De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analfabeten: ingeburgerd aan het werk Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote- Hogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote- Hogeschool."— Transcript van de presentatie:

1 Analfabeten: ingeburgerd aan het werk Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote- Hogeschool

2 Huidig aanbod voor analfabete anderstaligen  lange trajecten  weinig intensief  algemene taalvaardigheid  cursisten haken vaak voortijdig af  Weinig of geen instroom in beroepsopleidingen omwille van hoog instapniveau taalvaardigheid (meestal RG 1.2, soms 1.1)

3 Doelstellingen Equalproject  integratie en kansen op tewerkstelling en opleiding voor volwassen anderstalige analfabeten verhogen  uitvoeren van een geïntegreerd en intensief opleidingstraject (jan. 2006 – okt. 2007)  ontwikkelen van methodiek en materiaal (verschijnt april 2008)  Formuleren van beleidsaanbevelingen

4 Doelgroep  laaggeletterde beginnende tweede-taalleerders - deelnemers komen uit alfagroepen CBE - instroom op verschillende momenten in opleiding - instroom lager dan richtgraad 1.1  zowel oudkomers als nieuwkomers

5 Uitgangspunten Equalproject  Zo kort mogelijke opleiding  Intensieve opleiding (van 15 tot 28 uur per week)  Doelgericht van bij het begin: eindperspectief is tewerkstelling in de schoonmaak  Integratie van verschillende onderdelen

6 Uitgangspunten Equalproject  Content-based language learning  Trajectbegeleiding, cursistenbegeleiding en loopbaanoriëntatie als essentiële onderdelen van het traject  Focus op sleutelcompetenties  Stage op een reële werkvloer zo snel mogelijk in de opleiding.

7 Voortraject + Beroepsgericht traject Doel van het voortraject  zo gericht mogelijk een voldoende basiskennis NT2 en sleutelvaardigheden  grondige loopbaanoriëntatie  kennismaking met intensieve opleiding Doel van het beroepsgericht traject  nodige competenties verwerven om te kunnen doorstromen naar een specifiek beroep / functie

8 Het voortraject  Zo kort mogelijk: 8 maanden  Intensieve opleiding: 21 tot 24 uur per week  Doelgericht van bij het begin: focus op sleutelvaardigheden nodig in latere beroep  Integratie van verschillende onderdelen: NT2, MO, loopbaanoriëntatie, trajectbegeleiding  Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan MO

9 Het voortraject: Trajectbegeleiding  door onthaalbureau  in eigen taal  intensieve info over opleidingstraject  inzicht in belang van langdurige tewerkstelling  intensieve loopbaanoriëntatie  opvolging van prestaties en motivatie  wegwerken randproblemen (bv. kinderopvang, mobiliteit, thuissituatie)  vertrouwenspersoon belangrijk voor deze doelgroep

10 Het voortraject Focus op sleutelcompetenties  keuzes maken  problemen oplossen  samenwerken  omgaan met getallen  ict-vaardigheden  eigen leren en presteren verbeteren

11 Conclusies voortraject  Intensief traject succes  Focus op sleutelvaardigheden: - meerwaarde voor MO en NT2, ruimer dan enkel taal leren of kennis van de maatschappij - cursist wordt veel meer in zijn totaliteit benaderd, krijgt meer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces  Content-based language learning: leefwereld van cursist krijgt een belangrijkere plaats, sluit aan bij leerstijl laaggeletterden.  Trajectbegeleiding bleek een grote meerwaarde  Loopbaanoriëntatie is essentieel als ondersteuning voor keuze beroepsopleiding

12 Het beroepsgericht traject instapvoorwaarden  gemotiveerd om in de poetssector te werken  fysiek geschikt  taalniveau: op basis van resultaten voortraject mondeling: module 3 alfatraject (< richtgraad 1.1) schriftelijk: geen instapvoorwaarden

13 Het beroepsgericht traject  Zo kort mogelijk: 8 maanden  Intensieve opleiding: 28 uur per week  Integratie van verschillende onderdelen:  NT2  beroepsopleiding  stages  arbeidsbemiddeling  cursistenbegeleiding  sleutelcompetenties

14 Het beroepsgericht traject  Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan beroepsopleiding en beroep  Aandacht voor de individuele situatie van de deelnemers  Evolutie van veel begeleiding in het begin naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid  Veel aandacht voor leren leren, problemen oplossen en keuzes maken

15 Zo snel mogelijk stages: uitgangspunten  De motivatie van de cursisten stijgt.  De cursisten krijgen een beter inzicht in het eigen presteren (reality-check, “Waar sta ik?”).  Ze krijgen inzicht in de werkvloer en in voor- en nadelen van de verschillende poetssectoren.  Wat ze leren in de les kunnen ze daadwerkelijk toepassen in de praktijk (=output).  Twee richtingen: Ervaringen op de werkvloer brengen de cursisten weer mee naar de les (=input).

