De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een taalbeleid in het OCMW ?. 2 Aandacht voor anderstaligen ! meer dan 70% van de mensen die financiële hulp nodig hebben van het OCMW van Gent,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een taalbeleid in het OCMW ?. 2 Aandacht voor anderstaligen ! meer dan 70% van de mensen die financiële hulp nodig hebben van het OCMW van Gent,"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een taalbeleid in het OCMW ?

2 2 Aandacht voor anderstaligen ! meer dan 70% van de mensen die financiële hulp nodig hebben van het OCMW van Gent, is van vreemde origine 2 Het OCMW-bestuur wil van TAALACTIVERING een prioritaire opdracht maken.

3 3 De cijfers spreken voor zich Ong. 4700 cliënten leefloon/equivalent leefloon Een 100-tal verschillende nationaliteiten of origines in het cliënteel 1800 anderstaligen spreekt onvoldoende Nederlands en hebben nood aan taalactivering, Dit is dus 38 % van ons cliënteel Van de groep die het basisniveau Nederlands nog niet bereikt heeft, is een kleine helft analfabeet.

4 4 Goede communicatie Begeleiding van cliënt begint met goede communicatie Kennis verwerven over andere culturen

5 5 Team Interculturalisering Doelstelling: inzetten op goede communicatie tijdens de hulpverlening ◦taalbijstand ◦emotionele ondersteuning ◦info culturele achtergrond Sociaal tolken: triade MW – Cliënt - ICM Brugfunctie tussen cliënt en hulpverlener

6 6 GOAL- project GOAL = Gemeenschappelijk Onthaal voor ALlochtonen Uitleg in eigen taal – 9 taalgroepen: ◦Activeringsgedachte binnen OCMW ◦Rechten en plichten ◦Integratie komt van twee kanten

7 Activering719/7/14 7 OCMW en visie op activering Onze definitie is ruim: elke vorm van inzet door de cliënt gericht op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en zijn (socio-professionele) integratie in de samenleving Aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt MAATZORG Voorbeelden: -Studeren -Cursus NT2 volgen -Vrijwilligerswerk doen -Een vormingsreeks rond bvb “zelf je eigen budget beheren” volgen -Werkervaring via artikel 60 -VDAB-beroepsopleiding volgen

8 8 Leefloonwet en anderstaligen “Werkbereid zijn” = kansen op werk verhogen door Nederlands te leren = 1ste stap naar succesvol traject Maar: Vrijstellingen (objectief, bvb +65 jaar) Billijkheidsredenen (beoordeling context, bvb. beperkt leervermogen, kinderlast, zwangerschap)

9 9 Samenwerkingsprotocol in 2009 Huis van het Nederlands Gent vzw

10 10 Opvolging via Database Afspraken rond ◦doorverwijzing ◦opvolging ◦doorgeven van afwezigheden ◦evaluatie Regelmatig overleg

11 11 A2 A1 SOCIALE ACTIVERING ARTIKEL 60 Intake Nederlands werkt OTC en een traject naar werk 11 VIA Voortraject Integratie Allochtonen JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen SCALA screening Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker

12 12 Team NederlandsWerkt Doelgroep wordt steeds zwakker Minder dan 1/3 slaagt voor domino 2 Afgestudeerden, plafondcursisten => geen taaltraject meer Hoger taalniveau is geen garantie op probleemloos traject naar werk Nood aan betere aansluiting met de werkvloer

13 13 Prof. Piet Van Avermaet Authentiek leren Werkplek = leerplek Informele leeromgeving

14 14 Piet Van Avermaet Taalverwerving is een lang proces en gebeurt voor 80% buiten de schoolmuren! Taalverwerving vraagt niet alleen inspanningen van de anderstalige! Diversiteitsdenken verdient meer aandacht

15 15 Waar leren we het meeste van? lezen10 % horen20 % zien 30 % zien en horen samen50 % bij discussie, met anderen bespreken70 % door persoonlijk ervaren, doen80 % door het uit te leggen aan een ander95 % William Glasser (www.wglasser.com)www.wglasser.com

16 16 Informeel leren Uitgangspunt: ◦Een taal leer je voor 80% buiten de schoolmuren ◦wie Nederlands leert met een specifiek doel, is meer gemotiveerd  anderstaligen hebben taaloefenkansen nodig die aansluiten op hun leefwereld! Dienst Wonen en Activering1619/7/14

17 17 Hervorming Team NedWerkt Loskoppeling van VDAB sector 2 Instapmomenten afgestemd op sector 2 Toespitsen op laagtaalvaardigen Elke persoon volgt VIA en Job-Intra Mogelijkheid tot korter traject = maatzorg

18 18 VOORTRAJECTEN en TAAL Duale trajecten Geïntegreerd traject met enerzijds taallessen, anderzijds andere activiteiten zoals taalstimulering, werkervaring en coaching Motivatie – sleutelcompetenties – technische competenties – attitudes Premie: 5 euro per halve dag Al werkend inburgeren Realistisch beeld van arbeidsmarkt

19 19 A1 Intake Nederlands werkt Fase 1 : VIA 19 VIA Voortraject Integratie Allochtonen Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker Duur: 3 maanden (sept-dec -april) NT2 - taallessen Praktisch Nederlands leren Wat wil ik ? Wat kan ik ? Beroepsinitiatie Voorbereiding op Job-Intra VIA : Screening en oriëntering

20 20 Verder inzetten op taalverwerving Voorbereiden op een tewerkstelling Sociale zekerheid ? OTC ? Bus – Tram ? KOMPAS ? leerpunt WERKWINKEL ? Arbeids Contract ? Praktisch Nederlands leren

21 21 Wat wil ik ? Welke beroepen zijn er ? Wat moet ik daarvoor kunnen ? Moet ik nog een opleiding volgen ? Moet ik werken tijdens het weekend ? Wat is mijn toekomst dan ? …

22 22 Wat kan ik ? Screening en bijwerken van competenties Door opdrachten te doen in groep Door te weten hoe je iets doet Door te horen wat je goed doet

23 23 Keuze - mogelijkheden Beroepen ? ◦Houtbewerking ◦Poetsen ◦Keuken ◦Karwei ◦Groenwerk Plaats met doorgroei naar art 60

24 24 Beroepsinitiatie Bezoeken van de werkvloer Leren kennen van de werkvloer Opdracht uitvoeren op de werkvloer Luisteren naar de instructies Is dit iets voor jou ?

