De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorglandschap in Oost-Vlaanderen. Overzicht 1.Zorgvormen 2.Knelpunten 3.Nieuwe ontwikkelingen 4.Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorglandschap in Oost-Vlaanderen. Overzicht 1.Zorgvormen 2.Knelpunten 3.Nieuwe ontwikkelingen 4.Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Zorglandschap in Oost-Vlaanderen

2 Overzicht 1.Zorgvormen 2.Knelpunten 3.Nieuwe ontwikkelingen 4.Toekomst

3 ZORGVORMEN

4 Zorgvormen 1.Zorg in natura 2.Persoonlijk assistentie budget 3.Hulpmiddelen

5 1. Zorg in natura • Effectieve ondersteuning door een VAPH- erkende dienst of voorziening • PEC-ticket voor zorgvorm vereist

6 1.1. Thuisbegeleidingsdienst • Doelgroep – Gezinnen met kinderen (M- en M+ ) met motorische-, zintuigelijke-, verstandelijke beperking of met autisme – De meerderjarige binnen de gezinscontext (woont thuis) • Erkenning – Meerderjarige: minimaal PEC thuisbegeleiding (VAPH) – Minderjarige: via ITP (eerste 20 maand zonder indicatiestelling) • Praktisch – Ontwikkeling stimuleren en pedagogische en psychosociale vaardigheden van netwerk – Zelfstandigheid bevorderen bij meerderjarige PmB – Begeleiding AAN huis (in regel) – Individuele gesprekken/groepslessen

7 ⁻5 voorzieningen ⁻Uitzondering ⁻per doelgroep ⁻Spreiding minder belangrijk begeleiding aan huis ⁻Concreet ⁻Tanderuis : personen met autisme ⁻De Tandem: verstandelijke beperking ⁻Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort: auditieve en communicatieve beperking ⁻De Kangoeroe: motorische handicap (A en B) ⁻Kwadrant: gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

8 1.2. Dagcentrum eigen atelier • Doelgroep – Zinvolle dagbesteding is belangrijk! – Regulier werk/beschutte werkplaats: te zwaar – Niet doelgroepspecifiek • Erkenning – Minimaal PEC dagcentrum (VAPH) • Praktisch – Hoofdzakelijk atelierwerking: arbeidsmatige of andere activiteiten – Training en/of therapie – Alle werkdagen 8u-18u – Volle/halve dagen

9 1.2. Dagcentrum begeleid werk • Doelgroep – Regulier werk/beschutte werkplaats: te zwaar – PmB kan méér dan werk uit dagcentrum eigen atelier – Niet doelgroepspecifiek • Erkenning – Minimaal PEC dagcentrum (VAPH) • Praktisch – Steeds onder begeleiding van een dagcentrum – Deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract – In een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf – Meer inclusief – Werk is aangepast aan de mogelijkheden van de PmB

10 ⁻Hoofdzetel ⁻Meerderjarigen ⁻Niet doelgroepspecifiek ⁻25 dagcentra: zowel atelierwerking als begeleid werk ⁻Voorzieningen vrij grote spreiding: belangrijk gezien verplaatsing ⁻Ervaring: meer vragen naar atelierwerking dan naar begeleid werken

11 1.3. Begeleid wonen • Doelgroep – PmB woont zelfstandig – Behoefte aan beperkte ondersteuning met als doel inschakeling in sociaal leven – Enkel meerderjarigen – Niet doelgroepspecifiek • Erkenning – Minimaal PEC begeleid wonen (VAPH) • Praktisch – Begeleiding aan huis (psychosociaal vlak /dagelijkse activiteiten) – Eén begeleiding per week (gemiddeld 1 uur) – ≠ PmB op één adres: ≠ begeleidingen (max 4 personen) – Concrete regeling in ondersteuningsplan

12 • 9 diensten ⁻Baken ⁻Het Bint ⁻‘t Web ⁻Habitar ⁻De Dorpel ⁻Huis Nr. 42 ⁻Kompas ⁻Wonozo ⁻Wunian • Enkel meerderjarigen • Alle doelgroepen • Spreiding minder belangrijk: ⁻Begeleiding aan huis ⁻Samenwerking onderling

