De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedingswinkel Mechelen september 2012. = laagdrempelige plaats waar iedereen met vragen over opvoeding terecht kan Laagdrempelig? -Via e-mail -Via.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedingswinkel Mechelen september 2012. = laagdrempelige plaats waar iedereen met vragen over opvoeding terecht kan Laagdrempelig? -Via e-mail -Via."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedingswinkel Mechelen september 2012

2 = laagdrempelige plaats waar iedereen met vragen over opvoeding terecht kan Laagdrempelig? -Via e-mail -Via telefoon -Persoonlijk contact tijdens de openingsuren of op afspraak (zowel overdag als ‘s avonds) -Geen wachtlijsten Iedereen? Opvoedingsverantwoordelijken van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar: – Ouder, grootouder, familie, buur,… – Intermediairen: leerkrachten, hulpverleners, onthaalouders, kinderopvangbegeleiders, huisartsen,… Opvoedingswinkel Mechelen

3 Aanbod: - Folders, brochures, boeken,… over opvoedingsthema’s - Informatie over diensten die werken rond opvoeding - Eénmalig advies (ook via telefoon of e-mail) - Kort ondersteunend traject van 1 tot max. 5 gesprekken - Oudercursussen en informatieavonden

4 Opvoedingswinkel Mechelen - Opstart: 1 oktober 2008 -Sector binnen de preventieve gezinsondersteuning van Kind en Gezin (13 opvoedingswinkels en 11 opvoedingspunten) -Gesubsidieerd door stad Mechelen/Kind en Gezin/ provincie Antwerpen - Draagvlak = netwerk Opvoedingsondersteuning

5 Aantal opvoedingsvragen via een kort contact (telefoon, e-mail, in de opvoedingswinkel) – 2009: 190 – 2010: 238 – 2011: 234 – T.e.m. juli 2012: 134 Aantal gezinnen begeleid in een kort traject (1 of meerdere gesprekken) -2009: 129 gesprekken bij 70 gezinnen -2010: 179 gesprekken bij 82 gezinnen -2011: 209 gesprekken bij 93 gezinnen -T.e.m. juli 2012: 202 gesprekken bij 83 gezinnen Opvoedingswinkel Mechelen

6 Opvoedingswinkel Mechelen Triple P Triple P - Positive Parenting Program, Australië, University of Queensland, Prof. M. Sanders - 25 jaar onderzoek aan voorafgegaan - Richt zich op vaardigheden van ouder, niet op problematiek van het kind -Multilevel programma: zowel preventief als curatief -Implementatie op populatieniveau: Pilootproject in provincie Antwerpen

7 Opvoedingswinkel Mechelen Triple P Triple P in Vlaanderen -Implementatie op populatieniveau: Pilootproject in provincie Antwerpen -Triple P: 0-12 jaar -Triple P: 12-16 jaar -454 hulpverleners uit 241 organisaties in de provincie Antwerpen (CLB, CAW, opvoedingswinkels, kinderopvang, CGG, psychiatrie,…) -220 regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin

8 Verschillende niveaus van preventie - Level 1,2: primair - Level 3: secundair - Level 4,5: tertiair Pathologie van het kind komt meer aan bod naarmate niveau stijgt Hulp op maat: afhankelijk van drempel en setting Opvoedingswinkel Mechelen Triple P Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

9 Opvoedingswinkel Mechelen Triple P-aanbod - Level 1: Info over hoe ontwikkelingsproblemen en kleine gedragsproblemen kunnen opgelost worden: voor alle ouders - via mediacampagnes op TV, radio en in pers - Level 2: specifiek advies over een afzonderlijk probleem bij kind: voor ouders met vragen over gedrag en ontwikkeling - via informatiebladen en 1 korte consultatie - inforeeks van 3 lezingen voor grote groep ouders - Level 3: kort therapie-programma om ouders aan te leren hoe met moeilijkheden bij kinderen om te gaan: voor ouders die nood hebben aan actieve vaardigheidstraining - via 3 à 4 korte consultaties - Level 4: Intensief programma dat focus heeft op ouder-kind interacties en opvoedingsvaardigheden bij een breed gamma van problemen: voor ouders van kinderen met meer ernstige problematieken - via vaardigheidstraining in groep of individueel - Level 5: Level 5: Intensief programma dat o.a. bestaat uit ontwikkeling van opvoedingsvaardigheden en partnerondersteunende vaardigheden

