De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Op weg naar huis bijeenkomst” door Politie Noord Nederland en de NVP 2 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Op weg naar huis bijeenkomst” door Politie Noord Nederland en de NVP 2 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 “Op weg naar huis bijeenkomst” door Politie Noord Nederland en de NVP 2 februari 2011

2 Karin van Mensvoort MensAdvies 2 februari 2011

3  Leren en inspireren van elkaar  Adviseren van politie

4  Inleiding  Cultuur koppelen aan de vragen  Advies aan de politie  Voorbereiden plenaire terugkoppeling

5  Altijd aanwezig  Bij integratie processen belang vaak vooraf onderschat achteraf vaak als probleem benoemt (Bakker Helmink 2002)

6  Collectief verschijnsel in meerdere of mindere mate gedeeld door mensen die leven in dezelfde sociale omgeving(Bakker Helmink 2002)  Verzameling basale stilzwijgende vooronderstellingen over hoe de wereld in elkaar zit, die door een groep mensen wordt gedeeld en die hun percepties gedachten gevoelens en in zekere mate gedrag bepaald (drie niveaus vooronderstellingen,waarden, gedrag) (Schein 96)

7 “Zo doen wij dat hier”

8  Een homogene, consistente en veel omvattende bedrijfscultuur optimaliseert de onderlinge communicatie. Men verstaat elkaar met een half woord en behoeft niet steeds weer tijd en energie te steken in het met elkaar tot overeenstemming komen over de definitie van de situatie waarin men gezamenlijk handelt.' (Tennekes en Wels)

9  Moeizaam en langdurig proces

10  Communicatie intern/extern  Leiderschap

11  Vacuüm in leiderschap  Communicatie  Verificatie

12  Verdelen in drie groepen en advies voor 1 vraag formuleren (20)min  Plenaire discussie en aanscherpen advies (20)  Effect is acceptatie x kwaliteit

13  1. Creëren wij voldoende draagvlak onder onze medewerkers voor het veranderproces? Zo ja, wat doen we dan goed, wat zijn de kritische succesfactoren? Wat neem je mee naar de eigen organisatie. Zo nee, wat zouden we dan anders kunnen doen?  2. Welk type leiderschap herken je in mijn verhaal, welk type leiderschap wordt ingezet? Sluit dit voldoende aan bij het gewenste leiderschap om de reorganisatie tot een succes te maken?  3. Hoe kunnen we er tijdens deze organisatieverandering voor zorgen dat onze medewerkers zich voldoende verbonden voelen met de nieuwe organisatie zodat zij nieuw gedrag laten zien en internaliseren.

14  Duidelijk zijn in welke ruimte er is in zelf invulling geven aan werk  Weten wat de man in de operatie beweegt, nodig heeft  Helpt het centraal stellen van “de operatie” bij draagvlak voor veranderproces krijgen?  Leidinggevende behalve aandacht voor operatie ook aandacht voor andere zaken ◦ Coachende leidinggevende

15  Energie stoppen in tussenlaag want die moeten versterking zoeken  Tijd creëren voor leidinggevenden  Leidinggevenden vragen wat ze nodig hebben  Coachingssysteem voor leidinggevenden

16  Leren door te communiceren, dialoog.  Zie het belang van taal.


Download ppt "“Op weg naar huis bijeenkomst” door Politie Noord Nederland en de NVP 2 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google