13 1.5. Beschermd wonen • Doelgroep – PmB wil zelfstandig wonen – Ondersteuning begeleid wonen volstaat niet – Enkel meerderjarigen – Niet doelgroepspecifiek • licht tot matige handicap • Maar enkelvoudige licht verstandelijke handicap ~ begeleid wonen • Erkenning – Minimaal PEC beschermd wonen (VAPH) • Praktisch – Ondersteuning: organisatie huishouden, psychosociaal – en administratief vlak – PmB woont • in een groep van maximum 5 personen in een woonproject van een klassieke voorziening. • in een eigen woning of in een gehuurde woning verblijven – De dienst BW zorgt voor een oproepbare permanentie (dag/nacht) – Met of zonder dagbesteding • Zonder: geniet al dagbesteding, enkel subsidie voor woonfunctie • Met dagbesteding: geniet geen dagbesteding, ook subsidie voor dagbesteding

14 • Voorstelling per hoofdzetel • 24 diensten voor beschermd wonen in OVL • Redelijk goede spreiding • Uitzondering hierop ⁻Zuid OVL ⁻Eeklo

15 1.6. Geïntegreerd wonen • Doelgroep – Zorgzwaarte neigt naar TNW – PmB wil thuis wonen en zelfstandig wonen • Erkenning – Minimaal PEC geïntegreerd wonen (VAPH) • Praktisch – Zwaarste vorm van ambulante begeleiding – Inclusieve woonprojecten • Max. 10 personen • Buiten voorziening • PmB: woon- en leefkosten • Voorziening: zorg, begeleiding en dagbesteding • ≠ TNW: leefgroep speelt zeer beperkte rol

16 • Meerderjarigen • Niet doelgroepspecifiek • 8 diensten ₋OC Broeder Ebergiste ₋De Heide ₋Den Dries ₋Mozaïek ₋Kompas ₋Schoonderhage ₋Volwassenwerking Lokeren ₋Zonnehoeve Living+

17 1.7. Diensten inclusieve ondersteuning • Uitgangspunten – Burgerschapsmodel – Volwaardig alternatief voor opvang in een voorzieningen • Van beschermd wonen en geïntegreerd wonen naar DIO – In principe vanaf 1 januari 2013 – Werkt o.b.v. personeelspunten en zorgzwaarte (≠) • Concreet – Verblijf in individuele woningen of kleine groepswoningen – Staan zelf in voor woon- en leefkosten – Ondersteuning is gratis – Reguliere diensten, eigen netwerk en mantelzorgers – Aangepaste dagbesteding indien wenselijk

18

19 1.8. Zelfstandig wonen • Doelgroep – Alleen wonen (al dan niet met het gezin) – Ondersteuning bij activiteiten van het dagelijkse leven – Doelgroepspecifiek: fysieke beperking (bijvoorbeeld spierziekte) • Erkenning – Minimaal PEC zelfstandig wonen (VAPH) • Praktisch – Ondersteuning bij ADL-activiteiten – PmB: leef- en woonkosten – Woont in aangepaste woning – Voornamelijk praktische ondersteuning (fysieke beperking) – ADL-centrum 24u/24u bereikbaar via oproepsysteem – Min 7u/week – max 30u/week

20 • Meerderjarigen (ook gezinnen) • Hoofdzetel, niet ADL- centra • 3 diensten ⁻Focus Gent ⁻Focus Oudenaarde ⁻Hove Ten Donc

21 1.9. Tehuis werkenden • Doelgroep – PmB werkt overdag – Geen opvang thuis – Vnl. motorische of verstandelijke beperking • Erkenning – Minimaal PEC TW (VAPH) • Praktisch – Woonondersteuning en psychosociale begeleiding – Soms dagbesteding (werkloos/ziek/pensioen) – 24u/24u en het hele jaar door!

22 ₋Hoofdzetel, ₋11 tehuis werkenden ₋Meerderjarigen ₋Niet doelgroepspecifiek ₋Spreiding ₋Geen TW in Eeklo en Dendermonde ₋Minder belangrijk: mensen verblijven hier residentieel, maar opgelet van kloof tussen tehuis en netwerk!

23 1.10. Tehuis niet-werkenden Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 23 • Filmpje

24 1.10. Tehuizen niet-werkenden • Doelgroep – Niet in staat om te werken – Niet in staat om thuis te wonen – Ernstige beperking • Erkenning – Minimaal PEC TNW (VAPH) • ‘nursing’: zeer zwaar zorgbehoevend • ‘bezigheid’: iets minder zwaar zorgbehoevend • Praktisch – Woonondersteuning, psychosociale ondersteuning, verzorging én zinvolle dagactiviteit – Onderscheid • Bezigheid: arbeidsvervangende activiteiten en vaardigheidstrainingen • Nursing: verzorging en paramedische behandeling (bijv. kine) – 24u/24u en het hele jaar door!

