De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedingswinkel Gent WZO Sluizeken Tolhuis Ham 16/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedingswinkel Gent WZO Sluizeken Tolhuis Ham 16/11."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedingswinkel Gent WZO Sluizeken Tolhuis Ham 16/11

2 Inhoud decreet Opvoedingswinkel Stand van zaken Vragen?

3 Voorstelling Medewerkers opvoedingswinkel : Veerle Noppe Meryem Usta Rosheen Demaret Contactgegevens: opvoedingswinkel@gent.be 09 223 26 02

4 Decreet 2007 Recht op opvoedingsondersteuning Organisatie van opvoedingsondersteuning Decreet opvoedingsondersteuning > opvoedingswinkels Lokale coördinator opvoedingsondersteuning Lokaal overleg opvoedingsondersteuning Opvoedingswinkels Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning en Provinciale steunpunten Vlaams expertisecentrum opvoedingsondersteuning: www.expoo.be

5 LSOG LSOG = Lokaal Samenwerkingsverband Opvoedingsondersteuning Gent Staan in voor aansturing en vormgeving van de opvoedingswinkel en lokaal overleg opvoedingsondersteuning Bestaat uit een 35 tal partners die een aanbod rond opvoedingsondersteuning hebben

6 opvoedingswinkel 1. Doelgroep en doelstelling 2. Concrete invulling: opdrachten in decreet 3. Visie en werkingsprincipes 4. projecten

7 Doelgroep en doelstellingen Doelgroep Alle opvoedingsverantwoordelijken met vragen rond opvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar = decreet

8 Doelstellingen de competenties, vaardigheden en draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken actief te versterken; de spanningen, moeilijkheden en draaglast, zo veel als mogelijk te verminderen; het sociale netwerk rondom kinderen en opvoedingsverantwoordelijken te versterken.

9 opdrachten binnen decreet Informatie en opvoedingsvragen beantwoorden Pedagogisch advies Ontmoeting stimuleren Opvoedingsproblemen vroegtijdig signaleren en doorverwijzen Ondersteuning in groep/gezinsverband Activiteiten dichter bij ouders brengen

10 Informatie en vragen beantwoorden Infotheek: boeken voor ouders, boeken voor kinderen, folders, brochures, materiaal voor opvoedingsondersteuners Algemene opvoedingsvragen beantwoorden tijdens permanentie, telefonisch, mail Info aanbod Gent – toegankelijkheidsconcept

11 Pedagogisch advies Op afspraak of tijdens permanentie Advies op maat, vraag van de ouder centraal! Met aandacht voor visie en werkingsprincipes, ouder is expert! max 5 gesprekken (geen hulpverlening/begeleiding) Methodiek Blokland Indien hulpverlening gewenst, samen zoeken naar gepaste dienst, ook ondersteuning bij doorverwijzing

12 Ontmoeting stimuleren Vb in SOT Kiekeboe (Sint- Amandsberg) In beleidsplan als doelstelling opgenomen

13 Ondersteuning bij opvoedingsproblemen Warme doorverwijzing Goeie kennis sociale kaart Drempelverlagend werken toegankelijkheidsconcept

14 Activiteiten dichter brengen Etalage: opvoedingskalender Contacten met aanbieders (folders en info in de winkel) Website www.opvoedingswinkelgent.be www.opvoedingswinkelgent.be opvoedingskalender ism www.prettiggeleerd.be www.prettiggeleerd.be

15 Andere projecten Ouders als onderzoekers Samenwerking met SOT Infoavonden op school

16 Beleidsplan 2011- 2016 Positionering De weg van en naar Opvoedingswinkel Gent Laagdrempelige communicatie Bereik kansengroepen Opvoedingsinformatie Ouders als klanten – signaalfunctie Sociale steun Outreachend – decentrale werking

17 Visie Elke ouder/opvoedingsverantw. heeft al eens vragen Opvoedingsonzekerheid is ok! Positief ouderschap staat centraal Emancipatorisch werken Empowerment Preventie en ontwikkeling! Laagdrempelig/toegankelijkheid! Vraaggericht werken Ouder is expert! Aandacht voor diversiteit binnen doelgroep

18 WERKINGSPRINCIPES Anoniem Beroepsgeheim Vrijwillig Samen zoeken naar oplossing Gratis


Download ppt "Opvoedingswinkel Gent WZO Sluizeken Tolhuis Ham 16/11."

Verwante presentaties


Ads door Google