De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij “Triple P in het basisonderwijs”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij “Triple P in het basisonderwijs”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij “Triple P in het basisonderwijs”

2 Opvoeden is van alle tijden
2

3 Inhoud van de workshop • Wat is Triple P? • Zelfregie en competenties
Presentatie • Wat is Triple P? • Zelfregie en competenties • Waarom Triple P? • Effecten van Triple P • Context • Implementatie in de dagelijkse praktijk Workshop • Workshop : aan de slag met kernvragen • Plenaire nabespreking 3

4 “Opvoedingsondersteuning is een van de meest krachtige en kostenbesparende interventies die beschikbaar is om de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen.” Prof. M. Sanders, Triple P Universiteit van Queensland

5 Positief pedagogisch programma
Wat is Triple P Positief pedagogisch programma • Methodiek : hulp aan ouders bij opvoedvragen / - problemen / gedragsproblemen van hun kinderen • Getrapt model aan interventies, van algemene voorlichting tot intensieve zorg • Evidence based programma • Hulp op maat • Zelfregie van ouders is leidend

6 Een competente opvoeder
Zelfregulatie van ouders 1. Zelfred- zaamheid 2. Persoonlijke effectiviteit 3. Zelf- Manage- ment 4. Zelf- sturing 5. Problemen oplossen 6

7 Basisvaardigheden van kinderen
1. Communicatieve vaardigheden 2. Reguleren van emoties Basisvaardigheden 4. Autonomie en zelfredzaamheid 3. Probleemoplossende vaardigheden 7

8 Principes van Positief Opvoeden, Triple P
Basisprincipes Een veilige en stimulerende omgeving 2. Leren door positieve ondersteuning 3. Aansprekende discipline 4. Realistische verwachtingen hebben 5. Zorgen voor jezelf als ouder

9 Toolkit: opvoedingsvaardigheden
Nieuwe vaardigheden en gedrag leren • Voorbeeld gedrag • Spontane leermomenten • Vragen, vertellen en voordoen • Gedragskaarten Positief contact bevorderen • Tijd, aandacht geven • Praten met je kind • Genegenheid tonen 17 vaardig- heden Ongewenst gedrag hanteren • Basisregels opstellen • Direct aanspreken • Gepast negeren • Heldere, duidelijke instructies • Logische consequenties • Stilzitten • Time-out Gewenst gedrag bevorderen • Prijzen, complimentjes geven • Positieve aandacht • Boeiende activiteiten 9

10 Triple P interventie-materialen
• Tipsheets voor ouders • Werkboeken voor ouders • Handleiding uitvoerders • Trainingshandleiding • Hulpmiddelen uitvoerders (sheets, tafel flip-over, powerpoint) • Video, DVD 10

11 Waarom Triple P? • Toegenomen aandacht voor preventie psychosociale problematiek • Versterking lokale functies opvoed- en gezinsondersteuning • Nadruk op evidence-based werken • Inventarisatie: Triple P veelbelovend • Proefimplementatie op 2 locaties (Zon MW) • Landelijke implementatie

12 Effecten van Triple P interventies
• Vermindering gedragsproblemen kinderen • Toename prosociaal gedrag • Afname dysfunctionele opvoedingspatronen • Toename opvoedingscompetentie • Vermindering stress, angst en depressie • Toename opvoedingstevredenheid • Effecten zijn consistent 12

13 Triple P in meerdere landen
• Australië • Nieuw-Zeeland • Schotland • Engeland • USA • Canada • Duitsland • Ierland • Luxemburg • Zweden • Oostenrijk • Chili • Frankrijk • Panama • Zwitserland • Nederland BES- eilanden • Hong Kong • Singapore • Curaçao • Japan • Belgïe • Iran • Wales • Roemenië • Turkije • Portugal • Estland

14 Programma’s voor specifieke doelgroepen
Workplace Triple P Indigenous Triple P Lifestyle Triple P Family transitions * Pre(natal) parenting * Kernprogramma Triple P (0-12 jaar) Stepping Stones Triple P Teen Triple P Pathways Triple P 14

15 Niveau – intensiteit – keten van interventies
Niveau 1 - Populatiegerichte strategie - mediacampagne Niveau 2 – Voorlichting, – opvoedingsvragen / -problemen Niveau 3 - Individueel advies – voorlichting, opvoed- / gedragsproblemen Niveau 4 – Oudertrainingen - intensieve gezinsinterventie Niveau 5 – Gezinsinterventie - meervoudige complexe problematiek 15

