De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patrick Reyntiens Positief. het ‘grote’ Sensoahet ‘grote’ Sensoa korte geschiedeniskorte geschiedenis Positief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patrick Reyntiens Positief. het ‘grote’ Sensoahet ‘grote’ Sensoa korte geschiedeniskorte geschiedenis Positief."— Transcript van de presentatie:

1 Patrick Reyntiens Positief

2 het ‘grote’ Sensoahet ‘grote’ Sensoa korte geschiedeniskorte geschiedenis Positief

3 kwaliteit van leven met hivkwaliteit van leven met hiv impact hiv vroeger en nuimpact hiv vroeger en nu Positief

4 autonomie versterkenautonomie versterken ondersteuning omgevingondersteuning omgeving informeren en sensibiliseren van intermediairsinformeren en sensibiliseren van intermediairs optimaal gebruik van de reguliere sectoroptimaal gebruik van de reguliere sector Positief: basisprincipes

5 individueel niveau mensen met hiv en hun omgevingindividueel niveau mensen met hiv en hun omgeving intermdiair niveau hulpverleners en andere intermediairsintermdiair niveau hulpverleners en andere intermediairs structureel niveau beleidstructureel niveau beleid Positief: doelgroepen

6 Aanbod voor mensen met hiv en hun omgeving gesprek eerste opvang, analyse, doorverwijzing intern/externgesprek eerste opvang, analyse, doorverwijzing intern/extern lotgenotencontact herkenning, erkenning, veiligheidlotgenotencontact herkenning, erkenning, veiligheid begeleiding vrijwilliger kwetsbare momenten, solidariteit, doel, trajectbegeleiding vrijwilliger kwetsbare momenten, solidariteit, doel, traject activiteiten hiv-café, weekends, familiedag, AMD, WAD …activiteiten hiv-café, weekends, familiedag, AMD, WAD … informatie website, brochures, tijdschrift ‘Sensoa Positief’, infoavonden, op maatinformatie website, brochures, tijdschrift ‘Sensoa Positief’, infoavonden, op maat meldpunt discriminatie onderzoek, bemiddeling, doorverwijzing CGKmeldpunt discriminatie onderzoek, bemiddeling, doorverwijzing CGK

7 Casus: Helena

8 Aanbod voor intermediairs deskundigheidsbevordering inclusie regulier aanbod, vorming, casus, kennis-vaardigheden-attitudedeskundigheidsbevordering inclusie regulier aanbod, vorming, casus, kennis-vaardigheden-attitude publicaties fact sheets, brochures, documentatiecentrum, tijdschrift ‘ Sensoa Positief’publicaties fact sheets, brochures, documentatiecentrum, tijdschrift ‘ Sensoa Positief’ informatie website, symposia, studiedageninformatie website, symposia, studiedagen netwerking samenwerking rond casus, overleg, samen sterknetwerking samenwerking rond casus, overleg, samen sterk zorgfonds beperkte financiële steunzorgfonds beperkte financiële steun

9 Sint-Anna Instituut

10 Aanbod naar beleid sensibiliseren campagnes, projecten, thema’s, vorming, informatiesensibiliseren campagnes, projecten, thema’s, vorming, informatie agendasettingagendasetting verandering financieel, wetgeving, …verandering financieel, wetgeving, … gesprekspartnergesprekspartner

11 Terugbetaling medicatie

12 PRIMEUR 1 loket als resultaat integratie 078-151 100 vanaf 01.06.2005 permanentie aanmeldingen afhandeling op afspraak Positief

13 078 151 100078 151 100 www.sensoa.bewww.sensoa.be positief@sensoa.bepositief@sensoa.be Sensoa Vorming (09-221 07 22)Sensoa Vorming (09-221 07 22) Positief

14

15

16


Download ppt "Patrick Reyntiens Positief. het ‘grote’ Sensoahet ‘grote’ Sensoa korte geschiedeniskorte geschiedenis Positief."

Verwante presentaties


Ads door Google