De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS. 1. Rechtsgrond Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS. 1. Rechtsgrond Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk."— Transcript van de presentatie:

1 HET GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS

2 1. Rechtsgrond Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering Koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

3 2. Toekenningsvorm  Begunstigen van bemiddelingsdiensten  Personeelskosten  Financiële maatschappelijke hulp toekennen voor het aanzuiveren van facturen  Terugvinden van een evenwichtige financiële situatie  Maatregelen nemen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  Strijd tegen energiearmoede

4 3. Vaststelling energiearmoede Kansarme gezinnen besteden in verhouding een groter aandeel van hun inkomen aan energie dan gezinnen met een gemiddeld of een hoog inkomen. Bron: FOD EconomieGezinnen boven de armoededrempel Gezinnen onder de armoededrempel Uitgaven voor energie (E) 1.818,03 € / jaar1.474,15 € / jaar Totale uitgaven (T)33.711,77 € / jaar20.017,21 € / jaar Ratio (E/T)5,4 %7,4 %

5 4. Belang preventief energiebeleid

6 Ter ondersteuning van de OCMW’s  uitbreiding soorten maatregelen die in het kader van een preventief energiebeleid in aanmerking kunnen komen

7 5. Soorten maatregelen Twee categorieën maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid: A. Individuele acties B. Collectieve acties

8 A. Individuele acties 1)Tegemoetkoming in de kosten voor efficiëntere en veiligere toestellen Bijvoorbeeld:  tweevoudige meter;  budgetmeter;  aankoop spaarlampen;  aankoop wattmeters;  aankoop van stekkerdozen met schakelaar;  aankoop van een pelletkachel;  aankoop van een spaardouchekop;  aankoop of hulp bij de aankoop van koelkast of wasmachine klasse A+;  aankoop lamp met een lager verbruik;  …

9 A. Individuele acties 2)Tegemoetkoming in het toezicht op, het onderhoud of het conform maken van toestellen voor energie  ofwel een tegemoetkoming in de installatie of in het onderhoud van toestellen voor energie Bijvoorbeeld:  installatie van een performanter stroomcircuit;  vegen van schoorstenen;  onderhoud van verwarmingsketels;  …

10 A. Individuele acties  ofwel een tegemoetkoming in een geïndividualiseerde energiediagnostiek Bijvoorbeeld:  geïndividualiseerde energiescan;  energieaudit;  energieanalyse;  opvolgen huishoudelijk verbruik;  hulp bij de keuze energieleverancier;  …

11 A. Individuele acties 3)Tegemoetkoming in de vermindering van het energieverbruik Bijvoorbeeld:  aankoop van overgordijnen;  isolatie van verwarmingsbuizen;  producten om spleten te dichten onder aan de deuren of rond oud raam- of lijstwerk;  tochthond;  plaatsing van reflectoren;  kamerthermostaten;  thermostatische kranen;  …

12 A. Individuele acties 4)Tegemoetkoming in de financiering van werken ter vermindering van de energiekost, zelfs in het kader van ruwbouwwerken  NIEUW MAAR MAAR enkel voor de woonst van iemand van de doelgroep enkel voor de woonst van iemand van de doelgroep

13 A. Individuele acties Bijvoorbeeld: isolatie van daken, muren, vloeren en buitendeuren; dubbele beglazing en performant raamwerk; blinden; isolatie van verwarmingsbuizen; vervanging van verwarmingsinstallatie; tussenkomst in de financiële kost van leningen gericht op energiebesparing; …

14 B. Collectieve acties 1)Gerichte acties op het gebied van informatie en preventie Enkel de ondersteuning die uitsluitend gericht is op het energiebeleid Bijvoorbeeld:  publicatie van folders, brochures;  rollenspel;  vragenlijst over verbruikgewoontes;  …

15 B. Collectieve acties 2)Partnerschapsovereenkomsten  partnerschapsovereenkomsten met VZW’s of lokale actoren die zich toespitsen op energie en de rationalisering ervan  oprichting of deelname aan de oprichting van een lokale entiteit in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost  NIEUW

16 B. Collectieve acties 3)Tenlasteneming van personeelskosten verbonden aan acties voor het doelpubliek gericht op de vermindering van de energiekost  NIEUW Bijvoorbeeld:  kosten voor begeleiding op het gebied van energie;  auditkosten, diagnosekosten of kosten voor energiescans;  kosten voor opleiders;  kosten voor beheerders van projecten op het gebied van energie;  …

17 B. Collectieve acties 4)Tenlasteneming van kosten verbonden aan de opleiding van personeel dat werkt rond thema’s op het gebied van energie  NIEUW Bijvoorbeeld:  beschikken over en opleiden van een referentiepersoon voor energiezaken;  opleiden van personeel voor het geven van basisadviezen in rationeel energiegebruik voor het doelpubliek;  opzetten van een efficiënt coördinatiemechanisme tussen de algemene sociale dienst en de energiedienst;  …

18 6.Studie evaluatie preventief energiebeleid OCMW’s  enquête uitgevoerd bij de OCMW’s  vaststelling goede praktijken op het gebied van energie met een rechtstreekse impact op het doelpubliek  website POD MI bij het thema energie (www.mi-is.be)www.mi-is.be


Download ppt "HET GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS. 1. Rechtsgrond Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google