De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplanning in de nieuwe legislatuur Dirk Meulemans Peter Sels VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplanning in de nieuwe legislatuur Dirk Meulemans Peter Sels VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplanning in de nieuwe legislatuur Dirk Meulemans Peter Sels VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011

2 VVSG - Inhoud Korte inleiding over wetgevend kader Planningsmethodiek Vormingsaanbod – zie bijlage Vorming “stappenplan” Belangrijke principes uitgelicht – kort toelichten Randvoorwaarden Gemeente en OCMW: samen plannen? Dirk Meulemans2 -27-7-2014

3 VVSG - Wetgevend kader Gemeentedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008) Strategische meerjarenplanning (art. 146) Verder uitgewerkt in BBC-besluit (2010) Participatie (art.3 & 199/205) Decreet planlastvermindering (juli 2011) Wijze van planlastvermindering en principes Plannen die verdwijnen Gevolg: aanpassing sectorale decreten (bezig) Dirk Meulemans3 -27-7-2014

4 VVSG - Wat houdt planlastverlaging in? De afschaffing van 14 sectorale beleidsplannen en convenanten Aanvraag en afrekening van subsidies gebeurt via documenten uit het BBC-systeem Vl. Beleidsprioriteiten: enkel betrekking op activiteiten, prestaties en effecten, niet op middelen of organisatiestructuur Cofinanciering mag niet hoger zijn dan subsidie Besturen moeten aantonen dat ze participatie georganiseerd hebben Dirk Meulemans4 -27-7-2014

5 VVSG - Beleidscyclus PlanningUitvoering Evaluatie & bijsturing Dirk Meulemans5 -27-7-2014

6 VVSG - Dirk Meulemans6 -27-7-2014 PlanningUitvoeringEvaluatie ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING

7 VVSG - Wat doen we bij planning? Dirk Meulemans7 -27-7-2014 HUIDIGE SITUATIE  BELEID: nu HUIDIGE SITUATIE  BELEID: nu EXTERNE ONTWIKKELINGEN TOEKOMSTIGE SITUATIE GEWENSTE SITUATIE = VISIE KLOOF? MISSIE DOELSTELLINGEN MISSIE DOELSTELLINGEN ACTIES

8 VVSG - transactieveld Dirk Meulemans8 -27-7-2014 aanbod vraag actoren burgers gemeente context OCMW

9 VVSG - Matrixbenadering Dirk Meulemans9 -27-7-2014 Wonen Werken Bevolking - Senioren - Jongeren - Allochtonen Grondgebied - Deelgemeente X - Wijk Y Cultuur

10 VVSG - Dirk Meulemans10 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING integratie van de analyse deelanalyses visie missie concretisering van visie en missie middelen, activiteiten, prestaties, evaluatie WESPETAILLEMODEL 27-7-2014

11 VVSG - Dirk Meulemans11 -27-7-2014 visie strategische doelstelling missie regierol actorrol aandachts- projecten bestaande aanbod nieuwe initiatieven bestaande initiatieven operationele doelstelling = prioritaire beleidsdoelstelling overig beleid

12 VVSG - Beperkt het aantal doelstellingen in het plan “… dat de strategische nota een beknopt en bevattelijke document is dat concreet aangeeft welke prioritaire beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke actieplannen en middelen daarvoor nodig zijn.” Bron: omzendbrief Minister Bourgeois Hou het aantal (prioritaire) beleidsdoelstellingen beperkt Kies voor een beperkt aantal dingen die echt belangrijk Dirk Meulemans12 -27-7-2014

13 VVSG - Wat komt niet in mijn meerjarenplan? Goede-huisvader-schap Voorzie middelen maak er geen beleidsdoelstellingen van Potentiële projectenpot Analyse geeft altijd kleine verbeteringsideeën Zet ze op een lijst Maak er geen beleidsdoelstellingen van Voorzie middelen Maak keuzes in de jaarlijkse budgetcyclus Dirk Meulemans13 -27-7-2014

14 VVSG - Wat komt er wel in mijn meerjarenplan? Visie (eventueel vertaalt in strategische doelstellingen) Missie vertaalt in Operationele doelstellingen in mijn actorrol  prioritaire beleidsdoelstellingen “Operationele doelstellingen” in mijn regierol Hoe integraler we werken, hoe meer dit organisatiebrede keuzes zullen zijn Huidig aanbod/beleid gelinkt aan visie en missie Dirk Meulemans14 -27-7-2014

15 VVSG - Randvoorwaarden Projectverantwoordelijke als trekker ½ tot 1 vte Timing: vroeg genoeg beginnen 1 e kwartaal 2012 = start Analyse afgewerkt tegen eind 2012 1 e kwartaal 2013: beleidsbepaling 2 e & 3 e kwartaal 2013: actieplanning en eindredactie 4 e kwartaal 2013: budget 2014 wil om plannen wil om integraal te plannen Dirk Meulemans15 -27-7-2014

16 VVSG - Gemeente en OCMW: samen plannen?? Gezamenlijke planningservaring in het kader van Lokaal Sociaal Beleid Nadenken over een gezamenlijke planningsproces? Voor de transactievelden waarbinnen zowel gemeente als OCMW actor zijn Gezamenlijke participatietrajecten Gezamenlijke integrale doelstellingen Poolen van coördinatiemogelijkheden Het uitwerken van een geïntegreerd beleid in hoofde van de burgers Dirk Meulemans16 -27-7-2014

17 Nog vragen rond planning? dirk.meulemans@vvsg.be – 02/211.55.87 peter.sels@vvsg.be – 02/211.55.88 dirk.meulemans@vvsg.be peter.sels@vvsg.be


Download ppt "Beleidsplanning in de nieuwe legislatuur Dirk Meulemans Peter Sels VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google