25 • Hoofdzetel • Meerderjarigen • Niet doelgroepspecifiek • 35 TNW’s • De meeste zowel nursing als bezigheid, • Enkele uitzonderingen ₋Bezigheid: De Sperwer, Kompas, Huize Kattebeek ₋Nursing: Home Diepenbroek en Angèle Verburght • Aanbod kent grote spreiding • Veel actieve zorgvragen voor TNW’s

26 1.11 Andere opvangmogelijkheden • Logeren – korte duur – adempauze – TW en TNW met logeerfunctie – Alle doelgroepen – PEC voor ‘een opvangtype’ – 1 dag= max. 12u inclusief overnachting – Week/weekend/overdag/’s nachts – Max. 30 dagen per jaar • Kortverblijf – Opvang en begeleiding voor korte periode (bijv. crisisperiode) – Tehuizen voor kortverblijf of binnen gewoon tehuis – Alle doelgroepen – PEC voor ‘kortverblijf’ – week+/weekend/overdag/’s nachts – Max. 92 dagen per jaar • ≠ praktijk: grenzen zijn vaag

27 1.11 Andere opvangmogelijkheden • Pleegzorg – voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet thuis kunnen wonen of zelf geen thuis kunnen maken – pleeggezinnen die vrijwillig en samen met de begeleiding van een dienst voor pleegzorg een thuis willen aanbieden – Tot 2013: positieve PEC VAPH – Sinds 1 januari 2014 is dit niet meer het geval! – Pleegzorg valt immers niet meer onder de bevoegdheid van het VAPH, maar onder Jongerenwelzijn – Voor volwassenen is pleegzorg rechtstreeks toegankelijk (geen PEC) – Meer informatie hierover en de adressen van de organisaties die pleegzorg aanbieden vindt u op www.pleegzorgvlaanderen.be.www.pleegzorgvlaanderen.be

28 2. Persoonlijk assistentie budget 28 Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap • Filmpje

29 2. Persoonlijk assistentie budget • Wat is een PAB – Budget om assistentie thuis, op school of op het werk – ZV wordt werkgever (budgethouder) en werft met zelf assistenten aan – Deskundigheidscommissie bepaalt budgethoogte (noden/behoeften) • Een overeenkomst afsluiten – Erkenning budgethoogte (VAPH) • De procedure is gelijklopend met PEC-aanvraag • Budgethoogte wordt toegekend worden door de deskundigheidscommissie • Budgethoogte toekennen ≠ PAB inzetten • Inzetten via RPC – Versnelde aanvraag PAB • Twee voorwaarden: snel degeneratief proces én zelfredzaamheid sterk verminderd • Medisch attest gespecialiseerde geneesheer én PAB-aanvraagformulier

30 2. Persoonlijk Assistentie Budget – PAB toegewezen = inzetten binnen de 3 maand – Overeenkomst afsluiten • keuzevrijheid! • twee voorwaarden: meerderjarige assistent én schriftelijke overeenkomst ondertekenen die arbeidsreglementering respecteert • Combineren? – Mogelijke combinaties • VAPH erkende dagcentra/semi-internaat, VAPH erkende voorzieningen voor noodsituaties, kortverblijf en logeren, individuele materiële bijstand, tewerkstelling en opleiding – Niet combineerbaar • psychologische bijstand, hulpmiddelen of aanpassing aan auto of woning, inhoudelijk ondersteuning op werk/opleiding (GON), budgetbegeleiding,…

31 3. Hulpmiddelen 31 Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap • Filmpje

32 3. Hulpmiddelen • Vergoeding voor divers aantal hulpmiddelen: refertelijst VAPH • Aanvraag bij bijzondere bijstandscommissie als – Hulpmiddel duurder is dan refertebedrag – Hulpmiddel niet op refertelijst • Rolstoelen, duwwagens en orthopedische driewielers specifieke voorwaarden • Hulpmiddelen inschakelen? – Aanvraag indienen bij VAPH (≠ buiten zorgregie) – Aankopen • Refertebedrag: maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH • Basiskost: – hulpmiddelen die meer kosten dan standaardproduct – de 'basiskost' in mindering gebracht van het factuurbedrag

33 KNELPUNTEN

34 1. Quotum 1.TNW’s 2.DIO 3.TW

35 2. Voorzieningen met auti-werking Weinig voorzieningen die hier specifiek rond werken

36 3. Langwachtende Mensen die meer recent status PTB krijgen stromen sneller door? Actieve zorgvraag? Behoefte aan evaluatie?

