De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 25 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 25 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 25 juni 2009

2 - 2 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Inhoud 1.Zelfredzaamheid verhogen 2.Inburgeraars 3.Trajectbegeleiding 4.Maatschappelijke oriëntatie 5.Maatschappelijke participatie 6.Overzicht vormingsprogramma 7.Enkele cijfers

3 - 3 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling 1. Doelstelling De zelfredzaamheid van inburgeraars verhogen zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen in de samenleving. Maatschappelijke participatie vergroten

4 - 4 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling 2. Doelgroep Iedere vreemdeling die zicht heeft op permanent verblijf in België Iedere Belg in het buitenland geboren en minstens één ouder heeft die buiten België geboren is Vroeger enkel nieuwkomers, sinds 2007 ook oudkomers Geen doelgroep van onthaalbureau: tijdelijk verblijf, mensen zonder papieren, …  kunnen wel NT2 volgen

5 - 5 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Verplicht of rechthebbend? Verplicht: - nieuwkomers -via partnerorganisaties: OCMW, VDAB * vrijgesteld van verplichting: gezondheidsredenen Recht: -EU+ burgers en gezinsleden – wel Belgen! -ouder dan 65 jaar -Belgisch of Nederlands diploma Inspanningsverbintenis, geen toetsen of examens Sanctionering: administratieve boete

6 - 6 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling 3. Trajectbegeleiding Trajectbegeleiding is een aanbod Aanmelding: info programma, doelgroep Intakegesprek in eigen taal, contacttaal of Nederlands Contract Regisseren van het programma: opschorten van contract oa wegens medische redenen Inburgeringsattest Toeleiden van minderjarigen naar onthaalonderwijs Zuidrand (Sint-Bernardsestwg 313) en Atlas (Carnotstraat 110) Trajectbegeleiding is een methodiek Werken aan zelfstandigheid Responsabiliseren en doen reflecteren Motiveren Op maat en naadloos is streefdoel

7 - 7 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Vaardigheden leren / waarden en normen herkennen Kennis is ondersteunend Ontwikkelingsdoelen: ifv eigen competenties en ambities Hoekenwerk – op maat – op basis van vragen van inburgeraars 4. Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

8 - 8 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling 5. Maatschappelijke participatie Netwerk verruimen Oefenen van vaardigheden geleerd in TB, MO en NT2 Stadsklap: ontmoeting met Antwerpenaren Doorverwijzen naar een netwerk van het sociale, culturele, educatieve en sportieve middenveld - vrijwilligerswerk

9 - 9 - Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling 6. Overzicht vormingsprogramma Maatschappelijke oriëntatie Basiscursus Nederlands als tweede taal -Samen met Huis van het Nederlands -Regulier aanbod, tot niveau A1 Loopbaanoriëntatie -Samen met VDAB

10 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Cijfers Werkjaar Instroom stad nieuwkomers Aanmeldingen onthaalbureau Inburgeringscontracten Cursisten maatschappelijke oriëntatie Inburgeringsattesten Toeleidingen minderjarigen Aantal deelnemers Stadsklap3129 Toeleidingen vrije tijd / vrijwilligerswerk

11 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Indeling ondertekende inburgeringcontracten naar top 10 nationaliteit en geslacht NationaliteitManVrouwTotaal Marokko Turkije Polen Irak Ghana België China Rusland (Federatie van) Roemenië Nigeria REST Eindtotaal

12 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - Voorstelling Meer info?


Download ppt "Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 25 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google