De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quid stages alvorens art. 60§7 ?. Introductie Stages alvorens contract met toepassing van art.60§7 Minimale / maximale duurtijd van de stages ? Verloning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quid stages alvorens art. 60§7 ?. Introductie Stages alvorens contract met toepassing van art.60§7 Minimale / maximale duurtijd van de stages ? Verloning."— Transcript van de presentatie:

1 Quid stages alvorens art. 60§7 ?

2 Introductie Stages alvorens contract met toepassing van art.60§7 Minimale / maximale duurtijd van de stages ? Verloning – aanmoedigingspremie? Wat met de kwaliteit van de omkadering/begeleiding? Om misbruiken tegen te gaan: nieuwe reglementering?

3 Bevoegdheidsverdeling Wetgeving m.b.t. arbeidsovereenkomsten: FOD WASO (Beroeps)opleiding/werkervaring: deelstaten Maatschappelijke integratie: POD MI

4 Maatschappelijke integratie Bestaande instrumenten: 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie GPMI 2. Arbeidsovereenkomst met toepassing van art.60§7 Proefperiode/werkervaring

5 Juridisch kader •Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s •Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei •Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie Omzendbrief van 21 oktober 2002 « tewerkstellingsopdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie»

6 Voorstelling 1 e instrument: GPMI

7 Definitie en kenmerken Toekennen en behouden van leefloon kunnen gepaard gaan met een GPMI GPMI geformaliseerd in contract Doelstelling GPMI: Sociale of professionele integratie

8 Definitie en kenmerken Het project gaat uit van: • de verwachtingen • de vaardigheden • de bekwaamheden • de behoeften Van de betrokken persoon en de mogelijkheden van het OCMW Doelgroep : <25jarigen en ≥ 25jarigen

9 Definitie en kenmerken Het GPMI kan verschillende vormen aannemen: 1. GPMI dat binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst 2. GPMI inzake studies met een voltijds leerplan 3. GPMI gericht op vorming (beroepsvorming en/of het opdoen van werkervaring)

10 Definitie en kenmerken Een GPMI kan facultatief of verplicht zijn Is verplicht in twee gevallen: •Een -25jarige start, hervat of vervolgt studies met een voltijds leerplan •Wanneer het recht op maatschappelijke integratie bestaande uit tewerkstelling van een -25jarige door tewerkstelling bestaat uit een GPMI die binnen een bepaalde tijd leidt tot een arbeidsovereenkomst

11 Definitie en kenmerken Het niet naleven van de GPMI kan sancties met zich meebrengen Een GPMI is flexibel: •regelmatige evaluatie •kan aangepast worden ifv verwachtingen, vaardigheden, competenties en behoeften van de persoon.

12 Voorwaarden GPMI gericht op opleiding Beroepsopleiding of werkervaring Werkervaring gaat over ‘stages’ waar de betrokkene zich op de werkplaats bevindt. De leerervaring gebeurt in een echte werksituatie met een specifieke begeleiding.

13 Voorwaarden GPMI gericht op vorming Bepalende elementen van een GPMI: Nadruk op het leerelement Bijzondere omkadering Evaluatie → Nadruk mag niet liggen op het verrichten van arbeid Deze stage voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst = grens van een GPMI

14 Voorwaarden GPMI gericht op vorming Waar ? De werkervaring kan uitgevoerd worden binnen een bepaalde dienst of afdeling van het OCMW of in een dienst of afdeling zoals bedoeld in art.61 van de organieke wet betreffende de OCMW’s: •Een ander OCMW •Een ander openbaar bestuur •Een andere instelling van openbaar nut •Een privé-persoon •Een privé-instelling

15 Voorwaarden GPMI gericht op vorming Specifieke voorwaarden Mogelijkheid om een aanmoedigingspremie toe te kennen aan de betrokken persoon als aanvullende maatschappelijke hulp: bv. 1€/u Het GPMI voorziet dat bepaalde kosten ten laste worden genomen door het OCMW of een derde. Op zijn minst: -Inschrijvingskosten, -Eventuele verzekeringen, -Kosten van aangepaste kledij, -Verplaatsingskosten.

16 Toelage GPMI gericht op vorming Toelage ten hoogste zes maanden 70 % van het bedrag van het leefloon werkervaring minstens 10u/week en ten hoogste 20u/week

17 Samenvatting Bestaand juridisch kader: het GPMI gericht op werkervaring •Werkervaring •Schriftelijk contract •Evaluatie (begeleiding gegarandeerd) •Min. 10u en max. 20u/week •Iedere werkgever die een overeenkomst heeft met het OCMW •Verhoogde toelage max. 6 maand •OCMW/derder komt tussen in de kosten •Aanmoedigingspremie mogelijk

18 Présentation 2 e instrument: arbeidsovereenkomst met toepassing van art.60§7

19 Artikel 60§7 Arbeidsovereenkomst artikel 60§7 = klassiek betaalde arbeidsovereenkomst → Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 essentiële elementen van een arbeidsovereenkomst : •Arbeid verrichten •Tegen betaling •Onder gezag

20 Artikel 60§7 Indien het belangrijkste element van de « stage » het verrichten van arbeid is: afsluiten van een arbeidsovereenkomst met toepassing van art.60§7. Twee mogelijkheden: -Proefperiode (cfr. Wet van 3 juli 1978) -Art.60§ 7 : twee doelstellingen : “Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen”.

21 Conclusie Geen nieuw juridisch kader Indien nadruk ligt op het verrichten van arbeid => arbeidsovereenkomst sluiten met toepassing van art.60§7 Indien nadruk ligt op leerelement en begeleiding => GPMI


Download ppt "Quid stages alvorens art. 60§7 ?. Introductie Stages alvorens contract met toepassing van art.60§7 Minimale / maximale duurtijd van de stages ? Verloning."

Verwante presentaties


Ads door Google