De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een krachtige samenwerking tussen ouders en school Werkkader ouderbetrokkenheid en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid Elke Govaerts Kruispunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een krachtige samenwerking tussen ouders en school Werkkader ouderbetrokkenheid en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid Elke Govaerts Kruispunt."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een krachtige samenwerking tussen ouders en school Werkkader ouderbetrokkenheid en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid Elke Govaerts Kruispunt Migratie-Integratie

2 Een krachtige samenwerking • Doel: Een krachtige samenwerking ifv het welbevinden de leerkansen de leerresultaten van het kind Kind, ouder en school zijn partners in het leren van het kind.

3 Krachtige samenwerking De school De leerling Kern: onderwijs verstrekken De ouder

4 Achtergrond • Vraag: wat is nodig voor échte ouderbetrokkenheid? • Onderzoek Nicole Vettenburg en Silvie Samaey (Ugent, 2004)in opdracht van Schoolopbouwwerk Brussel vzw (nu OCB). • Verfijnd binnen het Kruispunt Migratie-Integratie en de integratiecentra

5 Betrokkenheid van ouders op school:7 dimensies

6 Kennisdimensie Wat weet de ouder over onderwijs, de school, de klas van zijn kind? Maar ook: Bezit de ouder over de inzichten / capaciteiten / vaardigheden om info te verzamelen over onderwijs?

7 Emotionele dimensie Hoe voelt de ouder zich tov onderwijs, de school van zijn kind? -> Verwijst naar de manier waarop onderwijs ouders benadert -> Hier spelen ook de eigen school-ervaringen van de ouders mee

8 Welke overwegingen bepalen of ouders zich inzetten / niet inzetten voor het onderwijs van hun kinderen? -> Wijst op de kosten- baten analyse die ouders maken om zich al dan niet in te zetten voor het onderwijs, de school van hun kind. Rationele dimensie

9 Overtuigingsdimensie Is de ouder ervan overtuigd dat hij een rol kan spelen in de schoolloopbaan van zijn kind? -> Wijst naar de manier waarop… -de ouder denkt over zijn rol i/h onderwijs -hoe men denkt over onderwijs zelf (gelooft de ouder dat het onderwijs openstaat voor ouders om i/h onderwijs een rol te spelen)

10 Competentiedimensie Voelt / is de ouder (zich) competent om zijn kind te ondersteunen/ te communiceren met de school / … ? -> Verwijst naar vaardigheden en capaciteiten die de ouder heeft om betrokken te zijn op onderwijs

11 Gedragsdimensie Hoe zet de ouder zijn betrokkenheid om in concreet waarneembaar gedrag? -> Heeft betrekking op de gedragingen en reacties die ouders hebben tav onderwijs (onderwijsleerproces kind ondersteunen, contacten met onderwijs, hulp aan onderwijsactiviteiten, aanwezigheid van ouders op bijeenkomsten en activiteiten)

12 Tijdsdimensie Hoeveel tijd besteedt de ouder aan bepaalde zaken? -> Verwijst naar de tijdsinvestering die gaat naar verschillende manieren om betrokken te zijn op onderwijs (altijd in relatie met gedragsdimensie)

13 Betrokkenheid van school op ouders: 7 dimensies

14 Betrokkenheid van school op de ouders -Kennisdimensie: Wat weet de school/de leerkracht over de ouders? -Emotionele dimensie: Welke gevoelens heeft de school/de leerkracht tegenover de ouders? -Rationele dimensie: Welke overwegingen bepalen of de school/de leerkracht zich inzet/niet inzet voor alle ouders? -Overtuigingsdimensie: Is de school/de leerkracht ervan overtuigd dat zij een rol te spelen hebben in het tot stand brengen van een krachtige samenwerking tussen ouder en school.

15 Betrokkenheid van school op de ouders -Competentiedimensie: Beschikt de school/de leerkracht over voldoende competenties om ouderbetrokkenheid te realiseren (i.c. interculturele competenties)? -Gedragsdimensie: Wat doet de school/de leerkracht concreet om ouders te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind? -Tijdsdimensie: Hoeveel tijd besteedt de school/de leerkracht aan het werken aan ouderbetrokkenheid?

16 Betrokkenheid -Wederzijdse betrokkenheid uit zich als een attitude. -Aandacht hiervoor binnen opleiding en schoolbeleid kan die attitude mee vorm geven!!

17 Hartelijk dank voor jullie aandacht! Meer info? Rachel Laget Rachel.laget@kruispuntmi.be Elke Govaerts Elkegovaerts@yahoo.com


Download ppt "Naar een krachtige samenwerking tussen ouders en school Werkkader ouderbetrokkenheid en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid Elke Govaerts Kruispunt."

Verwante presentaties


Ads door Google