De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analfabeten: ingeburgerd aan het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Analfabeten: ingeburgerd aan het werk
Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote-Hogeschool

2 Huidig aanbod voor analfabete anderstaligen
lange trajecten weinig intensief algemene taalvaardigheid cursisten haken vaak voortijdig af Weinig of geen instroom in beroepsopleidingen omwille van hoog instapniveau taalvaardigheid (meestal RG 1.2, soms 1.1)

3 Doelstellingen Equalproject
integratie en kansen op tewerkstelling en opleiding voor volwassen anderstalige analfabeten verhogen uitvoeren van een geïntegreerd en intensief opleidingstraject (jan – okt. 2007) ontwikkelen van methodiek en materiaal (verschijnt april 2008) Formuleren van beleidsaanbevelingen

4 Doelgroep laaggeletterde beginnende tweede-taalleerders
- deelnemers komen uit alfagroepen CBE - instroom op verschillende momenten in opleiding - instroom lager dan richtgraad 1.1 zowel oudkomers als nieuwkomers

5 Uitgangspunten Equalproject
Zo kort mogelijke opleiding Intensieve opleiding (van 15 tot 28 uur per week) Doelgericht van bij het begin: eindperspectief is tewerkstelling in de schoonmaak Integratie van verschillende onderdelen

6 Uitgangspunten Equalproject
Content-based language learning Trajectbegeleiding, cursistenbegeleiding en loopbaanoriëntatie als essentiële onderdelen van het traject Focus op sleutelcompetenties Stage op een reële werkvloer zo snel mogelijk in de opleiding.

7 Voortraject + Beroepsgericht traject
Doel van het voortraject zo gericht mogelijk een voldoende basiskennis NT2 en sleutelvaardigheden grondige loopbaanoriëntatie kennismaking met intensieve opleiding Doel van het beroepsgericht traject nodige competenties verwerven om te kunnen doorstromen naar een specifiek beroep / functie

8 Het voortraject Zo kort mogelijk: 8 maanden
Intensieve opleiding: 21 tot 24 uur per week Doelgericht van bij het begin: focus op sleutelvaardigheden nodig in latere beroep Integratie van verschillende onderdelen: NT2, MO, loopbaanoriëntatie, trajectbegeleiding Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan MO

9 Het voortraject: Trajectbegeleiding door onthaalbureau in eigen taal
intensieve info over opleidingstraject inzicht in belang van langdurige tewerkstelling intensieve loopbaanoriëntatie opvolging van prestaties en motivatie wegwerken randproblemen (bv. kinderopvang, mobiliteit, thuissituatie) vertrouwenspersoon belangrijk voor deze doelgroep

10 Het voortraject Focus op sleutelcompetenties keuzes maken
problemen oplossen samenwerken omgaan met getallen ict-vaardigheden eigen leren en presteren verbeteren

11 Conclusies voortraject
Intensief traject succes Focus op sleutelvaardigheden: - meerwaarde voor MO en NT2, ruimer dan enkel taal leren of kennis van de maatschappij - cursist wordt veel meer in zijn totaliteit benaderd, krijgt meer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces Content-based language learning: leefwereld van cursist krijgt een belangrijkere plaats, sluit aan bij leerstijl laaggeletterden. Trajectbegeleiding bleek een grote meerwaarde Loopbaanoriëntatie is essentieel als ondersteuning voor keuze beroepsopleiding

12 Het beroepsgericht traject
instapvoorwaarden gemotiveerd om in de poetssector te werken fysiek geschikt taalniveau: op basis van resultaten voortraject mondeling: module 3 alfatraject (< richtgraad 1.1) schriftelijk: geen instapvoorwaarden

13 Het beroepsgericht traject
Zo kort mogelijk: 8 maanden Intensieve opleiding: 28 uur per week Integratie van verschillende onderdelen: NT2 beroepsopleiding stages arbeidsbemiddeling cursistenbegeleiding sleutelcompetenties

14 Het beroepsgericht traject
Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan beroepsopleiding en beroep Aandacht voor de individuele situatie van de deelnemers Evolutie van veel begeleiding in het begin naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid Veel aandacht voor leren leren, problemen oplossen en keuzes maken

15 Zo snel mogelijk stages: uitgangspunten
De motivatie van de cursisten stijgt. De cursisten krijgen een beter inzicht in het eigen presteren (reality-check, “Waar sta ik?”). Ze krijgen inzicht in de werkvloer en in voor- en nadelen van de verschillende poetssectoren. Wat ze leren in de les kunnen ze daadwerkelijk toepassen in de praktijk (=output). Twee richtingen: Ervaringen op de werkvloer brengen de cursisten weer mee naar de les (=input).

