De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inburgering Gent. Historiek onthaal van nieuwkomers Project binnen De Poort- Beraber Uitbreiding via Stad Gent Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap Decreet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inburgering Gent. Historiek onthaal van nieuwkomers Project binnen De Poort- Beraber Uitbreiding via Stad Gent Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap Decreet."— Transcript van de presentatie:

1 Inburgering Gent

2 Historiek onthaal van nieuwkomers Project binnen De Poort- Beraber Uitbreiding via Stad Gent Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap Decreet Boetebesluit Inburgering Gent Kom- Pas vzw

3 Decreet Inburgering : een interactief proces waarbij de overheid aan inwijkelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om hun zelfredzaamheid te verhogen en anderzijds ertoe bijdraagt dat de samenleving die personen als volwaardige burgers erkent, met als doel een volwaardige, actieve participatie en een gedeeld burgerschap van éénieder en het verkrijgen van een voldoende sociale samenhang;

4 Doelgroep Meerderjarig Ingeschreven in Brussel of gemeente van het Vlaamse Gewest Met geldig verblijf van meer dan 3 maanden In principe is al wie daaraan voldoet en nog geen IB- attest behaalde rechthebbend Sommigen worden verplicht Sommigen zijn prioritair rechthebbend Rechthebbend kunnen verplicht zijn vanuit andere instanties

5 Inburgeringstraject Trajectbegeleiding Maatschappelijke oriëntatie NT2 Loopbaanorïentatie

6 Inburgeringsprogramma Vormingsprogramma NederlandsMaatschappelijke oriëntatie Trajectbegeleiding Individuele ondersteuning in eigen- of contacttaal Diplomagelijkschakeling loopbaanoriëntatie 12 3 LO EDUCATIEF Info over taaltrajecten, s.v.z. diplomagelijkschakeling opleiding aan: univ./ HO / HOBO Socio – cultureel perspectief Projecten MP ( -18 & +18) i.s.m. Victoria Deluxe, KAV, De Centrale, De Vieze Gasten, Vorming Plus., Sportnetwerk …

7 Fasen in het traject Aanmelding en doelgroepbepaling Intake Trajectbepaling en ondertekenen contract Vormingsprogramma Perspectiefbepaling Bepaling regelmatige deelname en uitreiken inburgeringsattest Overdracht naar secundair traject

8 Trajectbegeleiding Bepaling primair traject : onderdelen van het vormingsprogramma Opvolgen regelmatige deelname Trajectgesprekken : perspectief bepalen, secundair traject Individuele ondersteuning Toeleiding naar maatschappelijke participatie Registratie

9 RolIen van de trajectbegeleider Regisseren primair traject in samenwerking met HvN, aanbodsverstrekkers Nt2, VDAB Oriënteren Ondersteunen Doorverwijzen naar reguliere diensten Controleren in kader van verplichting en boetebesluit Rode draad is verhogen van de zelfredzaamheid

10 Maatschappelijke Oriëntatie Climodiek (Coöperatief leren in een multiculturele context) Eigen taal of contacttaal Heel ruim aanbod : dag, avond, weekend Geschoolden en laaggeschoolden Talen : Turks, Arabisch, Frans, Engels, Russisch, Spaans, Bulgaars, Nederlands, tolken

11 levensloopbaanoriëntatie 3 perspectieven : professioneel, educatief, socio-cultureel Professioneel : in het IB-contract opgenomen en uitgevoerd door VDAB Educatief : les studeren in het hoger onderwijs, infosessies, onderwijsmarkt, Via educatie Socio-cultureel : werking maatschappelijke participatie

12 Professioneel perspectief NL niveau 1.1. behaald Afspraak voor screening VDAB/TB Advies van VDAB over loopbaanoriëntatie: * Kiezen * individuele gesprekken * arbeidsmarktrijp LO gedaan = Inburgeringsattest Secundair traject in VDAB

13 Boetebesluit Voor verplichte inburgeraars verschillende inbreuken Voor rechthebbenden 1 inbreuk/boete Sanctie door Inburgering (HHA) of door OCMW of RVA Rol van trajectbegeleider wordt dubbel Preventief werken door goede opvolging Discretionaire bevoegdheid van het OB

14 Samenwerking OCMW Doorverwijsformulier (enkel NT2 of ook inburgering?) invullen door MW en meegeven met cliënt Doorverwijsformulier wordt verder ingevuld door TB en meegegeven met cliënt Wie is TB/MW? uitwisselingslijst Informatie-uitwisseling gedurende traject via mail (met in cc nt2@ocmwgent.be)nt2@ocmwgent.be Sanctionering door OCMW

15 Inburgering Gent /Kom-Pas vzw In het kader van Inburgering ook een opdracht naar minderjarigen Ruime aandacht voor maatschappelijke participatie Diplomagelijkschakeling Eén loket met HvN, taallessen, VDAB

16 Kom-Pas Gent, een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit, bouwt aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit en die allen kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen.


Download ppt "Inburgering Gent. Historiek onthaal van nieuwkomers Project binnen De Poort- Beraber Uitbreiding via Stad Gent Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap Decreet."

Verwante presentaties


Ads door Google