De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking"— Transcript van de presentatie:

1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking
Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Wat is RTH? Beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Geen toegangspoort nodig (inschrijving/PEC – zorgregie) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Doelgroep RTH Zowel minder- als meerderjarigen
Erkend als persoon met handicap of vermoeden van handicap te bewaken door dienst zelf Voldoen aan leeftijds- en verblijfsvoorwaarden van inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 Functies die kunnen aangeboden worden
Ambulante begeleiding : algemene psychosociale ondersteuning minimaal één uur en maximaal twee uur de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst zich naar de hulpverlener Mobiele begeleiding : idem, maar hulpverlener verplaatst zich naar het gezin Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Functies Ambulante outreach: kennisoverdracht
minimaal één uur en maximaal twee uur groep van minimaal drie ondersteuners handicapspecifieke knowhow ondersteuner verplaatst zich naar de hulpverlener Mobiele outreach: idem, maar hulpverlener (outreacher) verplaatst zich naar de andere dienst of ondersteuners Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

6 Functies Dagopvang: de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding Verblijf: het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en de avonduren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 Wat is rechtstreeks toegankelijk ?
Ambulante en mobiele begeleiding maximum 12 begeleidingen per jaar eerste twee jaar samen: maximum 48 Dagopvang: maximum 24 dagen per jaar mag ook in halve dagen Verblijf: maximum 12 nachten per jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 Combinaties: wat mag (niet)?
Persoon mag geen gebruik maken van NRTH Combinaties binnen RTH zijn toegestaan 12 mobiele of ambulante begeleidingen 24 dagen dagopvang 12 dagen verblijf Combinatie met DOP, middelen noodsituatie en IMB is mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 Erkenning RTH valt onder aparte erkenning, maar er dient wel een basiserkenning te zijn, bvb tehuis niet-werkenden en RTH begeleid wonen en RTH ook thuisbegeleiding kan nog aparte erkenning vragen In toekomst : RTH onder erkenning, PVF niet Uitgedrukt in personeelspunten, niet in capaciteit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Subsidiëring RTH Voorziening dient dit puntenaantal te “bewijzen” door geleverde prestaties ambulante begeleiding/outreach: 0,155 PPT mobiele begeleiding/outreach: 0,22 PPT dagopvang: 0,087 PPT verblijf: 0,13 PPT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 Subsidiering RTH Subsidiëring in personeelspunten is sleutel om erkende capaciteit te laten invullen/uitvoeren in verschillende functies Geeft ook mogelijkheid om personeelsomkadering maximaal aan te passen aan noden van organisatie Moet bekeken worden als extra aanvulling op omkadering organisatie: geen strikte koppeling leggen tussen personeel dat werkelijk instaat voor uitvoering RTH en die administratief worden ingebracht onder RTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 Samenwerkingsmogelijkheden
BVR voorziet dat personeelspunten en werkingsmiddelen mogen overgedragen worden, indien prestaties door andere voorziening verricht wordt dient te gaan om ERKENDE VAPH-voorzieningen voorziening die erkenning heeft, functioneert als “penhouder”: verantwoordt de subsidies en verdeelt subsidies naar samenwerkende voorzieningen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 Samenwerkingsmogelijkheden
Voordelen samenwerking binnen regio tussentijdse bijsturing van toegekende/nodige capaciteiten Nadeel administratieve complexiteit: registratiesysteem : alle gegevens moeten maar éénmaal ingebracht kan door “penhouder” gebruikt als monitoringsinstrument Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Registratie wordt belangrijk gegeven geniet betrokkene reeds van RTH?
hoeveel begeleidingen werden reeds verricht? binnen VAPH : uitbreiding van de Cliëntregistratie (CR) niet alleen begeleidingsovereenkomst, ook gepresteerde begeleidingen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Persoonlijke bijdragen
voor mobiele of ambulante begeleiding maximaal 5 euro voor dagopvang maximaal 9,30 euro voor verblijf maximaal 23,40 euro “mag” en “maximaal”: bijdrage vragen is niet verplicht en mag ook lager zijn dan maximum Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Aanbod en gebruik Het aanbod zal kenbaar gemaakt worden via de website van het VAPH Op termijn zal elke persoon met een handicap zijn nog beschikbare capaciteit RTH kunnen opvolgen via mijnvaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 RTH en vermaatschappelijking van de zorg
Ervoor zorgen dat er steeds een minimum aan ondersteuning mogelijk is, ook voor personen die geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning OUTREACH: ondersteuning van (groepen van) professionelen van niet-VAPH diensten en voorzieningen, en (groepen van) mantelzorgers/vrijwilligers stimulans voor intersectorale trajecten/ondersteuningsplannen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING (RTH): praktische uitwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google