De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

2 Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio’s 2004: decreet IJH – decreet rechtspositie van de minderjarige in de IJH 2004-2013: uitvoering decreet IJH 2004 2013: nieuw decreet IJH - OVl voorstartregio 2014: implementatie Vlaanderen decreet IJH

3 De organisatie van de hulpverlening Sectoren Jeugdhulp gevat onder IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Centra Leerlingenbegeleiding (CLB) Kind en Gezin (K&G) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH K-diensten – IBE Revalidatiecentra Sociale Huizen …

4 De organisatie van de hulpverlening Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Preventieve Diensten, Kind en Gezin CLB JAC, AWW Onthaal CAW, AWW GESPECIALISEERDE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP Centra Geestelijke Gezondheidszorg Kortdurende residentiële begeleiding in een CKG thuisbegeleiding VAPH, ambulante begeleiding VAPH, mobiele begeleiding VAPH, DOP VK Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Residentieel aanbod BJB Residentieel aanbod VAPH Langdurig residentieel aanbod CKG Gemeenschapsinstellingen Gemandateerde voorzieningen Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH

5 Een nieuw decreet Jeugdhulp Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet – rechtstreeks Gepast omgaan met verontrusting Zie ook brochure decreet op de website

6 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

7 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP CINDY IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie JAC TCK CGG consult aanmelding spoor 2 spoor 1

8 Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Krachten binnen het gezin? Doorverwijzen naar de hulpverlening Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk Aanmelden telefonisch of per mail

9 Wat bij een vraag naar meer ingrijpende hulpverlening? Het A-document Een hulpverlener Een erkend MDT De intersectorale toegangspoort Team indicatiestelling Jeugdhulpregie Voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Aanmelden online

10 Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Enkele afspraken Aanmelden telefonisch meldpunt

11 Wat bij een situatie van verontrusting? Er klopt iets niet Een traject met de cliënt Consult bij een gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Aanmelden bij een gemandateerde voorziening online De opdracht van de gemandateerde voorziening Onderzoek maatschappelijke noodzaak Observerend case management Interveniërend case management Doorverwijzing naar de gerechtelijke jeugdhulp

12 Ter ondersteuning van een hulpverleningstraject Cliëntoverleg Afstemming tussen hulpverleners met de cliënt Aanmelden online via website RWO van de regio Bemiddeling Bij conflict de communicatie tussen de verschillende betrokkenen terug activeren of bevorderen Aanmelden telefonisch team IJH 09 324 35 80

13 Praktisch, de toekomst Oost-Vlaanderen als voorstartregio 16 september 2013 Website: oostvlaanderen.jeugdhulp.be integralejeugdhulp.oostvlaanderen@wvg.vlaanderen.be Vlaams loket jeugdhulp www.jongerenwelzijn.be/www.jongerenwelzijn.be/ professionelen

14 Afkortingen •A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort •AWW: algemeen welzijnswerk •CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt •CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg •CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding •CO: cliëntoverleg •COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen •EMK: experimenteel modulair kader •FID: frequentie intensiteit duur •GV: gemandateerde voorziening •IJH: integrale jeugdhulp •IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen •IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie •IS: indicatiestelling •ISV: indicatiestellingsverslag •ITP: intersectorale toegangspoort •JHB: jeugdhulpbeslissing •JHR: jeugdhulpregie •IMB: individuele materiële bijstand •JRB: jeugdrechtbank •MN: maatschappelijke noodzaak •MDD: multidisciplinaire dossier •MDT: multidisciplinair team •MFC: multifunctioneel centrum •NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp •OBC: observatie en behandelingscentrum •OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg •OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum •PAB: persoonlijk assistentie budget •PVF: persoonsvolgende financiering •RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp •SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand •TM: typemodule •VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap •VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing •VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling


Download ppt "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google