16 Zo snel mogelijk stages: ervaringen
Kenmerken - Stages tijdens de opleiding - parallel met de lessen - taaltaken vanuit project - permanente evaluatie Groot succes - geleidelijke kennismaking met de werkvloer - van sterk ondersteunend naar grote zelfstandigheid - overwinning van een grote drempelvrees voor de deelnemers - belangrijk voor beeldvorming bij werkgevers

17 Conclusies beroepsgericht traject
Rol en houding instructeur is essentieel: verlagen taalniveau op de werkvloer is haalbaar maar vraagt competentie en motivatie instructeur Focus op sleutelvaardigheden: - in alle onderdelen van het traject - cursist wordt veel meer in zijn totaliteit benaderd, krijgt meer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

18 Conclusies beroepsgericht traject
Afstemming NT2 en beroepsopleiding: - voldoende tijd voor overleg, - voldoende openheid tussen docenten. - Inhoud afhankelijk van competenties en keuzes beide docenten. Content-based language learning: leefwereld van cursist krijgt een belangrijkere plaats, sluit aan bij leerstijl laaggeletterden. Stages grote meerwaarde naar zelfbeeld, zelfevaluatie, drempel tewerkstelling, arbeidsbemiddeling

19 Arbeidsbemiddeling en coaching op de werkvloer
Deelnemers vonden heel snel een job, mede door krapte op arbeidsmarkt, maar ook door eigen initiatief en talenten. Concrete acties zoeken naar vacatures, via mondelinge en schriftelijke weg voorbereiden sollicitatiegesprekken Begeleiding met betrekking tot administratieve zaken (bv. aanvragen arbeidskaart, attest allerhande,…) concrete begeleiding op de werkvloer de eerste weken

20 Conclusies naar tewerkstelling
Alle deelnemers hebben werk in de schoonmaaksector. 4 deelnemers in het NEC 4 via Wep+ 1 via artikel 60 De werkgevers zijn heel tevreden over hun functioneren in het algemeen Zwakke taalvaardigheid wordt gecompenseerd door andere competenties, waaronder werkattitudes en motivatie De stages zorgen voor een positieve beeldvorming bij de werkgevers

21 Conclusies naar competentieverhoging deelnemers
technische vaardigheden werden even vlot verworven als bij gealfabetiseerde deelnemers, ondanks beperkte taalvaardigheid Motivatie en inzet van de deelnemers is heel hoog omwille van doelgericht traject en methodiek Het zelfbeeld van deelnemers wordt positief bekrachtigd door niet enkel op hun zwakheden te focussen (taalvaardigheid), maar ook op hun competenties Hoge aanwezigheid in de lessen Goede resultaten op vlak van sleutelcompetenties Het leertempo voor het Nederlands is heel divers.

22 Inbreng van de partners: Karel de Grote-Hogeschool:
coördinatie vorming en ondersteuning van docenten methodiek- en materiaalontwikkeling in samenwerking met de andere partners

23 Inbreng van de partners: Prisma
MO in eigen taal trajectbegeleiding in eigen taal MO in het Nederlands Loopbaanoriëntatie in het Nederlands

24 Inbreng van de partners: CBE Mechelen
cursistenbegeleiding Alfa NT2 en sleutelcompetenties gedurende het hele traject Nederlands op de werkvloer

25 Inbreng van de partners: Levanto (Vitamine W)
trajectbegeleiding, arbeidsbemiddeling en tewerkstelling beroepsgericht NT2, in samenwerking met CBE Mechelen begeleiding op de werkvloer en Nederlands op de werkvloer

26 Inbreng van de partners: VDAB
Technische opleiding professionele schoonmaaktechnieken doorgeven van expertise wat betreft loopbaanoriëntatie aan analfabete anderstaligen.

27 Meer info ? www.kdg.be/equal
KdG: Els Maton, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen, Prisma Karine Puttemans Brusselsepoortstraat Mechelen

28 Meer info ? CBE Mechelen: Ronny Van Houplines Levanto: Joke Van de Vel VDAB Mechelen: Paul Wuyts


Download ppt "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google