16 Zo snel mogelijk stages: ervaringen  Kenmerken - Stages tijdens de opleiding - parallel met de lessen - taaltaken vanuit project - permanente evaluatie  Groot succes - geleidelijke kennismaking met de werkvloer - van sterk ondersteunend naar grote zelfstandigheid - overwinning van een grote drempelvrees voor de deelnemers - belangrijk voor beeldvorming bij werkgevers

17 Conclusies beroepsgericht traject  Rol en houding instructeur is essentieel: verlagen taalniveau op de werkvloer is haalbaar maar vraagt competentie en motivatie instructeur  Focus op sleutelvaardigheden: - in alle onderdelen van het traject - cursist wordt veel meer in zijn totaliteit benaderd, krijgt meer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

18 Conclusies beroepsgericht traject  Afstemming NT2 en beroepsopleiding: - voldoende tijd voor overleg, - voldoende openheid tussen docenten. - Inhoud afhankelijk van competenties en keuzes beide docenten.  Content-based language learning: leefwereld van cursist krijgt een belangrijkere plaats, sluit aan bij leerstijl laaggeletterden.  Stages grote meerwaarde naar zelfbeeld, zelfevaluatie, drempel tewerkstelling, arbeidsbemiddeling

19 Arbeidsbemiddeling en coaching op de werkvloer  Deelnemers vonden heel snel een job, mede door krapte op arbeidsmarkt, maar ook door eigen initiatief en talenten.  Concrete acties – zoeken naar vacatures, via mondelinge en schriftelijke weg – voorbereiden sollicitatiegesprekken – Begeleiding met betrekking tot administratieve zaken (bv. aanvragen arbeidskaart, attest allerhande,…) – concrete begeleiding op de werkvloer de eerste weken

20 Conclusies naar tewerkstelling  Alle deelnemers hebben werk in de schoonmaaksector. – 4 deelnemers in het NEC – 4 via Wep+ – 1 via artikel 60  De werkgevers zijn heel tevreden over hun functioneren in het algemeen  Zwakke taalvaardigheid wordt gecompenseerd door andere competenties, waaronder werkattitudes en motivatie  De stages zorgen voor een positieve beeldvorming bij de werkgevers

21 Conclusies naar competentieverhoging deelnemers  technische vaardigheden werden even vlot verworven als bij gealfabetiseerde deelnemers, ondanks beperkte taalvaardigheid  Motivatie en inzet van de deelnemers is heel hoog omwille van doelgericht traject en methodiek  Het zelfbeeld van deelnemers wordt positief bekrachtigd door niet enkel op hun zwakheden te focussen (taalvaardigheid), maar ook op hun competenties  Hoge aanwezigheid in de lessen  Goede resultaten op vlak van sleutelcompetenties  Het leertempo voor het Nederlands is heel divers.

22 Inbreng van de partners: Karel de Grote-Hogeschool:  coördinatie  vorming en ondersteuning van docenten  methodiek- en materiaalontwikkeling in samenwerking met de andere partners

23 Inbreng van de partners: Prisma  MO in eigen taal  trajectbegeleiding in eigen taal  MO in het Nederlands  Loopbaanoriëntatie in het Nederlands

24 Inbreng van de partners: CBE Mechelen  cursistenbegeleiding  Alfa NT2 en sleutelcompetenties gedurende het hele traject  Nederlands op de werkvloer

25 Inbreng van de partners: Levanto (Vitamine W)  trajectbegeleiding, arbeidsbemiddeling en tewerkstelling  beroepsgericht NT2, in samenwerking met CBE Mechelen  begeleiding op de werkvloer en Nederlands op de werkvloer

26 Inbreng van de partners: VDAB  Technische opleiding professionele schoonmaaktechnieken  doorgeven van expertise wat betreft loopbaanoriëntatie aan analfabete anderstaligen.

27 Meer info ?  www.kdg.be/equal www.kdg.be/equal  KdG: Els Maton, Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen, els.maton@kdg.be els.maton@kdg.be  Prisma Karine Puttemans Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen Karine.Puttemans@prismavzw.be

28 Meer info ?  CBE Mechelen: Ronny Van Houplines Ronny.vanhouplines@cbemechelen.be Ronny.vanhouplines@cbemechelen.be  Levanto: Joke Van de Vel joke.vandevel@levanto.be joke.vandevel@levanto.be  VDAB Mechelen: Paul Wuyts paul.wuyts@vdab.be paul.wuyts@vdab.be


Download ppt "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote- Hogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google