De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S AMENWERKING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Actiemogelijkheden voor ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S AMENWERKING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Actiemogelijkheden voor ouders."— Transcript van de presentatie:

1 S AMENWERKING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Actiemogelijkheden voor ouders

2 1. I NLEIDING School en ouders  gezamenlijke partners met eigen verantwoordelijkheid Mogelijkheid tot samenwerking afhankelijk van zowel school als ouders Nood aan voortrekkers = ouders die andere ouders inspireren Ouders  meewerken aan bestaande initiatieven/stimuleren tot nieuwe initiatieven

3 2. I NFORMATIE - UITWISSELING Ouders  informeren naar bestaande informatie + loyaal meewerken hieraan Doen er goed aan om : Gebruiken van contactmomenten door school geboden Open te zijn over thuismilieu Aanwezig op ouderavonden Adres + telefoonnummer aan school geven Kennis nemen van schriftelijke communicatie door school meegegeven naar huis Meewerken aan bestaande initiatieven

4 S TIMULEREN TOT NIEUWE INITIATIEVEN Mogelijkheden: contact op nemen met leraar in verband met communicatie Recht op info over externe hulpverlening Vragen naar verwachtingen van de school

5 3. O NDERSTEUNING VAN KLAS EN SCHOOLWERKING ( VIA THUISMILIEU ) Discipline voor schoolwerk bijbrengen Interesse tonen voor schoolafspraken Interesse voor schoolwerk Kinderen duidelijke boodschap geven over verwachtingen Meewerken aan bestaande initiatieven

6 Positief-realistische verwachtingen hebben ten opzicht van kinderen Goede dialoog met school Afspraken thuis ook laten gelden Echter niet alle ouders doen evenveel  cultuurverschil, negatieve ervaringen,… Oudergroepen = info geven aan de nog niet betrokkene ouders

7 S TIMULEREN TOT NIEUWE INITIATIEVEN Ouders  aanbod formuleren van mogelijke onderwijsondersteunende activiteiten Oudergroepen  contact met directie om schoolwerking beter tot recht te laten komen Vb huiswerkklas Vb laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders en leerlingen inrichten

8 4. O NDERSTEUNING OF ORGANISATIE VAN ONDERWIJSLEERACTIVITEITEN ( OP SCHOOL ) Inspelen op bestaande onderwijsleeractiviteiten  niet altijd even makkelijk  actieve ouders betrekken niet- actieve Bijdrage aan schoolleven  ouders met verschillende achtergronden = representatie vormen gehele schoolbevolking Meewerken aan bestaande initiatieven

9 S TIMULEREN TOT NIEUWE INITIATIEVEN Zelf aanbod van activiteiten voorstellen

10 5. M EEBEPALEN – ADVISEREN – INSTEMMEN – BESLISSEN Ouders hebben mogelijkheid om advies te geven, niet veel in praktijk door : Matige interesse Overheid gaat uit van bepaald type ouder waaraan meesten niet beantwoorden Meewerken aan bestaande initiatieven

11 Reeds actieve ouders kunnen schoolbeleid vergroten door : Verhogen van aantal bijeenkomsten Actief aanspreken van potentiële kandidaten Betrekken van schoolopbouwwerk als vertegenwoordiger van kansarmen Eigen inbreng van agendapunten Voorzien in goede samenhang met andere oudergroepen op school Stimuleren tot nieuwe initiatieven Via directie  meebeslissen over besluitvorming


Download ppt "S AMENWERKING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Actiemogelijkheden voor ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google