De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Zorgvernieuwing 17/06/2013. V OORSTELLING Toelichting werking Expoh (2010-2012) Filmpje samenwerking Solidariteit voor het Gezin - Expoh Intersectorale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Zorgvernieuwing 17/06/2013. V OORSTELLING Toelichting werking Expoh (2010-2012) Filmpje samenwerking Solidariteit voor het Gezin - Expoh Intersectorale."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Zorgvernieuwing 17/06/2013

2 V OORSTELLING Toelichting werking Expoh (2010-2012) Filmpje samenwerking Solidariteit voor het Gezin - Expoh Intersectorale samenwerking: reflectie Besluit

3 T OELICHTING W ERKING

4 P ROJECTPARTNERS 1.Zonnestraal vzw (Lennik) 2.Klim vzw (Dilbeek) 3.De Steenman vzw (Halle), 4. Begeleid Wonen Pajottenland (Halle) 5.De Valier vzw (Liedekerke) 6.De Poel vzw (Schepdaal) De Steenman

5 KADER BELEID : perspectiefnota 2020 van minister Vandeurzen 1)In 2020 is er een garantie op zorg voor personen met een beperking met de grootste ondersteuningsnood onder vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten. 2) In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving.

6 D OELSTELLINGEN 1)Bieden van ondersteuning aan huis bij personen met een handicap, met een prioritaire en/of complexe zorgvraag, op de CRZ (wachtlijst).  Wachtlijstproblematiek in de gehandicaptensector - Pajottenland. 2)Onderzoeken hoe de (reguliere) zorgsector kan geresponsabiliseerd worden.  Netwerkvorming  Bewerkstelligen samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren 3)Uitbouwen van een integrale, intersectorale werking vanuit een community-based benadering.

7 H OE ? Toekomstgericht werken Overlap met andere diensten / voorzieningen! Organiseren & bevorderen samenwerking HV - MZ Zorgvorm bieden ‘in afwachting van’… Finale DS: ondersteuning van pmh in afwachting van ondersteuning door VAPH Mobiele ondersteuning aan huis

8 W IE BEGELEIDT EXPOH ? Novit, ASS –mentale retardatie, dringende vraag DC Expoh: mobiele ondersteuning aan huis, socio-emotionele ondersteuning, afstemming met betrokken mantelzorgers & diensten (thuisbegeleiding, psychiatrisch ziekenhuis, gezinshulp, …). David, NAH-patïent, dringende vraag TNW Expoh: vraagverduidelijking woonsituatie, dagbesteding, socio-emotionele ondersteuning, toeleiding naar gepaste woonvorm, afstemming met betrokken diensten (RVT, trajectbegeleiding, mutualiteit, DIO, OCMW, bewindvoerder).

9 W IE BEGELEIDT EXPOH ? Sonia, MS-patiënte, dringende vraag beschermd wonen Expoh: vraagverduidelijking woonsituatie, dagbesteding, socio-emotionele ondersteuning, toeleiding naar gepaste woonvorm, afstemming met betrokken diensten (RVT, trajectbegeleiding, mutualiteit, DIO, OCMW, bewindvoerder). Elien, meervoudige complexe problematiek, dringende vraag tehuis niet-werkenden nursing Expoh: mobiele ondersteuning aan huis, intensieve afstemming met betrokken diensten (artsen, kine, psycholoog, contactpersoon, mutualiteit, gezinshulp, thuisverpleging).

10 P ARTNERS Reguliere diensten: mutualiteiten, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging, gezinshulp, maaltijddiensten en vervoersdiensten. Vb: samenwerkingsovereenkomst SvhG, lokale dienst voor gezinshulp Algemeen welzijnswerk: CAW’s Geestelijke gezondheidszorg : CGG, psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen, psychiater Andere eerstelijnsdiensten: OCMW

11 P ARTNERS VAPH-sector: Vb: dagcentra, TNW, thuisbegeleidingsdienst, ambulante diensten,… Gezondheidszorg Vb: artsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra Ouderenzorg Justitie, thuislozenzorg,..

12 F ILMPJE SAMENWERKING

13 INTERSECTORALE SAMENWERKING : R EFLECTIE

14 I NTERSECTORALE SAMENWERKING 1 e samenwerking naar aanleiding van gemeenschappelijke cliënt/klant Nood aan afstemming! Contactpersoon Solidariteit voor het Gezin

15 I NTERSECTORALE SAMENWERKING Aanmeldingsproces 1. Aanmelding / verduidelijking zorgvraag 2. Kennismaking cliënt ism Expoh – SvhG 3. Voorbereiding & coaching verzorgende 4. Kennismaking cliënt – verzorgende 5. Opstart ondersteuning  overleg, communicatie, (handicapspecifieke) coaching

16 B ELANG SAMENWERKING - S TERKTES Samen sterk: complementaire werking in complexe situaties : vermijden uitval, wederzijdse versterking Afgestemde zorg op maat Netwerkuitbreiding Kennis- en expertisedeling Flexibisering dmv aanpassing reguliere zorg Coaching en vorming - outreach

17 B ELANG SAMENWERKING - MOGELIJKHEDEN Kader bestaande ondersteuningsvormen verlaten Oplossingen op maat, over sectoren heen. Hulp aan belendende sectoren: inspelen op wachtlijsten, beperkte personeelsinzet, … Bijstellen oorspronkelijke zorgvraag! (bv. ambulante opvang ipv residentieel)

18 B ELANG SAMENWERKING - M OEILIJKHEDEN Verlaten van sectorale denken voor sectoren Onvoldoende kennis /onwetendheid schrikt af Intensieve tijdsinvestering en engagement Risico op breuklijnen bij verandering contactpersonen/diensten Complexe gezinssituaties

19 I NTERSECTORALE SAMENWERKING Vorming en intervisie - handicapspecifieke ondersteuning - uitwisseling - waardering Voordelen samenwerking Knelpunten: flexibilisering aanbod  toekomstperspectief!

20 B ESLUIT -Voedingsbodem nieuwe intersectorale samenwerkingsinitiatieven - Versterking openheid en competenties tov andere doelgroepen -Versterking kwaliteitsvolle ondersteuning doelgroep - Intensieve zorgvragen beantwoorden - Netwerkuitbreiding -Outreach

21 Katia De Coster 0486/94.85.64 katiadecoster@zonnestraalvzw.be Website: http://www.expoh.behttp://www.expoh.be


Download ppt "Studiedag Zorgvernieuwing 17/06/2013. V OORSTELLING Toelichting werking Expoh (2010-2012) Filmpje samenwerking Solidariteit voor het Gezin - Expoh Intersectorale."

Verwante presentaties


Ads door Google