De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NBURGERING IN V LAANDEREN H ET BELEIDSKADER IN BEELD GEBRACHT DEEL 1 Peter De Cuyper, Miet Lamberts, Fernando Pauwels & Carissa Vets HIVA – K.U. Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NBURGERING IN V LAANDEREN H ET BELEIDSKADER IN BEELD GEBRACHT DEEL 1 Peter De Cuyper, Miet Lamberts, Fernando Pauwels & Carissa Vets HIVA – K.U. Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 I NBURGERING IN V LAANDEREN H ET BELEIDSKADER IN BEELD GEBRACHT DEEL 1 Peter De Cuyper, Miet Lamberts, Fernando Pauwels & Carissa Vets HIVA – K.U. Leuven Hanne Truyen

2 H ISTORIEK EN DOELSTELLING INBURGERINGSBELEID Van onthaal- naar inburgeringsbeleid Van ‘nieuwkomers’ naar ‘inburgeraars’ Elke nieuwkomer wordt verplicht een inburgeringscurus te volgen. Uitbreiding van de doelgroep. Het bereik van het beleid wordt uitgebreid. 1996: Vlaamse overheid erkent de noodzaak an een onthaalbeleid voor nieuwkomers 1999: Vlaamse regering lanceert de idee van inburgering 2004: Uitvoering van het inburgeringsdecreet

3 D OELGROEP VAN HET BELEID EN INHOUD VERPLICHTING Doelgroep van het beleid (vanaf 2007) Vreemdelingen (+18), ingeschreven zijn in het RR, (behalve uitzonderingen) Iedere Belg (18+) geboren buiten België, van wie minstens één ouder geboren is buiten België en die in het RR ingeschreven is. (behalve uitzonderingen) Minderjarigen maken gebruik van toeleidingstraject Verplichte inburgeraars Bepaalde inburgeraars hebben inburgeringsplicht: Inburgeraars die nog maar recent in ons land zijn. ‘Oudkomers’ die een inkomen bekomen via maatschappelijke dienstverlening of leefloon. (http://www.blokwatch.be)

4 65 + zijn Onderdanen van EU, EER, of Zwitersland Mensen met getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs Ernstig zieken of personen met een handicap Mensen die het attest van inburgering al behaald hebben. Bepaalde arbeidsmigranten Verplichte inburgeraars (kandidaat-) huurders van sociale woning Ouders of voogd van schoolgaand kind gezinsherenigers (-65) buiten EU met iemand in EU, EER, of Zwitserland. ‘Oudkomers’ (-65) met OCMW-steun en die meer dan 12m ingeschreven is in RR. Vrijstelling van de inburgeringsverplichting Inburgeraars die voorrang krijgen: prioritaire inburgeraars

5 I NHOUD VAN DE VERPLICHTING Inburgeringsplichtingen moeten : Zich aanmelden op het onthaalbureau binnen 3m Met regelmaat deelnemen aan het vormingsprogramma (50% aanwezig zijn)  Bij inbreuk: boete tussen €50 en €5000. Rechthebbende inburgeraars mogen zich aanmelden en het programma volgen.  Bij inbreuk: boete tussen €50 en €150. (als ze minder dan 50% van het programma volgen.)

6 I NHOUD VAN HET INBURGERINGSTRAJECT Primaire traject Wordt georganiseerd door het onthaalbureau 3 componenten: Maatschappelijke Oriëntatie (MO) Loopbaan Oriëntatie (LO) Nederlandse taallessen (NT2) Uitvoering gebeurt door: VDAB Huizen van het Nederlands Volwassenenonderwijs Wordt ondersteund door trajectbegeleiding Mag maximaal 1 jaar duren (uitgezonderd voor analfabeten en laaggeschoolden)

7 Secundaire traject Niet verplicht Wordt georganiseerd door reguliere voorzieningen Keuzemogelijkheden Beroepsopleiding Verder Nederlands leren Algemeen doel van het inburgeringstraject = Ervoor zorgen dat de inburgeraar zo snel mogelijk zelfstandig zijn weg vindt en actief aan de samenleving deelneemt. (http://www.persmuseum.nl)

8 A CTOREN EN SAMENWERKING De gemeente: Heeft informatieplicht bij het afleveren van de verblijfskaart aan de inburgeraar. Het onthaalbureau: Gaat na of de persoon bij aanmelding al dan niet bij de doelgroep hoort. Doorverwijzing naar Huis van het Nederlands. Huis van het Nederlands Screent hen en zoekt een gepaste taal- opleiding.

9 VDAB Screent de persoon op arbeidsmarktrijpheid en loopbaanoriëntatie. Biedt schakelcursussen aan (in het kader van het secundaire traject) Eventueel kan VDAB ‘oudkomers’ verplichten een primair traject te volgen. OCMW Kan inburgeraars die een uitkering krijgen, verplichten een inburgeringscursus te volgen.

10 B RONNEN De Cuyper, P., Lamberts, M., Pauwels, F. & Vets, C. (2010) Inburgering in Vlaanderen (deel 1). Het beleidskader in kaart gebracht. Studie (PDF-document). Geraadpleegd op 26 oktober 2010, op http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php ?id=3227 http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php ?id=3227 Paulo, VB: het programma, de verplichte inburgeringscursus, Geraadpleegd op 02/11/2010 op http://www.blokwatch.be/component/option,com_zoom/Item id,86/page,view/catid,2/PageNo,2/key,23/hit,1/lang,nl http://www.blokwatch.be/component/option,com_zoom/Item id,86/page,view/catid,2/PageNo,2/key,23/hit,1/lang,nl Verwey, S., Inburgeren, geraadpleegd op 02/11/2010 op http://www.persmuseum.nl/pip/21.html http://www.persmuseum.nl/pip/21.html


Download ppt "I NBURGERING IN V LAANDEREN H ET BELEIDSKADER IN BEELD GEBRACHT DEEL 1 Peter De Cuyper, Miet Lamberts, Fernando Pauwels & Carissa Vets HIVA – K.U. Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google