De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 september 2012. www.zaakvaniedereen.be gelijke onderwijskansen bestrijden kinderarmoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 september 2012. www.zaakvaniedereen.be gelijke onderwijskansen bestrijden kinderarmoede."— Transcript van de presentatie:

1 25 september 2012

2 www.zaakvaniedereen.be gelijke onderwijskansen bestrijden kinderarmoede

3 Discussietraject (2011-2013)  just do it…  discussie - lokale actie  discussie – voorstellen formuleren  positief mobiliseren: no child left behind

4 Appèl aan schoolbesturen – inrichtende machten directies - leerkrachten ouders- kinderen Vlaanderen - steden en gemeenten organisaties - diensten - publieke opinie …

5 Discussietraject www.zaakvaniedereen.be  discussietekst  negenproef (filmpjes) groepsdiscussies - individueel

6 Discussietraject Congres 14 december 2012, Hoboken vm: mind-set - blikopeners nm: themagroepen bediscussiëren ontwerpresoluties ( uit voorafgaande discussiesessies, bevragingen diverse organisaties… )

7 Discussietraject Voorjaar 2013 tot september 2013  verderzetten lokale discussies op basis ontwerpresoluties  verkennen actie-beweging

8 Discussietraject Signaalcongres 18 oktober 2012, Antwerpen resoluties, voorstellen bekrachtigen - in beweging brengen…

9 Discussietekst probleemstelling  samenleving  onderwijs  beleid

10 Discussietekst integrale aanpak  waarom?  wat houdt dat in?  implicaties

11 Discussietekst integraal beleidsnetwerk  kenmerken  hoe werkt het?  noodzakelijke randvoorwaarden  LOP’s - onderwijsraden

12 Discussietekst expertisenetwerken kenmerken  as school – gezin  as school – samenleving  as gezin – samenleving

13

14 traject 2011-2013 -1 ste ronde lokale sessies + congres 14 december 2012 -2 de ronde sessies-praktijk-actie + Signaaldag 18 oktober 2013 -www.zaakvaniedereen.bewww.zaakvaniedereen.be

15 Traject  discussie – lokale actie  signalen-voorstellen  positief mobiliseren: no child left behind

16 discussie

17 140 volle dagen instructie

18 samenleving  stijgende armoede + sociale ongelijkheid  welzijnsproblemen nemen toe  superdiversiteit wordt realiteit

19 onderwijs  onduidelijke maatschappelijke opdracht  elke school is autonoom (lust-last)  vermarkting + concentratiescholen  overbevraagd personeel

20 ondersteuning school-gezin (onderwijs)opbouwwerk / brugfiguren huistaak- en tutorinitiatieven buitenschoolse leerremediëring - logopedisten - commercieel aanbod bijles - centra leerstoornissen

21 vele (decretale) overleggen lokaal overlegplatform lokaal gezondheidsoverleg lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie lokaal netwerk opvoedingsonderst. lokaal overleg kinderopvang stedelijke onderwijsraad...

22 -ouders ‘maken of kraken’ de de school -elk kind is verbonden met zijn ouders -vertrouwen leidt tot partnerschap gezin-school

23 school-gezin school beïnvloedt de gezinnen -huistaak-opdrachten -socio-emotionele -studiekeuze -middenklas-vaardigheden -communicatie-oudercontact

24 school-samenleving -sociaal kapitaal buurt versterken -oefenplaats voor democratie -laagdrempelige ontmoetingsplaats

25 samenleving-school -segregatie + nog structureel sociale klassen (arbeiders-bedienden,…) -consumptiemaatschappij- materialisme -mobiliteit, arbeid, veiligheid, wonen,… -school als oplossingsactor overschat

26 gezin-samenleving -deelnemen aan de samenleving -solidariteit-respect -toegang tot maatschappelijke dienstverlening

27 samenleving-gezin -kans op integrale dienstverlening via de school -gezondheidspreventie (CLB-medisch schooltoezicht) -opleiding-werk- kennismaatschappij- leerplicht -levenslang leren -burgerschap-participatie

28 www.zaakvaniedereen.be


Download ppt "25 september 2012. www.zaakvaniedereen.be gelijke onderwijskansen bestrijden kinderarmoede."

Verwante presentaties


Ads door Google