De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1."— Transcript van de presentatie:

1 Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1

2 Wat is Triple P? Positief Parenting Program: je kind positief opvoeden Prof. M. Sanders - Wetenschappelijk onderbouwd Preventief en vroegtijdig interventieprogramma Oudertraining waarbij het kind betrokken wordt Eenvoudig stappenplan Positieve resultaten:  Ouders sterker en zelfzekerder maken  Positief gedrag van kinderen versterken  Relatie tussen ouders en kind bevorderen 2

3 3 Wat is Triple P? Triple P reikt een ‘gereedschapskist’ met vaardigheden aan. Dit laat toe dat ouders zelf kiezen en uitproberen wat er werkt voor hen en waar ze zich goed bij voelen.

4 5 Basisprincipes Positief Opvoeden Een veilige, boeiende omgeving bieden Een positieve leeromgeving creëren Assertieve discipline toepassen Realistische verwachtingen hebben t.o.v. je kind en t.o.v. van jezelf Zorgen voor jezelf als ouder 4

5 Triple P strategieën Opbouwen van een positieve relatie: quality time, praten met kinderen, affectie geven Stimuleren van gewenst gedrag: beschrijvend prijzen, positieve aandacht, boeiende activiteiten Aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden: goede voorbeeld, incidenteel leren, vraag-zeg-doe, gedragskaarten Omgaan met ongewenst gedrag: basisregels, direct aanspreken, gepland negeren, duidelijke rustige instructies, logische consequenties, quiet time, time-out 5

6 Triple P interventies Accreditatie via Triple P Belgium is noodzakelijk 1.Universele Triple P 2.Selectie Triple P: informatiegesprek of reeks lezingen: Opvoedingswinkel, K&G, … 3.Eerstelijns Triple P: advies met korte vaardigheidstraining: Opvoedingswinkel, K&G, CLB, CAW, … 4.Brede training: individueel of in groep: CKG, … 5.Versterkt Triple P: bijkomende gezinsinterventie: CKG, CGG, … 6

7 kader = opvoedingswinkel Gent  Plaats waar ouders/opvoedingsverantwoordelijken terecht kunnen met kleine en grote vragen over de opvoeding van kleine en grote kinderen  Ondersteuning: info, pedagogisch spreekuur, doorverwijzen, sociale steun, onderzoek, promo en toeleiding. Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

8 PEDAGOGISCH SPREEKUUR : -Gratis en anoniem -Vraaggericht en samen zoeken -Empowerend: ouders deskundig en verantwoordelijk -Bevragen van verschillende aspecten: de zorg, context, draaglast/draagkracht -Ouder geeft focus van gesprek aan: emotionele steun, positieve feedback of concrete opvoedingsaanpak -Veranderingswens ouder = basis -Gedrag kind past binnen normale ontwikkeling -Ouder is in staat om het gedrag te beïnvloeden en gelooft er ook in

9 PEDAGOGISCH SPREEKUUR: verschillende methodieken  Methodiek Blokland  Pscyho pedagogisch counseling  Triple P niveau 3 => Op maat, samen met ouders beslissen Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

10 Kenmerken Triple P niveau 3 -Getrapt systeem van gezinsinterventie -Preventief, vroegtijdig -Specifieke gedragsmoeilijkheid aanpakken: vb woedeaanvallen, zeuren, ruzie maken, ongehoorzaamheid -Individueel: consulent - ouder(s) -Ouder(s) gaan zelf aan de slag Doelgroep: ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar die een specifieke bekommernis hebben over het gedrag of de ontwikkleing van hun kind, die nood hebben aan individuele advisering en/of een actieve vaardigheidstraining Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

11 Methode: -Kort programma van 5 sessies van 1 uur, gespreid over enkele maanden -Advies, gecombineerd met praktische oefeningen en zelfevaluatie SESSIE 1: gegevens verzamelen over de vraag: hoe, wie wat waar wanneer (+ eerste vraagverkenning en ruimere context zoals in elke gesprekmethodiek OW) erkenning moeilijkheid, afbakening gedrag, oefening opvolging. SESSIE 2: ontwikkelen opvoedingsaanpak: feedback verzamelde gegevens, benoemen mogelijke oorzaken gedragsmoeilijkheden, doelen van verandering, selectie opvoedingsaanpak, actieve oefening (hoe wie wat waar hoe lang wanneer) randvoorwaarden ouders SESSIE 3: opvolgen vooruitgang, bijsturen en verfijnen aanpak, opsporen en overwinnen van hindernissen, andere moeilijkheden SESSIE 4: opvolging sessie 3 SESSIE 5: opvolgen vooruitgang, evaluatie, andere vragen Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

