De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 juni 2014 Inburgering: aanpassingen in het stelsel en het examen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 juni 2014 Inburgering: aanpassingen in het stelsel en het examen."— Transcript van de presentatie:

1 28 juni 2014 Inburgering: aanpassingen in het stelsel en het examen

2 2 Deel 1: Aanpassingen in het inburgeringsstelsel 28 juni 2014

3 3 Basis 1: regeer-/gedoogakkoord 28 juni 2014 “Migranten en asielzoekers dragen zelf zorg voor hun inburgering in ons land. Voor degenen die hiervoor over onvoldoende middelen beschikken, komt het kabinet met een sociaal leenstelsel dat inhoudt dat de lening wordt terugbetaald. Uitgangspunt voor het kabinet is dat het niet slagen voor het inburgerings- examen, behoudens bijzondere omstandigheden, leidt tot intrekking van de tijdelijke reguliere verblijfsvergunning.”

4 4 Basis 2: afbouw budget mln. euro201220132014 Inburgeringsmiddelen*197980 * Participatiebudget + gemeentefonds

5 5 NUSTRAKS Inburgeringsplicht voor (niet- EU/Turkse) vreemdelingen, oud- en nieuwkomers Inburgeringsplicht voor (niet- EU/Turkse) vreemdelingen, nieuwkomers Overheid betaalt veelal aanbodInburgeren op eigen kosten Leningen en vergoedingenSociaal leenstelsel Uitvoering gemeentenUitvoering door DUO Vereist taalniveau: A2 Voor oudkomers: deels A1 Minimaal A2 voor iedereen, Inburgeringstermijn: 3½. + 2½ jaar voor analfabeten Inburgeringstermijn: 3. + 2 jaar voor analfabeten

6 6 • maximaal € 5.000 of € 10.000 • vooraf inkomenstoets: maximum inkomen € 37.000 voor alleenstaande en € 44.000 met partner • terugbetaling: half jaar na inburgeringstermijn • maximale terugbetalingstermijn:10 jaar • draagkrachttoetsing mogelijk • als draagkracht geen inning • na 10 jaar kwijtschelding restschuld Sociaal leenstelsel

7 7 Sancties 28 juni 2014 Niet voldaan inburgeringsplicht verwijtbaar? Intrekken verblijfsvergunning mogelijk? Intrekken verblijfs- vergunning Bestuurlijke boete ja nee ja toetsen aan o.m.: EVRM Gezinshereni- gingsrichtlijn nee Ontheffing of verlenging termijn start

8 8 Overgangsrecht inburgeraar Oude rechten en plichten gelden voor degenen die vóór inwerkingtreding gewijzigde wet aanbod hebben gehad of zijn gehandhaafd (voor asielgerechtigden verblijfsvergunning): • afmaken inburgeringstraject • examen • vergoeding Overgangsrecht

9 9 • inburgeringsplichtig • voorinburgering in COA • maatschappelijke begeleiding • verlenging inburgeringstermijn mogelijk bij alfabetisering • hoger leningbedrag: € 10.000 • geen verblijfsrechtelijke sancties Speciale positie asielgerechtigden

10 10 Voorlichting aan de inburgeringsplichtige over inburge- ringsplicht, inburgeringstermijn, cursusaanbod, etc.: • IND: bij binnenkomst in NL • COA: voor asielgerechtigden • brochures • helpdesk DUO • jaarlijkse kennisgeving door DUO • websites van overheid en keurmerk Blik op Werk Voorlichting aan inburgeraar

11 11 • geen plicht maar vrijwilligheid • eigen verantwoordelijkheid • bij aanspraak op sociale uitkering: taaleis mogelijk • gemeente kan educatiemiddelen inzetten • nieuwkomende EU-burgers + Turken: sociaal leenstelsel inzetbaar Positie andere taalbehoeftigen dan inburgeringsplichtigen

12 12 Deel 2: Aanpassingen in het inburgeringsexamen 28 juni 2014

13 13 Uitgangspunten aangepaste inburgeringsexamen • Het meten van taalniveau op A2 • Het examen moet op 1 dag kunnen worden afgenomen • Er zijn geen profielen meer • Geschikt voor laag en niet-opgeleide inburgeraars • Lezen, luisteren en KNS worden digitaal afgenomen • Spreken wordt telefonisch afgenomen • Schrijven wordt schriftelijk afgenomen • Hoger opgeleiden doen bij voorkeur staatsexamen NT2 I of II • Korte vrijstellingstoets komt te vervallen

14 14 Wat gaat er veranderen? NUSTRAKS Het examen bestaat uit: Centrale examenonderdelen: TGN KNS EPE Decentraal praktijkexamen (portfolio en panelgesprek of assessment) Centrale examenonderdelen: TGN KNS lezen, luisteren en schrijven

15 15 Voorbeelden van de drie nieuwe examenonderdelen: Lezen: uit een korte tekst over werk vragen beantwoorden. gesloten antwoorden (meerkeuze) Luisteren: luisteren naar een instructie of naar de radio en hierover een vraag beantwoorden. gesloten antwoorden (meerkeuze) Schrijven: een formulier invullen of een korte schrijfopdracht en aanvulzinnen. beoordeling gebeurt door menselijke beoordelaars, aan de hand van een model 28 juni 2014


Download ppt "28 juni 2014 Inburgering: aanpassingen in het stelsel en het examen."

Verwante presentaties


Ads door Google