16 website: www.positiefopvoeden.nl
Niveau 1 - Populatiegerichte strategie website: • Online advies • Tips op niveau 1 • Lezingen en cursussen • Doorverwijzingen • Zelftesten • Beroepskrachtensite • Lokaal ingericht

17 Lichte tips en toeleiding Doelgroep: Alle ouders en opvoeders
Niveau 1 - Populatiegerichte strategie Interventie: Lichte tips en toeleiding Doelgroep: Alle ouders en opvoeders Aanbieders: • Provincie, gemeente • Alle instellingen die met Positief Opvoeden, Triple P werken

18 Welk aanbod vanuit Triple P: • Individuele voorlichtingsgesprekken
Niveau 2 - Voorlichtingsactiviteiten Welk aanbod vanuit Triple P: • Individuele voorlichtingsgesprekken (2 x 10 minuten) + tipsheets probleem verhelderen informatie op maat uitnodiging om erop terug te komen • Lezingencyclus Positief Opvoeden, Triple P

19 Niveau 2 - Voorlichtingsactiviteiten
Interventie: Korte informatieve opvoedingsvoorlichting Doelgroep: Voor ouders met vragen over gedrag van kinderen Aanbieders: • contactmomenten jeugdgezondheidszorg • peuterspeelzaal / kinderopvang/ BSO • scholen • jeugdwelzijnswerk • POH-GGZ

20 Niveau 3 - Individueel advies
Welk aanbod vanuit Triple P: • Praktisch advies/consultatie bij concrete gedrag- of ontwikkelingssproblemen • Versterking opvoedingsvaardigheden • Vier contacten van 30 minuten - aard en ontstaan probleem/monitoring - opvoedingsstrategiën/aanpak/belemmeringen - voortgang bespreken/oefenen/aanpak bijstellen - terugblik/ problemen oplossen/afronden • Indien nodig: verwijzing naar intensiever ondersteuningsaanbod 20

21 Gericht individueel advies Doelgroep: Voor ouders met kinderen
Niveau 3 - Individueel advies Interventie: Gericht individueel advies Doelgroep: Voor ouders met kinderen met beginnende gedragsproblemen Aanbieders: • Jeugdgezondheidszorg • (School) maatschappelijk werk • Opvoedsteunpunten, CJG’s • Verslavingszorg

22 Niveau 4 - Oudertrainingen - Standaard
Welk aanbod vanuit Triple P: Individueel trainingsprogramma • Training in opvoedingsvaardigheden • Actief oefenen • Uitbreiden en generaliseren vaardigheden • 10 sessies: • inventarisatie en doel bepalen • veel voorkomende oorzaken gedragsproblemen • positieve opvoedingsstrategiëen/aanpak kiezen • praktisch oefenen + feedback • plan voor risicovolle situaties • vasthouden van verbetering 22

23 Specifieke trainingen voor individu en groep Doelgroep:
Niveau 4 - Oudertrainingen Interventie: Specifieke trainingen voor individu en groep Doelgroep: Voor ouders met kinderen met ernstige gedragsproblemen Aanbieders: • Jeugdzorginstellingen • Jeugd GGZ • KPG

24 Niveau 4 - Oudertrainingen - Groepscursus
Doelgroep: Groep van ouders • Actief oefenen van vaardigheden • Sociale steun • Normaliseren opvoedingservaringen Welk aanbod vanuit Triple P: Programma van 8 sessies: • 4 x 2 uur groepsbijeenkomst • 3 x 15 / 30 minuten telefonische sessies • Slotbijeenkomst 24

25 Welk aanbod vanuit Triple P:
Niveau 5 - Gezinsinterventie Welk aanbod vanuit Triple P: Extra modules na afronding niveau 4 1. Oefenen in thuissituatie 2. Partnersteun 3. Stress leren hanteren 4. Vasthouden van verandering

26 Wat is er nodig om Triple P N2 te kunnen uitvoeren?
Informatie Imple-mentatie 1 dag scholing Schrifte-lijke accredi-tatie Uitvoe-ring Compe-tenties verster-ken Zoals vandaag Integratie in beleid Heel leuk! toets Leren door doen Verdie-ping en intervisie 26

27 Dank voor uw aandacht... En zijn er nog vragen?

28 Triple P in het basisonderwijs : wat voegt het toe?
Opdracht aan de hand van 3 kernvragen • Wat zijn jullie ervaringen met Triple P? • Welke meerwaarde heeft Triple P voor het basisonderwijs? • Wat is er nodig om Triple P in het basisonderwijs te implementeren?


Download ppt "Welkom bij “Triple P in het basisonderwijs”"

Verwante presentaties


Ads door Google