37 WIJZIGINGEN

38 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening • Wat – Beperkte handicapspecifieke ondersteuning – Minderjarigen en meerderjarigen – én rechtsreeks toegankelijk • Doel – Mensen zelfstandiger laten leven – Mantelzorgers ontlasten • Doelgroep – Vermoeden van een handicap (geen VAPH-erkenning) – Leeftijd- en verblijfsvoorwaarden – Geen gebruik van NRTH (NS, DOP en hulpmiddelen kan wel) – Geen inschrijvingsprocedure op CRZ

39 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening • 4 types – Ambulante/mobiele begeleiding: min. 1uur – max. 2uur – Dagbesteding: zinvolle dagbesteding – Woonondersteuning/verblijf – Ambulante/mobiele outreach handicapspecifieke ondersteuning • Combinaties – Dagopvang en verblijf – Dagopvang en begeleiding – Verblijf en begeleiding • Beperkt in tijd, frequentie en intensiteit – Begeleiding • eerste twee jaar max. 48 mobiele of ambulante begeleidingen. • vanaf derde jaar max. 12 – Dagbesteding max 24 volle dagen of 48 halve dagen per jaar – Verblijf max. 12 dagen per jaar

40 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening • Kostprijs – Maxima zijn bepaald – Opleg PmB is beperkt • Aanbieders – Penhouders: VAPH-voorziening aan wie middelen worden toegekend – Penhouder werkt met regionale samenwerkingsverbanden => gezamenlijk RTH aanbieden – Aanbieders: alle functies, maar niet verplicht. – Laat toe om het aanbod te laten variëren op basis van de vragen van de gebruikers.

41 RegioPenhouderAdresTelefoon MeetjeslandDe TandemGroot Begijnhof 73 9040 Sint-Amandsberg 09 228 99 29 WaaslandHet BintWijnveld 9112 Sinaai-Waas 03 780 54 30 GentBaken VZWGroot Begijnhof 10 9040 Sint – Amandsberg 09/233.24.96 Aalst-OudenaardeDe DorpelPamelstraat Oost 368 9400 Ninove 054/32 69 48 DendermondeBlijdorp Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout052/39.99.90 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening

42 VoorzieningModulesDoelgroepRegio A. Verburghtbegeleiding, dagopvang, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderGent, Meetjesland Baken begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderGent Begeleid Wonen TWEBbegeleiding, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderOudenaarde Dagcentrum Sint-Niklaas vzwdagopvang, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland De Bronbegeleiding, dagopvang,18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland De Dorpelbegeleiding18 - 25 jaar, 26 of ouderAalst De Hagewindebegeleiding, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland De Kade, BC Spermalie begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach 0 - 3 jaar, 4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouder Gent, Meetjesland, Oudenaarde, Aalst, Waasland, Dendermonde, Brugge, Oostende, Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Diksmuide De Klaproosdagopvang, verblijf, 0 - 3 jaar, 4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland De Klokke begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland De Okkernoot / kortverblijf begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouder Halle-Vilvoorde, Aalst, Dendermonde De Triangel begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderMeetjesland

43 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening VoorzieningModulesDoelgroepRegio De Vierklaver begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach26 of ouderMeetjesland Den Dries begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar,Gent Emilianidagopvang, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland Emilianibegeleiding, dagopvang,18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland Groep Ubuntu begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderOudenaarde, Kortrijk Habitar - Blijdorp begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderDendermonde Het Bintbegeleiding, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland Hove te Doncbegeleiding, outreach26 of ouderMeetjesland Humivalbegeleiding, dagopvang, outreach26 of ouderMeetjesland Kompas begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach 0 - 3 jaar, 4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderGent, Meetjesland Levensvreugde verblijvendagopvang, verblijf,4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderAalst Nursing Zorgcentrum Heilig Hart 'Pamele' begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach 0 - 3 jaar, 4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderOudenaarde, Kortrijk

