De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen voor Kinderen 1. Drempels… enkele • Financieel • Cultureel (leefwereld, perceptie,…) • Sociaal (netwerking, stimulans door ouders, leerkrachten,..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen voor Kinderen 1. Drempels… enkele • Financieel • Cultureel (leefwereld, perceptie,…) • Sociaal (netwerking, stimulans door ouders, leerkrachten,.."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen voor Kinderen 1

2 Drempels… enkele • Financieel • Cultureel (leefwereld, perceptie,…) • Sociaal (netwerking, stimulans door ouders, leerkrachten,.. peers) • Lichamelijk/geestelijk • Bereikbaarheid • mobiliteit • taal • administratief 2

3 Enkele cijfers over Oostende… • Geboren in een kansarm gezin = 25,5 % (Vl 12,3 %) • Opgroeien in een éénoudergezin = 23,46 % • Verhoogd risico op armoede = 16,10 % (K&G 8,60 %) • Helft Oostendse moeders hoogstens diploma hoger secundair onderwijs • Percentage werklozen = 8,69 % (Vl 5,67 %) • Bovendien: 65-plusser = 27 % 3

4 Conclusie • Focus nodig op kinderen • Kinderarmoede • Kindvriendelijkheid • Optimaliseren van kansen voor àlle kinderen 4

5 Nota Kansen voor Kinderen • Preventie werking van Kind en Gezin • Huis van het Kind • Opvoedingsondersteuning • Onderwijs • Kinderopvang • Huisvesting • Vrijetijd 5

6 Nota Kansen voor Kinderen • Integraal • Complementariteit • Overleg • Sociaal middenveld • Wetenschappelijke opvolging 6

7 Focus op jongste kinderen 7

8 Rapport Kansen voor Kinderen • Na één jaar werking • Coördinatie vanuit Sociaal Huis • Omgevingsanalyse • Verkenning sociaal middenveld • Beleidsaanbevelingen • Prioriteiten • Per grondrecht 8

9 Evolutie na verkiezingen • Overheveling Kansen voor Kinderen van Sociaal Huis naar de Stad • Overheveling Huis van het Kind naar de Stad • Aanstelling nieuwe coördinator 9

10 BESTUURSAKKOORD “Extra inspanning voor kansen voor kinderen: 1 miljoen euro extra” (jaarlijks 200.000 euro extra) 10

11 Continueren • Diverse projecten m.b.t. dichten digitale kloof • Studieruimte • Straathoekwerk • Taalbeleid (incl. ‘klare taal’) • Tussenkomsten in schoolabonnementen • Infrastructurele ondersteuning van community- gerichte activiteiten (ook tuinierprojecten) • Brugfiguren • De Wegwijzer • Move XL, Playing for Success • Tienerouders • Actieplan spijbelen + time-out projecten 11

12 Continueren • G-sport • Speelpleinwerking Duin en Zee • Habbekrats werking • Speel-o-theek • IKG-werking in de Kinderopvang • Opleidingstraject voor kinderbegeleidsters • Woonbegeleiding • Transitwoningen • Ontmoetingscentra • Diverse kansen-projecten in de vrijetijdsector 12

13 Enkele realisaties… tot nu toe • Omvorming overleg Lokaal Sociaal Beleid naar een Armoede- en Welzijnsplatform, mét de verenigingen waar armen het woord nemen • Opstart Huis van het Kind • Opstart Ontmoetingshuis van het Kind • Netwerk Huis van het Kind (regionaal) • Onderzoek project Sociale Kruidenier • Onderzoek project Wijkgezondheidscentrum • Voedselbedelingssysteem • Overleg geboorteplanning 13

14 Huis van het Kind • ‘Stenen huis’ blijft eigendom van het OCMW • Inhoudelijke coördinatie door Stadsbestuur • via coördinator Kansen voor Kinderen • Netwerkgegeven coördinatie door Stadsbestuur (met mandaat van de deelnemers van het overleg) • via coördinator Kansen voor Kinderen 14

15 Huis van het Kind • Inloopteam De Viertorre (incl. ruilhoekje) • Consultatiebureau Kind en Gezin • Regioteam Kind en Gezin • De Wegwijzer • Brugfiguren • Oikonde/Pleegzorg West-Vlaanderen • Gezinsbond Oostende • Kido • Onderwijsopbouwwerk 15

16 Huis van het Kind - uitdagingen • Infrastructureel – nood aan onthaal, meer laagdrempeligheid, meer ruimte • Meer eerstelijnsdiensten? • Ruim sociaal middenveld – afstemming? • Uitgebreide overlegstructuren versus actie • Verhouding Stad – OCMW • Verhouding andere vormen? • Overgang pilootproject naar decreet? 16

17 Kansen voor Kinderen Een aantal toekomstplannen… • Algemene laagdrempeligheid! • Verhogen aantal plaatsen kinderopvang • Flexibelere kinderopvang (versus nieuwe wetgeving…?) • Zorgcontinuüm tussen kinderopvang en onderwijs • Binnenspeelplaats voor kinderen • Vrijetijdsactiviteiten ouders + kinderen • Social coach • Familiesalons in alle wijken • Kindvriendelijkheid • Sociale criteria (offensief beleid!) • Rechtenverkenner • Bijkomende sociale woningen • Sensibilisatie! 17

18 Kansen voor Kinderen Extra uitdagingen • Classificaties? • Rechten van het kind • Grondrechten • Economisch, cultureel en sociaal kapitaal • Budget? • Structurele aanpak versus projectmatige aanpak? • Versnippering sociaal middenveld? • Afstemming intern en Stadsbestuur-OCMW? • Effect meting? 18


Download ppt "Kansen voor Kinderen 1. Drempels… enkele • Financieel • Cultureel (leefwereld, perceptie,…) • Sociaal (netwerking, stimulans door ouders, leerkrachten,.."

Verwante presentaties


Ads door Google