De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LA CONTRIBUTION DU PROJET EXPERTS DU VÉCU AU SEIN DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX Project Ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid Middagatelier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LA CONTRIBUTION DU PROJET EXPERTS DU VÉCU AU SEIN DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX Project Ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid Middagatelier."— Transcript van de presentatie:

1 LA CONTRIBUTION DU PROJET EXPERTS DU VÉCU AU SEIN DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX Project Ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid Middagatelier 17 mei 2011 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

2 Visie van het project Armoede = meer dan inkomensprobleem Cumulatie van uitsluitingen Kloven overbruggen Participatieve benadering ED’s zijn brugfiguren! Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

3 Historische schets 1995: Algemeen Verslag over de Armoede, advies integratie Ervaringsdeskundigen in diensten. 2004: Ministeriële conferentie – ervaringsdeskundigen aan de federale overheid 2004: aanwerving eerste 2 ED 2005-2008: pilootproject met 16 ED 2008: Federaal plan Armoedebestrijding 2008-2011: consolidatie project met uitbreiding met 12 nieuwe ED Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

4 Doelstellingen van het project 1. Perspectief van mensen in armoede binnenbrengen binnen overheidsdiensten 2. Toegankelijkheid van de overheidsdiensten verbeteren voor alle burgers, waaronder mensen in armoede, en hierdoor daadwerkelijk meewerken aan sociale grondrechten voor iedereen 3. Uitbouwen van nieuwe functie binnen federale administratie Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

5 De federale diensten RVA/ONEM: 2 betaald met middelen RVA Alle anderen zijn detacheringen vanuit POD Mi FOD Justitie:2 Selor: 1 RKW/ONAFTS: 2 HZIV/CAAMI: 3 RJV/ONVA: 1 FOD Volksgezondheid/Santé publique: 2 FOD Economie: 3 RVP/ONP: 2 HVW/CAPAC: 1 POD MI: 2 Kruispuntbank/BCSS: 1 FOD Financiën: 1 FOD Binnenlandse zaken: 1 FOD Sociale Zekerheid: 1 In aanloop naar detachering: 2 27 personen verspreid over 15 diensten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

6 Kloof tussen mensen in armoede en “niet” in armoede 1.Kenniskloof 2.Competentiekloof 3.Participatiekloof (sociaal netwerk, cultuur,…) 4.Gevoelskloof 5.Structurele kloof Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

7 Wie is ervaringsdeskundige? Ervaringsdeskundigen beantwoorden aan een specifiek profiel Hebben allen een persoonlijke ervaring met armoede en sociale uitsluiting Hebben (meestal) hun middelbare school niet afgemaakt Zijn ondanks de vele tegenslagen in hun leven nog altijd strijdlustig en positief ingesteld om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

8 Taken van een ervaringsdeskundige 1.Onthaal en advies voor beter onthaal 2.Ondersteunen van cliënten in procedures 3.Onderzoek  ervaringen/noden van mensen in armoede inventariseren 4.Communicatie en procedures  advies voor verbetering 5.Uitbouw netwerk ED’s 6.Structurele problemen signaleren  Verduidelijken leefwereld, bemiddelen, ondersteunen, kritische functie, drempelverlagend werken Voorbeelden….. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

9 Uitdagingen Op het niveau van de diensten –Erkenning nieuwe soort deskundigheid –Definiëring gepaste taakomschrijving –Integratie binnen de dienst –Legitimiteit van persoonlijke ervaring erkennen –Correcte verwachtingen: geen extra personeelskracht, wel extra opdracht –Aanpassen versus signaleren problemen –Hoe rekening houden met persoonlijke situatie –Hoe adviezen/vaststellingen van ED vertalen en/of integreren in werking Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

10 Uitdagingen Voor de ervaringsdeskundigen –arbeidservaring –Integratie binnen de betrokken diensten –Combinatie arbeid en persoonlijke situatie –Luis in de pels? Signaleren of aanpassen? –Improvisatie als kracht versus procedure –Opleiding –Alle kwesties tegelijk moeten aanpakken Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

11 Uitdagingen Voor de POD : van pilootproject naar consolidatie! –Opleiding –Begeleiding ed’s en mentoren –Team coordinatie (twee talen, visie, coaching, opleiding) –“2 werkgevers” cf ontwikkelingscirkels, –Verderzetting project Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

12 Uitdagingen Voor de overheid –Integreren adviezen ED’s –Aanwerving ED’s in eigen budget FOD’s –Structurele armoedebestrijding Laagste inkomens omhoog Betaalbare woningen Sociale selectie onderwijs stoppen Laagdrempelige gezondheidszorg …….. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

13 Dank u Dank u voor uw aandacht Dank u voor uw steun Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst


Download ppt "LA CONTRIBUTION DU PROJET EXPERTS DU VÉCU AU SEIN DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX Project Ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid Middagatelier."

Verwante presentaties


Ads door Google