44 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening VoorzieningModulesDoelgroepRegio OBC De Waaibegeleiding, dagopvang, outreach4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar,Gent, Meetjesland Open Gezinbegeleiding18 - 25 jaar, 26 of ouderOudenaarde, Aalst Oranje begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, 26 of ouderMeetjesland, Brugge, Oostende Vestadagopvang, verblijf, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland Volwassenenwerking Lokeren - Wonenbegeleiding, dagopvang, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouderWaasland Wunianbegeleiding, outreach18 - 25 jaar, 26 of ouder Gent, Meetjesland, Waasland, Dendermonde Zonnebloem begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach0 - 3 jaar, 4 - 17 jaar, 18 - 25 jaar, Gent, Meetjesland, Oudenaarde, Aalst, Waasland, Dendermonde, Brugge, Oostende, Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Diksmuide

45 2. Dienst Ondersteuningsplan • Wat  DOP helpt bij uitklaren van de zorgvraag en zoeken naar een geschikt ondersteuningsperspectief  Rekening houdend met de concentrische cirkels

46 2. Diensten ondersteuningsplan • Doelpubliek – (nog) geen begeleiding of opvang van een VAPH-dienst of -voorziening en – (nog) geen persoonlijke-assistentiebudget – !Nieuw! jongeren vanaf 17 jaar, die begeleid of opgevangen worden door een VAPH-voorziening voor minderjarigenzorg – Jonger dan 65 – Verblijft in België – Geen erkenning VAPH – Wél attest van MDT omtrent (het vermoeden van) een beperking • Aanbod – Begeleidingen: inzicht ondersteuningsbehoeften – Samen met PmB en ruime netwerk – Resulteert in ondersteuningsplan (regie PmB) – Bevraging in 3 luiken • Mogelijkheden in natuurlijk netwerk verkennen en activeren • Aanvullend verkennen van algemeen welzijnswerk en gezondheidsdiensten • Resterende vragen via handicapspecifieke ondersteunende

47 2. Diensten ondersteuningsplan • Concreet – Geen woonvorm aan – Een aantal begeleidingen • maximaal 12 begeleidingen • gemiddeld 1 uur per persoon • maximum 12 maanden – Kosteloos • DOP OVL – Brusselsesteenweg 153, 9090 Melle – http://www.dop-ovl.be/

48 2. Diensten ondersteuningsplan Bond MoysonGeraardbergsestraat 69Aalst CM MVLHopmarkt 10Aalst Neutraal Ziekenfonds VlaanderenVaartstraat 14Aalst Solidariteit voor het GezinLeo de Béthunelaan 16Aalst VCLB AalstLangestraat 12Aalst CM MVLGuido Gezellestraat 9Denderleeuw CM MVLOudenaardsesteenweg 214Erpe-Mere Bond MoysonVredestraat 41Geraardsbergen LibmutAdamstraat 27Geraardsbergen Neutraal Ziekenfonds VlaanderenVredestraat 15Geraardsbergen CM MVLHoogstraat 45AHaaltert CM MVLGroenlaan 58Herzele Neutraal Ziekenfonds VlaanderenOudendries 25Herzele CM MVLKerkevijverstraat 19Lede Wit-Gele Kruis Aalst NoordKwalestraat 113aNieuwerkerken

49 3. Flexibel aanbod meerderjarigen • Nieuw project vanaf 1 januari 2014 • Doel – Zorg op maat – Meer mensen begeleiding met dezelfde middelen – Tussenstap naar persoonsvolgende financiering • Drie soorten begeleidingsovereenkomsten – FAM-middenfrequente woonondersteuning – FAM-dagbestedingsondersteuning – FAM-intensieve woonondersteuning Kortdurende overeenkomst

50 • Doelpubliek • Binnen het kader van regels zorgregie – Meer flexibiliteit – Opstarten van begeleiding cfr. zorgregie – Migratie cfr. zorgregie 3. Flexibel Aanbod Meerderjarigen BegeleidingsovereenkomstTenlastenneming Middenfrequente woonondersteuningMin. begeleid wonen DagbestedingsondersteuningMin. dagcentrum/begeleid werk Intensieve woonondersteuningMin. beschermd wonen