10 Concreet in provincie Antwerpen/Opvoedingswinkel Mechelen Opvoedingswinkel Mechelen Triple P-aanbod -Level 1: Triple P magazine voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar verkrijgbaar in de opvoedingswinkels -Level 2: -informatiebladen verkrijgbaar in de opvoedingswinkel -lezingen voor grote groepen ouders (0-12 jaar + 12-16 jaar) -Level 3: 3 à 4 consultaties in de opvoedingswinkel -Level 4: vaardigheidstraining van 8 weken met 5 groepsbijeenkomsten en 3 telefonische contacten. 3x per jaar georganiseerd door Opvoedingswinkel i.s.m. CKG Betlehem -Level 5: wordt niet aangeboden in opvoedingswinkel

11 VIJF BASISPRINCIPES Kinderen een veilige en boeiende omgeving bieden Om zich te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen veiligheid en bescherming nodig, afgestemd op hun leeftijd. In een veilige omgeving kunnen kinderen ongestoord spelen en hoeven ouders minder te verbieden. Als kinderen boeiende en stimulerende activiteiten hebben, vertonen ze minder ongewenst gedrag. Een positieve leeromgeving creëren Complimenten en aanmoedigingen versterken de band tussen ouders en kinderen. Positieve steun stimuleert kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun sociaal leven nodig hebben en moeilijkheden te overwinnen. Dit bevordert de veerkracht en zelfredzaamheid van kinderen. Assertieve discipline hanteren Een duidelijke en voorspelbare omgeving is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Assertieve discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, heldere instructies geven en doortastend reageren wanneer kinderen ongewenst gedrag vertonen. Opvoedingswinkel Mechelen Triple P

12 Realistische verwachtingen hebben Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Belangrijk is dat de verwachtingen van ouders overeenkomen met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Ideale kinderen bestaan niet. Wanneer ouders te veel van hun kind verwachten of willen dat alles perfect gaat, kunnen er problemen ontstaan. Goed voor jezelf als ouder zorgen Ook ouders zijn niet perfect. Opvoeden leer je met vallen en opstaan. Ouders moeten goed voor zichzelf zorgen en momenten van rust en ontspanning inbouwen. Dan lukt het beter om geduldig, consequent en beschikbaar te zijn voor de kinderen. Opvoedingswinkel Mechelen Triple P

13 De vijf basisprincipes zijn uitgewerkt in zeventien opvoedingsvaardigheden of strategieën, onderverdeeld in vier clusters: – ontwikkelen van positieve relaties: tijd en aandacht aan kinderen geven, met kinderen praten, affectie tonen, – gewenst gedrag stimuleren: beschrijvend prijzen (complimenten geven), aandacht geven, boeiende activiteiten aanbieden, – nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren: het goede voorbeeld tonen, spontane leermomenten gebruiken, Vraag-Zeg-Doe gebruiken, gedragskaarten,… – ongewenst gedrag aanpakken: basisregels vastleggen, geleide discussie bij overtreding van een regel, gepland negeren van kleine gedragsproblemen, duidelijke en rustige instructies geven, de logische consequentie, quiet time of time out gebruiken bij ongewenst gedrag. Opvoedingswinkel Mechelen Triple P

14 Meer info: Opvoedingswinkel/opvoedingsondersteuning www.mechelen.be/opvoedingswinkel www.groeimee.be: Vlaamse website opvoedingsondersteuning www.groeimee.be www.expoo.be: Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning www.expoo.be Triple P www.triplep.be www.triplepmagazine.be Opvoedingswinkel Mechelen Triple P

15 Opvoedingswinkel Mechelen ‘t Oud Moederhuis (achterzijde gebouw) Maurits Sabbestraat 119 2800 Mechelen T 015 29 83 27 opvoedingswinkel@mechelen.be Opvoedingspunt Willebroek Elke donderdag van 9 tot 12 uur – op afspraak via OW Mechelen Opvoedingspunt Lier Elke donderdag van 14 tot 17 uur – op afspraak via OW Mechelen


Download ppt "Opvoedingswinkel Mechelen september 2012. = laagdrempelige plaats waar iedereen met vragen over opvoeding terecht kan Laagdrempelig? -Via e-mail -Via."

Verwante presentaties


Ads door Google