De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

• Opvoedingsondersteuning als krachtige preventieve waarde. •uitbouw van het preventieve luik van de integrale jeugdzorg • In elke centrumstad komt er.

Verwante presentaties


Presentatie over: "• Opvoedingsondersteuning als krachtige preventieve waarde. •uitbouw van het preventieve luik van de integrale jeugdzorg • In elke centrumstad komt er."— Transcript van de presentatie:

1

2 • Opvoedingsondersteuning als krachtige preventieve waarde. •uitbouw van het preventieve luik van de integrale jeugdzorg • In elke centrumstad komt er een opvoedingswinkel • In de opvoedingswinkel vinden opvoeders antwoorden op algemene en specifieke opvoedingsvragen. Een opvoedingswinkel biedt ook vormingen aan en beschikt over een ontmoetingsruimte • ambulante hulp, in zowel gezins- als groepsverband, aanbieden •systematische en vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen en doorverwijzing wat zegt het decreet opvoedingsondersteuning?

3 Opvoedingswinkel Antwerpen opsplitsing naar doelgroep Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken Professionelen: leerkrachten, kinderverzorgers, opvoeders,... •Opvoedingswinkel Kerkstraat •Steunpunt Opvoedingsondersteuning Locatie kerkstraat Coördinator + twee halftijdse medewerkers Mobiele medewerker voor Antwerpen Kiel, Luchtbal, Linkeroever Coördinator + 3 medewerkers

4 INFORMATIE 1.basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen 2.antwoorden kunnen bieden op algemene en specifieke opvoedingsvragen AMBULANTE HULP 3.vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden 4.systematische en vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen 5.doorverwijzing ONTMOETING 6.Ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren: vormingsaanbod organiseren groepsaanbod opdrachten van de opvoedingswinkel

5 heden: •uitgebreide folderkast met gratis folders •computer met sociale kaart lange termijn: •select aanbod van interessante brochures tegen betaling •vertaling folders en brochures voor anderstalige ouders in kader van diversiteitbeleid (in progress) Opdracht 1: basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen

6 heden: •winkel/onthaalloket •het steunpunt opvoedingsondersteuning •website http://opvoeding.antwerpen.be •advies via e-mail •mobiele medewerker regio Linkeroever, Kiel, Luchtbal vanaf oktober 2009 lange termijn: •inventariseren meest gestelde vragen •creëren faq’s op website Opdracht 2: algemene en specifieke opvoedingsvragen beantwoorden

7 •pedagogisch advies •empowerment als basisprincipe •mogelijkheid tot consult voor doorgredreven opvoedingsadvies (max. 5 gesprekken) •gehanteerde methodieken: * Triple-P * pedagogisch adviseren (Blokland/opvoedingswinkel Genk) •doorverwijzing waar nodig: * context ruimer opvoeding * gestelde vraag kan niet worden opgelost in vijf gesprekken •Werken met tolkendienst Stad Antwerpen: taal hoeft dus geen drempel te zijn Opdracht 3: een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij specifieke opvoedingsvragen

8 •vragen opvoedingsverantwoordelijken heel divers: zowel aard als ernst problematiek •soms ouders elders beter geholpen: → specifieke deskundigheid → intensievere vorm van ondersteuning •verwijzen noodzaak wanneer gewenste hulp eigen competenties overschrijdt heden: •via registratiesysteem, afspraken en intervisie komen tot juiste doorverwijzing •dmv. buurtonderzoek, tendensen, noden en signalen opvangen: deze juist kunnen interpreteren en melden aan de beleidsverantwoordelijken lange termijn: •wijkgebonden via mobiele medewerker: opvangen tendensen, noden en signalen d.m.v. buurtonderzoek Opdracht 4 en opdracht 5: zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, indien nodig, gerichte doorverwijzing

9 •creëren sociale netwerken voor ouders: ontmoeten, praten en ervaringen uitwisselen •Normaliseren en bespreekbaar maken van opvoedingsvragen •dmv vormingsaanbod en informatieavonden nadruk op huidig aanbod: • drie informatieavonden Triple P (provincie Antwerpen ism. opvoedingswinkel) • vormingsaanbod ntmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren Opdracht 6: ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren


Download ppt "• Opvoedingsondersteuning als krachtige preventieve waarde. •uitbouw van het preventieve luik van de integrale jeugdzorg • In elke centrumstad komt er."

Verwante presentaties


Ads door Google