51 3. Flexibel aanbod meerderjarigen • 9 FAM-voorzieningen in Oost-Vlaanderen ROL Naam FAM/MFC/APU gemeente FAMO.C. Broeder EbergisteVURSTE FAMDe Heide (Centrum voor motorisch gehandicapten)MERELBEKE FAMBlijdorpBUGGENHOUT FAMDVC Heilig Hart DeinzeBACHTE-MARIA-LEERNE FAMDagcentrum Sint-NiklaasSINT-NIKLAAS FAMVestaBELSELE FAMDe Klokke (Wase Werkplaats)SINT-NIKLAAS FAMKompasMARIAKERKE (GENT) FAMHet BintSINAAI

52 TOEKOMST

53 Persoonsvolgende financiering • Proces – Ontwerpdecreet Vlaams Parlement 31/01/2014 => Commissie Welzijn van Vlaams Parlement = > stemming Vlaams Parlement => decreet – Nieuwe aanpak • Vraaggestuurd - inspelen op noden/wensen • Budget bij persoon, niet bij voorziening • Ifv. ondersteuningsnood – Theorie versus praktijk • Taskforce • Vertegenwoordigers van personen met een beperking, van voorzieningen, van werknemersorganisaties en van medewerkers van het VAPH • Vragen zoals: wie komt in aanmerking? Hoe vraagt men PVC aan? Wie kent dit toe?

54 Persoonsvolgende financiering • Uitgangspunten – Vertrekt van doelstelling PP2020 – Centraal staat dynamisch ondersteuningsmodel VAPH Zelfzorg Gebruikelijke zorg Ruimer netwerk Algemeen professionele zorg Handicapspecifieke professionele zorg

55 Persoonsvolgende financiering • Dynamisch model faciliteren en iedereen met erkende handicap recht op basisondersteuning: PVF • Twee trappen – TRAP 1: BOB toegankelijk voor iedere persoon met erkende handicap en ondersteuningsnood vastgesteld door VAPH • Combineerbaar met RTH (gefinancierd door VAPH), maar beperkt in intensiteit en frequentie • Via zorgverzekering uitbetaald – TRAP 2: budget voor niet-rechtsreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, gefinancierd door VAPH • Cash • Voucher • Ondersteuningsplan als voorwaarde voor PVF – Vraagverduidelijking die totale ondersteuningsnood van PmB in kaart moet brengen • Diagnostiek • Analyse concentrische cirkels

56 Persoonsvolgende financiering – Herindicatiestelling ifv evoluerende situaties • Op vraag van cliënt, netwerk, ondersteuner of VAPH (scharniermomenten) • Continuïteit in zorg • Drie ondersteuningsgroepen – geen aangetoonde of tijdelijke, laagintensieve ondersteuningsbehoefte • Vermoeden van handicap • Diensten RTH – aangetoonde beperkte ondersteuningsbehoefte • Erkende handicap én duidelijk vastgestelde ondersteuningsbehoefte • RTH en BOB (zorgverzekering) • VAPH enkel minimale toetsing (handicap en ondersteuningsbehoefte) – Aangetoonde, uitgebreide ondersteuningsbehoefte hebben • Uitgebreide indicatiestelling • nRTH: PVF • Iedereen met erkende handicap: IMB

57 Persoonsvolgende financiering • Erkenning? – Groep 1: enkele RTH • vermoeden volstaat = door dienst RTH • IMB = formele erkenning – Groep 2: RTH en BOB • Alleen RTH = vermoeden volstaat (dienst RTH) • BOB = ondersteuningsnood vaststellen (VAPH) – Groep 3: nRTH (PVF) • Uitgebreide indicatiestelling door MTD • Uitgangspunt is individueel ondersteuningsplan (OP) • Bij voorkeur opgesteld met DOP (niet verplicht) • Gewenste VAPH-gesubsidieerde ondersteuning – Voucher, budget of combinatie • Prioritering zal vermoedelijk blijven bestaan • Uitdagingen – Voldoende en kwaliteitsvolle DOP-diensten – Uitbereiding RTH – Derde groep motiveren om eerste concentrische cirkels aan te spreken

58 VRAGEN?


Download ppt "Zorglandschap in Oost-Vlaanderen. Overzicht 1.Zorgvormen 2.Knelpunten 3.Nieuwe ontwikkelingen 4.Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google