12 Materiaal: -Flipover -Informatiebladen -Dvd -Algemene wegwijzer -Oorzaken vragenlijst -Opvoedingsbeleving vragenlijst -Hupmiddelen gesprek Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

13 PRAKTISCH -Permanentie woensdag 10u-19u vrijdag 10u- 16u -op afspraak 9u – 19u Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining

14 Triple P niveau 4 Voor ouders met kinderen van 0-12 jaar: die zich zorgen maken over het gedrag en/of de ontwikkeling van hun kind die nood hebben aan advies en training die terug plezier willen hebben in het opvoeden van hun kind Groepsgericht of individueel Training is gratis 7

15 Groep van maximaal 12 ouders Aanleren en inoefenen van vaardigheden Programma van 10 sessies: 6 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur 3 telefonische sessies 1 afsluitende sessie van 2,5 uur Sociale steun via het uitwisselen van opvoedingservaringen Groepsgericht Triple P 8

16 Inhoud sessies groep: 9 SessieInhoud 1: Positief opvoedenAfnemen vragenlijsten Werken als groep – intentieverklaring Wat is positief opvoeden? Oorzaken van gedragsproblemen Doelen voor verandering Het gedrag van kinderen opvolgen 2 en 3: Ontwikkeling bevorderen Aanleren van vaardigheden en strategieën om: positieve relaties te ontwikkelen gewenst gedrag aan te moedigen nieuwe vaardigheden of nieuw gedrag aan te leren 4 en 5: Ongewenst gedrag aanpakken Aanleren van vaardigheden en strategieën om: ongewenst gedrag aan te pakken routines te ontwikkelen gedragskaarten te gebruiken 6: VooruitkijkenOverlevingstips voor gezinnen Risicovolle situaties Routine voor geplande activiteiten Voorbereiden telefonische sessies

17 Inhoud sessies groep: 10 SessieInhoud 7 t.e.m. 9: Routines implementeren De sessie voorbereiden Bespreken van de vorderingen Andere problemen 10: Afsluiten van het programma Het programma afbouwen Evaluatie van de vooruitgang Veranderingen handhaven Toekomstige problemen oplossen Doelstellingen voor de toekomst Vragenlijsten afnemen Eindbeoordeling

18 Standaard Triple P Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden Aanleren en inoefenen van vaardigheden Programma van 10 sessies d.m.v. huisbezoeken 11

19 Inhoud sessies standaard: 12 SessieInhoud 1: IntakeAfnemen van vragenlijsten Aard en geschiedenis van het probleem Gerelateerde problemen Ontwikkelings-, sociale en relevante gezinsgeschiedenis Manier waarop ouders het probleem ervaren Opvolging van het gedrag 2: Observatie en feedback over de verzamelde gegevens Afsluiting van het intakegesprek Observatie van de ouder-kindinteractie Bespreking van de verzamelde gegevens Oorzaken van gedragsproblemen Doelen voor verandering 3: Ontwikkeling bevorderenPrincipes van positief opvoeden Aanleren van vaardigheden en strategieën om: positieve relaties te ontwikkelen gewenst gedrag aan te moedigen nieuwe vaardigheden of nieuw gedrag aan te leren

20 Inhoud sessies standaard: 13 SessieInhoud 4: Ongewenst gedrag aanpakken Ongewenst gedrag aanpakken Routines ontwikkelen Gedragskaarten 5 t.e.m. 7: OefensessiesOefentaak Zelfevaluatie en feedback Bepalen van doelen Andere problemen Doelen voor het oefenen tussen de sessies 8: Training van geplande activiteiten Opvolgen van vooruitgang Risicovolle situaties Routines voor geplande activiteiten 9: Geplande activiteiten invoeren Kinderen stimuleren om alleen te spelen Verdere planning Boeiende activiteiten

21 Inhoud sessies standaard: 14 SessieInhoud 10: Afsluiten van het programma Overlevingstips Het programma afbouwen Evaluatie van de vooruitgang Behouden van verandering Problemen in de toekomst oplossen Afnemen vragenlijsten Eindbeoordeling

22 Triple P ‘t Kinderkasteeltje 15 Voor informatie en/of aanmeldingen: CKG ‘t Kinderkasteeltje 09/385.40.15 kinderkasteeltje@kinderkasteeltje.be www.kinderkasteeltje.be


Download ppt "Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1."

Verwante presentaties


Ads door Google