Uitgedrukt in personeelspunten, niet in capaciteit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 Subsidiëring RTH Voorziening dient dit puntenaantal te “bewijzen” door geleverde prestaties – ambulante begeleiding/outreach: 0,155 PPT – mobiele begeleiding/outreach: 0,22 PPT – dagopvang: 0,087 PPT – verblijf: 0,13 PPT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10

11 Subsidiering RTH Subsidiëring in personeelspunten is sleutel om erkende capaciteit te laten invullen/uitvoeren in verschillende functies Geeft ook mogelijkheid om personeelsomkadering maximaal aan te passen aan noden van organisatie Moet bekeken worden als extra aanvulling op omkadering organisatie: geen strikte koppeling leggen tussen personeel dat werkelijk instaat voor uitvoering RTH en die administratief worden ingebracht onder RTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 Samenwerkingsmogelijkheden BVR voorziet dat personeelspunten en werkingsmiddelen mogen overgedragen worden, indien prestaties door andere voorziening verricht wordt dient te gaan om ERKENDE VAPH- voorzieningen voorziening die erkenning heeft, functioneert als “penhouder”: verantwoordt de subsidies en verdeelt subsidies naar samenwerkende voorzieningen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12

13 Samenwerkingsmogelijkheden Voordelen – samenwerking binnen regio – tussentijdse bijsturing van toegekende/nodige capaciteiten Nadeel – administratieve complexiteit: − registratiesysteem : alle gegevens moeten maar éénmaal ingebracht − kan door “penhouder” gebruikt als monitoringsinstrument Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13

14 Registratie wordt belangrijk gegeven – geniet betrokkene reeds van RTH? – hoeveel begeleidingen werden reeds verricht? binnen VAPH : – uitbreiding van de Cliëntregistratie (CR) – niet alleen begeleidingsovereenkomst, ook gepresteerde begeleidingen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Persoonlijke bijdragen voor mobiele of ambulante begeleiding – maximaal 5 euro voor dagopvang – maximaal 9,30 euro voor verblijf – maximaal 23,40 euro “mag” en “maximaal”: bijdrage vragen is niet verplicht en mag ook lager zijn dan maximum Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Aanbod en gebruik Het aanbod zal kenbaar gemaakt worden via de website van het VAPH Op termijn zal elke persoon met een handicap zijn nog beschikbare capaciteit RTH kunnen opvolgen via mijnvaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 RTH en vermaatschappelijking van de zorg Ervoor zorgen dat er steeds een minimum aan ondersteuning mogelijk is, ook voor personen die geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning OUTREACH: ondersteuning van (groepen van) professionelen van niet-VAPH diensten en voorzieningen, en (groepen van) mantelzorgers/vrijwilligers – stimulans voor intersectorale trajecten/ondersteuningsplannen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google