De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Verwelkoming & inhoudelijke duiding oproep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Verwelkoming & inhoudelijke duiding oproep."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Verwelkoming & inhoudelijke duiding oproep

2 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Documenten  Oproepfiche  Generieke financiële criteria  Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: -www.esf-agentschap.be -ESF-applicatie (Oproep – Bijlagen).

3 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Finale doelgroep -Leefloners of begunstigden van gelijkwaardige maatschappelijke hulp die tijdens het project – vanaf 1 januari 2009- zullen worden tewerkgesteld op basis van artikel 60 §7 van de OCMW- wetgeving van 8 juli 1976. of -Cli ë nten die al in 2008 in een ESF-werkervaringsproject via artikel 60§7 van de wet van 8 juli 1976 zijn tewerkgesteld en waarvan hun traject doorloopt in 2009.

4 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Finale doelgroep Deze doelgroepwerknemers dienen allen te behoren tot de volgende kansengroepen: -allochtonen -kortgeschoolden -personen met een arbeidshandicap (PmAHn) -ouderen (50+)

5 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Ten minste 10 voltijds equivalenten deelnemers realiseren in het ESF werkervaringsproject 2009. Hiertoe kan een partnerschap opgesteld worden. Projectvoorstellen die minder dan 10 VTE deelnemers betreffen zijn onontvankelijk.

6 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Schets problematiek en beleidskader  Centrale doelstelling Europese werkgelegenheidsstrategie: ‘tegen 2010 een globale werkzaamheidsgraad realiseren van 70%’  Onderliggende doelstelling: 25% activering van langdurig werklozen  De versterkte investeringen in de begeleiding en opleiding van de doelgroepwerknemers moeten leiden tot een toename van het activeringspercentage voor langdurig werklozen.

7 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Doelstellingen – mijlpalen – activiteiten Resultaatsindicatoren  Zie oproepfiche en presentatie ‘Initiatie Project Cycle Management (PCM)

8 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Promotoren De aanvrager is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie met rechtspersoonlijkheid. Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn kunnen geen promotorschap opnemen van een project. Zij kunnen slechts als partnerorganisatie deelnemen aan de projectuitvoering.

9 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Regionale spreiding Bij de selectie van de projecten wordt de spreiding zoals bepaald in de oproepfiche in acht genomen.

10 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Aandachtspunten  Gelijke kansen  Diversiteit

11 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Budget 1.720.000 euro ESF-steun Looptijd projecten 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009

12 Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Webbased aanvraagformulier: https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp U vindt de link naar de ESF-applicatie ook op www.esf-agentschap.be.www.esf-agentschap.be Op deze website worden u volgende e-learningmodules aangeboden: - ‘ start-module ’ – registratie van uw organisatie - ‘ Q-paper-module ’ – kwaliteitsdossier

13 Ontvankelijkheid projectvoorstel  Kwaliteitsopstap (promotor én partners)  Deadline indiening projectvoorstel: woensdag 15 oktober 2008  Uitprint projectvoorstel mét status ‘ingediend’ opsturen naar ESF- Agentschap  Verplichte bijlagen  ‘Toezichtbepalingen en verbintenissen’ ondertekend door een persoon die bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen.  ‘Detaillering kosten- en financieringsschema’  Planningsjabloon/Tijdspad Oproep Werkervaring 2009 artikel 60

14 Registratie  Cursistregistratiesysteem  CVS (cliëntvolgsysteem)

15 Beoordeling projectvoorstel  3 lezers  Beoordeling De projectvoorstellen worden geadviseerd door een vertegenwoordiger van:  het Vlaams Subsidieagenschap WSE,  de VDAB-regie,  en het ESF-Agentschap.  Evaluatorencollege (voorstel tot projectbeslissing)  Thematische Commissie (projectbeslissing) Oproep Werkervaring 2009 artikel 60

16 Contactgegevens Projectleider Oproep Werkervaring 2009 artikel 60: Sara De Pelsemaeker e-mail: sara.depelsemaeker@esf.vlaanderen.be tel: 02/546 22 23sara.depelsemaeker@esf.vlaanderen.be Bij technische problemen met de ESF-applicatie: esfsupport@vlaanderen.be


Download ppt "Oproep Werkervaring 2009 artikel 60 Verwelkoming & inhoudelijke duiding oproep."

Verwante presentaties


Ads door Google