De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligers in de geestelijke verzorging? Centrum Ontmoeting in Levensvragen; voorbeeld en/of spiegelbeeld? (namens het COiL; Ren Lantman)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligers in de geestelijke verzorging? Centrum Ontmoeting in Levensvragen; voorbeeld en/of spiegelbeeld? (namens het COiL; Ren Lantman)"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligers in de geestelijke verzorging? Centrum Ontmoeting in Levensvragen; voorbeeld en/of spiegelbeeld? (namens het COiL; Ren Lantman)

2 Opzet presentatie • Ontwikkeling COL/COiL (2003-2013) • Profiel van de vrijwilliger • Traject van training en begeleiding • Starttraining • Thema’s in het gesprek over levensvragen • Grenzen in en aan het gesprek • Bespreekpunten……

3 1.Ontwikkeling COL/CoiL (Nijmegen) • Start als project extramurale geestelijke verzorging (voorbeeld: A. Verweij, Utrecht) • Zelfstandige levensbeschouwelijk neutrale organisatie; ontmoeting in levensvragen. • Inhoudelijke uitbouw door GV + secretariaat/managementondersteuning • Financiële ondersteuning: gemeente (WMO), zorg en welzijnsinstellingen • Draagvlak (landelijk uitgebouwd)

4 2. Profiel van de vrijwilliger • Werving: bijeenkomsten/website/publicaties in plaatselijke pers • Leeftijd en woonwijk • (Professionele) achtergrond; zorg, welzijn, onderwijs • Eisen aan vrijwilliger, bekend op website • Geen eisen aan Levensbeschouwelijke achtergrond = meegebracht kapitaal

5 3. Traject van training en begeleiding • Aanmelding en intakegesprek • Starttraining • Samenwerkingsovereenkomst • Terugkombijeenkomsten (intervisie) • Persoonlijke trajectbegeleiding • Studie- en ontmoetingsdagen (jaarlijks) • Nieuwsbrief en website over activiteiten

6 4. starttraining • Gericht op open (leren) luisteren naar levensvragen, volgend, zonder (voor)oordeel • Uitgewerkt in aantal competenties • Nadruk op houdingsaspecten; innerlijke ruimte en presentie • Oefenen in gespreksvaardigheid • Oor en oog krijgen voor zingeving

7 5. Thema’s in het gesprek over levensvragen * meest genoemd in drie jaars enquête: • eenzaamheid/angst • verandering in levenssituatie • afhankelijkheid/zelfstandigheid • rouw en verlies

8 6. Grenzen in en aan het gesprek • Het levensverhaal is (een aantal malen) verteld, en dan een afronding? • Afbakening inzet GV/ Vrijwilliger • Afbakening in de communicatie bij (o.a.) dementie, depressie, verslaving, mishandeling • Inzet vrijwilligers voor specifieke groepen (mantelzorgers, ‘zin in de dag’, rouwenden) • Inzet vrijwilligers voor specifieke taken (maken van een levensverhaal, leiden van gespreksgroep) = signaleringslijst en/of, bespreking met coordinator.

9 7. bespreekpunten…. • Financieel en maatschappelijk draagvlak voor ‘gesprek over levensvragen • Vrijwilliger; trouw aan afspraken (bij investering door ‘gemeenschap’) • Grenzen in en aan het gesprek. • ……………………

10 Documentatie COiL • Website: www.ontmoetinginlevensvragen.nl.www.ontmoetinginlevensvragen.nl • Daar ook te vinden; lezingen conferentie april 2013 over wijk- en buurtgericht werken. • Overzicht geschiedenis COiL (2003-2011) in: R. Lantman, Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg, Nijmegen 2012

11 Recente artikelen over COiL • R. Lantman, Vrijwilligers in gesprek over levensvragen, in: TGV jrg. 16 nr.70, 39-43 • R. Lantman (samen met K. Scheffers en E. Bremer), Aandacht voor zingeving geeft de stad een ziel, in: Zin in Zorg, jrg.15,okt.2013, 20-21 • P-H. Peeters, ‘Wacht, luister, bied ruimte aan het verhaal, in: Tijdschrift voor Scoiale Vraagstukken, najaar 2013, nr. 3, 31-32

12 COiL in breder kader • Het COiL heeft mede aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van een expertisenetwerk, gericht op levensvragen en ouderen (2007) • Dit netwerk bundelt initiatieven op dit terrein en heeft een actief aanbod in scholing, vorming en training op gebied levensvragen. • Landelijk vindt periodiek uitwisseling van ervaringen plaats te Utrecht. • Website: www.netwerklevensvragen.nlwww.netwerklevensvragen.nl


Download ppt "Vrijwilligers in de geestelijke verzorging? Centrum Ontmoeting in Levensvragen; voorbeeld en/of spiegelbeeld? (namens het COiL; Ren Lantman)"

Verwante presentaties


Ads door Google