De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling OpMaat 1/Wie zijn we? 2/Welke visie/missie? 3/Hoe doen we het? 4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken 5/Vragen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling OpMaat 1/Wie zijn we? 2/Welke visie/missie? 3/Hoe doen we het? 4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken 5/Vragen?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorstelling OpMaat 1/Wie zijn we? 2/Welke visie/missie? 3/Hoe doen we het? 4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken 5/Vragen?

3 1/Wie zijn we? 2008: Ontstaan: – Samenwerkingsverband tussen verschillende VAPH organisaties: 7 initiatiefnemers – Regio Antwerpen – Besluit Vlaamse Regering juni 2008: Start functie trajectbegeleiding: diensten begeleid wonen & thuisbegeleiding – Bundelen middelen CRZ & trajectbegeleiding – Doel: aanbieden onafhankelijke vraagverduidelijking, trajectbegeleiding & zorgbemiddeling 2011: Dienst ondersteuningsplan – Nieuwe vehikel waarin uiteindelijk middelen trajectbegeleiding UB2011 gebracht zullen worden

4 1/Wie zijn we? 2012: OpMaat: 2 autonome diensten: – DOP: Wortels in vroegere functie trajectbegeleiding Opstartjaar Diensten Ondersteuningsplan – Bemiddeling & trajectmatig werken Historische opdracht

5 1/Wie zijn we? VZW OpMaat Verenigingen PMH VAPH voorzieningen MDT's gezondheid en welzijns diensten

6 2/ Missie OpMaat is een samenwerkingsverband tussen verenigingen van personen met een beperking, gezondheid- en welzijnsdiensten, multidisciplinaire teams en V.A.P.H. voorzieningen. OpMaat biedt vraagverduidelijking en trajectbegeleiding aan iedereen die zijn eigen leven wenst uit te bouwen en samen met anderen wil uitzoeken welke ondersteuning hij nodig heeft. OpMaat richt zicht tot kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of vermoeden van beperking in de provincie Antwerpen.

7 Visie OM DIT TE REALISEREN Vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt Betrekken we het persoonlijk netwerk Proberen we de zaken eenvoudig te houden en op maat te werken Werken we vanuit gelijkwaardigheid Hebben we een onafhankelijke positie Zijn we makkelijk bereikbaar

8 3/ Hoe doen we het? Dienst OndersteuningsPlan Voortraject Vraagverduidelijking voor cliënten met vermoeden van een beperking, zonder VAPH ondersteuning Dienst Bemiddeling & Trajectmatig Werken – Vraagverduidelijking – Bemiddeling – Trajectmatig werken: » cliënten partnerorganisaties » Onafhankelijke procesondersteuning – Kwaliteitsbevraging: » Personal Outcome Scale » Samenwerking Hogent, Stichting Arduin

9 4/ Dienst bemiddeling & trajecmatig werken 4.1/Partnerorganisaties B&TW 4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling 4.3/Trajectmatig werken 4.4/Penhouderschap RTH Zuidkant 4.5/Nieuwe ontwikkelingen 4.6/‘Kijken bij de buren’

10 4.1/Partnerorganisaties: dynamische samenwerking OpMaat Oikonde Mechelen Mobilant De Lier Pegode BCPA VestahIONA

11 4.2/Vraagverduidelijking & CRZ bemiddeling Na aanmelding: planning kennismaking (mobiel/ambulant): – Doel: contact binnen 2 weken na aanmelding – Gerichte vraag naar partnerorganisaties: opmaak ondersteuningsplan, CRZ registratie, bemiddeling – Wanneer expliciete voorkeur andere organisatie: doorverwijzen – Samenwerking DOP

12 CRZ Contactpersoonschap – +- 900 cliënten hoofdcontactpersoon – +- 100 cliënten nevencontactpersoon Opvolging open plaatsen partnerorganisaties – Opstellen ondersteuningsplan – Uitdagen partnerorganisaties Verwachtingen partnerorganisaties – In kaart brengen hiaten hulpverleningslanschap – Analyses op maat vraag

13 4.3/Trajectmatig werken Cliënten die ondersteuning genieten binnen partnerorganisatie met een trajectvraag Zelfde fasen D.O.P. aangevuld met actieplanning en opvolging. Onafhankelijke procesondersteuning

14 Welke vragen kan ik stellen aan OpMaat Trajecten Pegode ‘Ik heb een planningscoach binnen mijn woonproject, maar zou graag met iemand extern nadenken rond mijn vrije tijd.’ ‘Ik ga enkele dagen per week naar (w)onderweg, maar heb vragen rond wonen. Ik weet niet welke mogelijkheden er allemaal zijn en zou dit samen met iemand willen uitpluizen.’ ‘Ik heb vragen rond de wachtlijst.’ ‘Ik zou graag met iemand buiten mijn woonproject willen nadenken over mijn ondersteuningsvragen.’

15 4.4/Penhouder RTH Zuidkant Doel: – Regionale, laagdrempelige toeleiding naar ondersteuning op maat – Realiseren creatieve, inclusieve oplossingen – Verbinding eerstelijnsdiensten, VAPH, … : opbouw expertise Globale monitoring door OpMaat Partners 2013: – De Thuishaven – De Willekom – Pegode – Mobilant – Oikonde Mechelen – Flegado – Vestah – BCPA

16 4.5/ Nieuwe ontwikkelingen Flexibel aanbod meerderjarigen Persoonsvolgende financiering – Creatief denken – Uitwerken oplossing op maat cliënt – Uitdagen loslaten ‘gekende kaders’ Samenwerking diensten ondersteuningsplan

17 4.6/‘Kijken bij de buren’ Construct ‘OpMaat’ in andere provincies? – Limburg: NOC – Vlaams – Brabant: Alezi 2012 – 2013: Afstemming/leren van elkaar – Meerwaarde onafhankelijke dienst – Spanningsvelden – Methodieken – Good practices – Visie/missie

18 NOC – Limburg – Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning – Groepering van voorzieningen en organisaties die samen vraaggestuurde, onafhankelijke en inclusieve ondersteuning willen aanbieden aan personen met een beperking en/of hun netwerk. – Zowel voorzieningen, gebruikersorganisaties als verwijzende instanties maken samen met organisaties uit aangrenzende sectoren, deel uit van het netwerk. – Partnerorganisaties: – Open Thuis Limburg – Ado-Icarus – Bol-Budiv – Curatio – Didoir – Fokus op Emancipatie – Entesa – VFG

19 Alezi – Vlaams-Brabant Associatie Leuvense Zorgverlende initiatieven, ook de betekenis van ‘We gaan ervoor’. Doel: Synergie creëren naar hun cliënten en hun medewerkers. Zij zullen in de regio Leuven hun krachten bundelen om in de toekomst op een aantal domeinen intensief samen te werken. Zij bouwen een functioneel samenwerkingsverband uit waarbij een autonome manier van werken gewaarborgd wordt. Ook extern zal deze samenwerking zichtbaar zijn. Partnerorganisaties: – Heijmen – Oostrem – Oikonde Leuven

20 Vragen?


Download ppt "Voorstelling OpMaat 1/Wie zijn we? 2/Welke visie/missie? 3/Hoe doen we het? 4/Werking vraagverduidelijking, bemiddeling en trajectmatig werken 5/Vragen?"

Verwante presentaties


Ads door Google