De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triple P Divers Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Susan Ketner & Cecile Winkelman 10 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triple P Divers Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Susan Ketner & Cecile Winkelman 10 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Triple P Divers Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Susan Ketner & Cecile Winkelman 10 november 2011

2 Even voorstellen… Wie is zelf ouder/opvoeder? Heb je wel eens een opvoedadvies of cursus gevolgd? Ken je Triple P vanuit je werk? Werk je dagelijks in een cultureel diverse omgeving? Heb je ervaring met Triple P en migranten ouders?

3 Triple P Divers: Achtergrond Brede implementatie in Amsterdam Diverse populatie (helft jeugd niet-westers) Weinig bekend over toepassing in diverse populatie Onderzoek over opvoeding: migranten ouders deels andere vragen, accenten en minder reflectie (laagopgeleiden) Praktijk: twijfels bij beroepskrachten

4 Triple P Divers: Vraagstelling & Opzet Onderzoek Vraagstelling: Hoe kan volgens ouders en beroepskrachten het aanbod van Triple P (niv. 3 en 4) nog beter aansluiten bij migrantenouders? Opzet: Literatuurstudie Bereikcijfers 32 interviews ouders met kinderen tot 12 jaar 53 interviews beroepskrachten 22 interviews ouders tieners Expertmeeting

5 Triple P Divers: Eindproducten Rapportage Triple P Divers beroepskrachten en ouders 0 tot 12 jaar (incl. bereik) Brochure: Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Artikel Ervaringen ouders van tieners (incl. tips voor professionals) Literatuurreview (nationaal & internationaal)

6 Triple P Divers

7 Geluiden uit de praktijk: eens of oneens Migranten ouders worden niet bereikt met Triple P Inhoud en visie van Triple P sluiten niet aan bij ouders met diverse culturele achtergrond Het programma is qua uitwerking niet geschikt Het werken met migranten ouders vraagt extra bagage van de beroepskracht

8 Migranten ouders worden niet bereikt met Triple P

9 Bereik migranten ouders met Triple P %Triple P Interventies (3 t/m 5) % Kinderen 0 – 12 jaar Amsterdam Autochtoon33%38% Niet-westers allochtoon54%50% Westers allochtoon6%12% Onbekend7%0%

10 Tips voor de start van Triple P Werving op voor ouders bekende plaatsen zoals OKC/CJG, school en (migranten) zelforganisatie Werven via informele contacten Outreachende benadering: ervaren ouders als ambassadeur Wegnemen wantrouwen door beroepskracht zoals rond vragenlijsten Beroepskracht die de eigen taal spreekt

11 Inhoud en visie van Triple P sluiten niet aan bij ouders met diverse culturele achtergrond

12 Tips over de inhoud Extra inhoudelijke thema’s: seksualiteit & sekse specifieke opvoeding, opvoeden in twee culturen, echtscheiding en rolverdeling in het gezin. Informatie over ‘opvoeden in de Nederlandse context’ (wens voor gemengde groepen)

13 Het programma is qua uitwerking niet geschikt

14 Tips voor de uitvoering Werk meer met visuele dan tekstuele middelen - DVD in Nederlands, Turks, Marokkaans & Berbers, Engels - Beeldmateriaal weerspiegeling van multiculturele samenleving - Oefenen m.b.v. rollenspel Vertaalde materialen o.a. tipsheets Gesprek of cursus in eigen taal

15 Het werken met migranten ouders vraagt extra bagage van de beroepskracht

16 Tips voor de beroepskracht Tijd om bij de start je de methodiek eigen te maken Extra tijdsinvestering - taal - werving Specifieke deskundigheid aansluiten opvoedstijlen en relevante thema’s van migrantenouders herkennen Diversiteitscompetenties van beroepskrachten versterken

17 Triple P Divers: Conclusies Wat werkt: Concrete vaardigheden om opvoeding aan te kunnen 5 basisprincipes Rollenspellen DVD Uitwisseling in een groep Beroepskrachten die de taal van de ouder spreken Vertaalde materialen Werven op plaatsen waar ouders toch al komen (OKC) Wat kan beter: Methodiek goed eigen maken Vertaalde materialen & divers beeldmateriaal Meer tijd om interventies uit te voeren Meer investering in werven en behouden deelnemers Eenvoudige vragenlijsten Extra thema’s o.a. Opvoeden in Nederland Interculturele competenties

18 Bedankt voor uw aandacht www.kenniswerkplaats-tienplus.nl www.verwey-jonker.nl www.kwaliteitinopvoeden.nl www.positiefopvoeden.nl


Download ppt "Triple P Divers Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Susan Ketner & Cecile Winkelman 10 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google