De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wat zegt het decreet opvoedingsondersteuning?

Verwante presentaties


Presentatie over: "wat zegt het decreet opvoedingsondersteuning?"— Transcript van de presentatie:

1

2 wat zegt het decreet opvoedingsondersteuning?
Opvoedingsondersteuning als krachtige preventieve waarde. uitbouw van het preventieve luik van de integrale jeugdzorg In elke centrumstad komt er een opvoedingswinkel In de opvoedingswinkel vinden opvoeders antwoorden op algemene en specifieke opvoedingsvragen. Een opvoedingswinkel biedt ook vormingen aan en beschikt over een ontmoetingsruimte ambulante hulp, in zowel gezins- als groepsverband, aanbieden systematische en vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen en doorverwijzing

3 Opvoedingswinkel Antwerpen opsplitsing naar doelgroep
Opvoedingswinkel Kerkstraat Steunpunt Opvoedingsondersteuning Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken Professionelen: leerkrachten, kinderverzorgers, opvoeders,... Locatie kerkstraat Coördinator + twee halftijdse medewerkers Coördinator + 3 medewerkers Mobiele medewerker voor Antwerpen Kiel, Luchtbal, Linkeroever

4 opdrachten van de opvoedingswinkel
INFORMATIE basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen antwoorden kunnen bieden op algemene en specifieke opvoedingsvragen AMBULANTE HULP vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden systematische en vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen doorverwijzing ONTMOETING Ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren: vormingsaanbod organiseren groepsaanbod

5 Opdracht 1: basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen heden: uitgebreide folderkast met gratis folders computer met sociale kaart lange termijn: select aanbod van interessante brochures tegen betaling vertaling folders en brochures voor anderstalige ouders in kader van diversiteitbeleid (in progress)

6 Opdracht 2: algemene en specifieke opvoedingsvragen beantwoorden
heden: winkel/onthaalloket het steunpunt opvoedingsondersteuning website advies via mobiele medewerker regio Linkeroever, Kiel, Luchtbal vanaf oktober 2009 lange termijn: inventariseren meest gestelde vragen creëren faq’s op website

7 Opdracht 3: een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij specifieke opvoedingsvragen pedagogisch advies empowerment als basisprincipe mogelijkheid tot consult voor doorgredreven opvoedingsadvies (max. 5 gesprekken) gehanteerde methodieken: * Triple-P * pedagogisch adviseren (Blokland/opvoedingswinkel Genk) doorverwijzing waar nodig: * context ruimer opvoeding * gestelde vraag kan niet worden opgelost in vijf gesprekken Werken met tolkendienst Stad Antwerpen: taal hoeft dus geen drempel te zijn

8 Opdracht 4 en opdracht 5: zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, indien nodig, gerichte doorverwijzing vragen opvoedingsverantwoordelijken heel divers: zowel aard als ernst problematiek soms ouders elders beter geholpen: → specifieke deskundigheid → intensievere vorm van ondersteuning verwijzen noodzaak wanneer gewenste hulp eigen competenties overschrijdt heden: via registratiesysteem, afspraken en intervisie komen tot juiste doorverwijzing dmv. buurtonderzoek, tendensen, noden en signalen opvangen: deze juist kunnen interpreteren en melden aan de beleidsverantwoordelijken lange termijn: wijkgebonden via mobiele medewerker: opvangen tendensen, noden en signalen d.m.v. buurtonderzoek

9 Opdracht 6: ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren
nadruk op creëren sociale netwerken voor ouders: ontmoeten, praten en ervaringen uitwisselen Normaliseren en bespreekbaar maken van opvoedingsvragen dmv vormingsaanbod en informatieavonden huidig aanbod: drie informatieavonden Triple P (provincie Antwerpen ism. opvoedingswinkel) vormingsaanbod


Download ppt "wat zegt het decreet opvoedingsondersteuning?"

Verwante presentaties


Ads door Google