25 25 A1 SOCIALE ACTIVERING Intake Nederlands werkt OTC en een traject naar werk 25 VIA Voortraject Integratie Allochtonen JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker

26 26 Uw voorbereiding op Artikel 60-tewerkstelling! Duur: 4 maanden Individuele coaching Toewijs van werkvloer Ingroeistage 3 maanden Taalcoaching Taalstimulering Positieve evaluatie =  Artikel 60 werkervaringcontract! 26 Job -Intra Fase 2 : Job-Intra JOB-INTRA : JOB-INTRoductie voor Anderstaligen

27 27 « Ingroei » stage Werkplaatsen geen betaling tijdens art 60 3 maanden Opvolging op de werkvloer door de individuele begeleiders Taalcoaching NT2-traject of « IntraTuurlijk » Indien OK => art 60

28 28 TAALCOACHING Werkvloercoaching de individuele taalcoaching van de cliënten de opleiding van de technisch instructeurs en de collega’s (peters-meters) de taalstimulering op de werkvloer oefenkansen bieden (taal-rijkere context – visualisering …) de inbreng van de trajectbegeleider op vlak van taal

29 29 Individuele taalcoaching Specifieke woordenschat (materiaal, ruimtes, acties) Instructies op het werk Verduidelijken specifieke afspraken Interventie bij conflicten Boodschappen van collega’s Plan lezen Gebruik van specifieke documenten

30 30 Individuele taalcoaching Bij voorkeur wekelijks Sessies van 1.5 uur Op de werkvloer Kort traject (2 maanden)

31 31 TAALCOACHING Centrale taalcoaching Taalcoaching in groep = efficiënter in tijd Binnen een bepaalde organisatie of over de organisaties heen. “Vaktaal” verbonden aan een functie inzoomen op thema’s bvb klantvriendelijkheid, veiligheid, telefoneren, communicatie op de werkvloer, rekentaal,... Vraag gestuurd vanuit de organisaties.

32 32 TAALCOACHING Algemene coaching op tewerkstelling en integratie vertrekt vanuit de behoeften van de cliënten op de werkvloer Inzetten op (mondelinge) interactie tussen de deelnemers. overstijgende werkvloer-competenties en algemene integratie.

33 ESF Project NTuurlijk

34 34 NTUURLIJK tijdens art. 60 Roma – cliënten in art. 60: Gedijen moeilijk in schoolse aanpak Uitgeleerden Geen kans in het gewone NT2 aanbod

35 35 Doel: zelfredzaamheid Taaloefeningen gelinkt aan de werkvloer, gebaseerd op de competenties van de job Functionele “taalvaardigheid” in werkcontext Voorbereiding op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt en netwerking

36 36 Aansluiting met doelgroep Vormingsmedewerker / Taalcoach Sociaal tolk Brugfunctie Intercultureel bemiddelaar

37 37 Werkoverschrijdende competenties Basisregels – verantwoordelijkheid – nauwkeurigheid – veiligheidszin – mondelinge communicatie – aanvaarden van gezag en kritiek – samenwerken – rekenen – leervermogen – flexibiliteit – zelfstandigheid – administratie – omgaan met klanten

38 38 Basisregels opvolgen Leerdoelstellingen: BEGRIJPEN Ik begrijp het arbeidsreglement Ik begrijp de afspraken / regels op de werkvloer (vb. rond gsm-gebruik, roken) Ik begrijp mijn uurrooster SPREKEN Ik kan verwoorden wanneer ik iets moet vragen of afspreken over de werkuren Ik kan op tijd verwittigen bij afwezigheid en ik kan de reden waarom opgeven Ik kan mijn verlof op tijd aanvragen Ik spreek Nederlands tijdens de werkuren (ook met collega’s die mijn moedertaal spreken

39 39 Netwerking en integratie Participeren aan buurt - evenementen Bezoeken aan sociale org./partners, geleide culturele bezoeken Werkvloerbezoeken

40 40 Innovatie tov schools leren Kleinere (sub)groepjes Differentiëren Enten op de werkvloer Eindtermen bepaald door cursist Beter inspelen op behoeften Natuurlijk leren Taal en zelfredzaamheid Bewustwording Meer motivatie

41 41 Evaluatie Drie evolutiegebieden 1.Houding 2.Woordenschat 3.Correct spreken

42 Extra vragen? Britt Roels britt.roels@kruispuntmi.be Johan Maekelberg johan.maekelberg@ocmwgent.be johan.maekelberg@ocmwgent.be Nurten Özdemir Nurten.ozdemir@ocmwgent.be

43 Bedankt!


Download ppt "Naar een taalbeleid in het OCMW ?. 2 Aandacht voor anderstaligen ! meer dan 70% van de mensen die financiële hulp nodig hebben van het OCMW van Gent,"

Verwante presentaties


Ads door Google