De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projet ESF Activering art. 60§7 Günther Mattheussens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projet ESF Activering art. 60§7 Günther Mattheussens."— Transcript van de presentatie:

1 Projet ESF Activering art. 60§7 Günther Mattheussens

2 Project activering Bij begrotingsconclaaf, bijkomend budget voorzien voor federaal ESF programma Voor een project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen tussen de OCMW’s en de regionale plaatsingsdiensten op het vlak van activering van begunstigden van het leefloon en moeilijk plaatsbare werkzoekenden In samenwerking met FOD WASO In het kader van as 2 van het OP ESF 2007-2013 Voor de OCMW’s die deelgenomen hebben aan het federaal OP 2007-2013

3 Project activering Opzet van het project: de samenwerking bevorderen tussen de OCMW’s en de regionale plaatsingsdiensten op het vlak van activering van begunstigden van het leefloon en moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Budget: 700,000 euro ESF per jaar en 700,000 euro overheidsdeel Duur: 2 jaar

4 Project activering Situering binnen het Europees beleid –Common Strategic Framework 2014-2020 Integrated pathways combining various forms of employability measures such as individualised support, counselling, guidance, access to general and vocational education and training, as well as access to services, notably health and social services” enhanced access to affordable, sustainable and high-quality social services such as employment and training services,…” support the activities designed and implemented under the local strategy in areas falling within the scope of ESF in the fields of employment, education, social inclusion….”

5 Project activering Situering binnen het federaal OP –Het project past binnen prioriteit 2 van as 2 van het federaal OP. Deze prioriteit sluit volledig aan bij de doelstellingen van de Europese Werkgelegenheidsstrategie, die tegelijk een versterking van de sociale samenhang en het scheppen van nieuwe banen beogen. De geïntegreerde richtsnoeren bepalen m.b.t. dit punt (geïntegreerd richtsnoer nr. 1923) dat de werkzaamheidsgraad moet worden gestimuleerd door de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder door discriminaties uit de weg te ruimen en door acties op te zetten die de achtergestelde bevolkingsgroepen moeten ondersteunen. Deze prioriteit mikt ook op een verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven en van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt.

6 Project activering Binnen deze prioriteit, wil het operationeel programma acties opzetten inzake diversiteit in organisaties en ondernemingen, uitwisseling van best practices en het in netwerk brengen van de betrokken actoren. Voorliggend project heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen de OCMW’s en de regionale plaatsingsdiensten inzake activering van begunstigden van het leefloon en moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Het project pas dus binnen de prioriteiten en actiedomeinen van As 2 van het federaal operationeel programma.

7 Project activering De begeleiders –Het project voorziet de financiering van 29,5 begeleiders, met een minimum van 0,5 VTE, wat een loonkost vertegenwoordigt van 22,000 euro ESF (totale kost : 44.000 euro, zijnde 40.000 euro loonkosten per begeleider per jaar, vermeerderd met 4,000 euro indirecte kosten. –De loonkosten worden integraal vergoed –Opzet: de overgang vergemakkelijken van art. 60 naar de arbeidsmarkt –Samenwerkingsovereenkomst –Begeleiding van drie maand –Minimum 10 art. 60 per VTE begeleider per periode van drie maand –Geen logica van vaste groepen –Begin van de begeleiding ten vroegste twee maand voor einde art. 60 –Als ESF traject: dit moet beeindigd zijn

8 Project activering Voor alle OCMW’s / clusters die deelgenomen hebben aan het federaal OP 2007-2013 Minimaal 0,5 VTE Betalingen op basis van loonfiches 10% indirecte kosten OCMW moet copie arbeidsovereenkomst of beslissing Raad bezorgen Mogelijk om werknemer die al in dienst is op het project te zetten, maar compenserende aanwerving ( principe van +1)

9 Project activering OCMW’s kunnen toetreden tot project Toetredingsacte Taken van de begeleider: aanvinken op toetredingsformulier bezorgd door de POD

10 Project activering Het OCMW moet : De begeleider aanwerven of aanwijzen en een compenserende aanwerving doen In de toetredingsacte de taken bepalen die de begeleider zal uitvoeren De toetredingsacte indienen bij de POD Na elke maand de loonstaten indienen bij de POD, om de loonkosten terugbetaald te krijgen Zich ervan vergewissen de begeleider minstens 10 voltijdse werknemers art. 60 zal begeleiden per periode van drie maand, ermee rekening houdend dat de begunstigden op de arbeidsmarkt belanden Een conventie sluiten met de regionale plaatsingsdienst De aanwerving of de aanwijzing met compenserende aanwerving aantonen

11 Project activering De reëele loonkost wordt vergoed met een maximum van 44,000 euro Nieuwe functie, dus niet bijvoorbeeld tien personen aan 0,1 VTE Stukken bewaren tot 31/12/2022 Bewijsstuk tekenen tussen OCMW en begunstigde en opsturen met loonstaat Indien minder personen begeleid: proratisering Opzet is ondersteunen van structuren en systemen Vervangen begunstigde binnen de maand Ingeval van aanwijzing: compenserende aanwerving binnen de maand Begeleiding vat aan uiterlijk op einde artikel 60 ( kan twee maand voor afloop) Overeenkomst met plaatsingsdienst enkel om aan te tonen dat er samengewerkt wordt Geen dubbele betoelaging dus niet met Gewestelijke ESF subsidies

12 Project activering –Timing: Selectiecomité heeft ingestemd op basis van criteria: deelgenomen hebben aan federaal esf 2007-2013, aantal art. 60ers eind 2010, toetredingsacte indienen Gesloten contingent De POD contacteert de geselecteerde OCMW’s

13 Vragen –vraag@mi-is.be

14 Project activering Dank voor uw aandacht Vragen ?


Download ppt "Projet ESF Activering art. 60§7 Günther Mattheussens."

Verwante presentaties


Ads door Google