De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De SLOEP vzw Huis van het Kind Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen -tussen 0 en 6 jaar- en maatschappelijk kwetsbare zwangere gezinnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De SLOEP vzw Huis van het Kind Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen -tussen 0 en 6 jaar- en maatschappelijk kwetsbare zwangere gezinnen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De SLOEP vzw Huis van het Kind Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen -tussen 0 en 6 jaar- en maatschappelijk kwetsbare zwangere gezinnen Werkgebied: Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort-Sint-Amandsberg

3 Buurt- gericht Signaal functie Consultatiebureau en prenataal steunpunt Inloopteam Projectwerking Stedenfonds

4 Consultatiebureau en Prenataal steunpunt Het Consultatiebureau Kind & Gezin voorziet in preventieve opvolging rond gezondheid, opvoeding en ontwikkeling voor kinderen tussen 0 en 3 jaar Het prenataal steunpunt biedt gezondheidsadvies, psychologische & praktische ondersteuning in de zwangerschap i.s.m. Kind en Gezin

5 Inloopteam IN: INtegraal L: Laagdrempelig O: Opvoedings OP: OndersteuningsPunt Open huis waar alle ouders terecht kunnen met hun verhaal. Ondersteunt het gezin in opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van het kind

6 Werking Inloopteam onthaal groepswerking projecten Gezins ondersteuning ontmoeting

7 Onthaal Wat? gezinnen kunnen individueel terecht met vragen, problemen of gewoon met hun verhaal laagdrempelig en integraal

8 Onthaal Methodieken vraagverheldering bemiddeling doorverwijzen opvolging zorgafstemming

9 Gezinsondersteuning Gezinnen met verschillende problemen die vragen naar meer ondersteuning – Proberen we eerst door te verwijzen – Indien dit niet gaat  starten we zelf gezinsondersteuning op Methodieken: doorverwijzing, opvolging, bemiddeling, zorgafstemming

10 Groepswerk procesgroepen: lang in tijd samen op weg vraaggericht themagroepen: kort in tijd over een bepaald thema info-overdracht en aanleren vaardigheden

11 Groepswerk Voordelen: viseert minder leren van elkaar herkenning en erkenning doorbreekt sociaal isolement niet alles is een persoonlijk probleem, maatschappelijke oorzaken

12 Groepswerk Overzicht lopende groepen: Turkssprekende moedergroep Arabischsprekende moedergroep Oudergroep voor art. 60 medewerkers Vaderwerking Varietas Babybabbel Peuterpraat Klaar voor School Rode draad: positief ouderschap, integrale benadering van opvoeding, emancipatorisch groepswerk, aandacht voor gezonde levensstijl

13 Ontmoeting Aanwezig in al onze deelwerkingen Expliciete ontmoeting ouder-kind n.a.v. – Decreet preventieve gezinsondersteuning - tafels in het CB - djuma junior - sproet in Sloep  Meer aandacht in onze bestaande groepswerking

14 Projecten 3 belangrijke pijlers: emancipatie, gezondheidszorg en participatie – Djuma: ontmoetingsnamiddag op vrijdag – Winkeltje: laagdrempelige opstap – Dynamo: meer dan beweging – Pim Pam Poentje/Uilenspel: spelend leren – Tentoonstelling: gezinnen in beeld

15 Belang van basishouding Vertrekt vanuit geloof in de krachten van mensen Steeds een combinatie van praktische skills en kennisoverdracht Respect voor verhaal van ouders, tempo van ouders volgen Start van de sterktes en interesses van elke ouder/gezin(persoon) Luister, plaats de context boven en voor de oplossing

16 Belang van basishouding Socio-economisch kader Verschil in toegang(armoede) ~ rechten en plichten (mensenrechten) Vooroordelen zijn normaal, werk ermee, niet er rond Alertheid voor en kennis van culturele en gezinsgebonden processen = permanente leeropdracht voor team, want onderhevig aan tijd en plaats (juridische inbedding)

17 De SLOEP gekaderd Eerstelijnsorganisatie Inbedding in wijk Netwerkorganisatie Professioneel huis van vertrouwen Signaalfunctie Bestrijding (Kinder)armoede

18 De SLOEP enkele cijfers °1996 op vraag van wijk met 0€ 2013: 7 teamleden = 5,5 FTE 40 vrijwilligers 900 verschillende gezinnen/jaar Elke dag van 9u tot 17u

19 1 van de 900 gezinnen in 2012 Toegang via doorverwijzing van vroedvrouw in ziekenhuis (netwerk De SLOEP) - zwanger Groepswerking Zwanger en Veel Vragen Bijkomende vragen: onthaal Onthaal evolueerde naar Gezinsondersteuning omwille van achterstelling – multiproblemen (sociale SLOEP-kaart) Via groep naar Winkeltje Via Winkeltje oudernetwerk van Ghanezen Baby geboren: consultatie bureau voor het jonge kind Via Netwerk Ghanezen ontmoeting en leren in Djuma Groepswerking : Babybabbel Signalering op basis van gezinsondersteuning

20 De SLOEP openhuis@desloep.be www.desloep.be Bevelandstraat 26, 9000 Gent 09 234 38 58 Voorzitter: Nadia Merchiers Coördinator: Lieve De Bosscher

21


Download ppt "De SLOEP vzw Huis van het Kind Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen -tussen 0 en 6 jaar- en maatschappelijk kwetsbare zwangere gezinnen."

Verwante presentaties


Ads door Google