De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Kansen benutten” handvatten een emancipatorisch jeugdbeleid Filip Coussée UGent Uit De Marge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Kansen benutten” handvatten een emancipatorisch jeugdbeleid Filip Coussée UGent Uit De Marge."— Transcript van de presentatie:

1 “Kansen benutten” handvatten een emancipatorisch jeugdbeleid Filip Coussée UGent Uit De Marge

2 Overzicht 1. Marginaal en marginaliserend 2. Aanbodsgestuurd en verkokerd 3. Incrementeel en residueel 4. Non-formeel leren en competenties 5. Een gedeeld project?

3 Aanbodgestuurd en verkokerd Jeugdwerk, cultuur, sport, welzijn, onderwijs Het aanbod bepaalt de behoefte Opvoeding herleid tot trajecten en projecten Preventie, marginalisering Oplossing? Nog wat meer van het zelfde

4 Differentiatie Depedagogisering en Desocialisering

5 Jeugdwerk voor de jeugdbeweging 3 methoden 3 methoden Scouting, kampen en speelpleinwerk Scouting, kampen en speelpleinwerk Toneel, muziek Toneel, muziek Turnen, voetbal, atletiek Turnen, voetbal, atletiek Jeugdwerk ingebed in een globaal sociaalpedagogisch project met aandacht voor onderwijs, welzijn en gezondheid Jeugdwerk ingebed in een globaal sociaalpedagogisch project met aandacht voor onderwijs, welzijn en gezondheid

6 Aanbodgestuurd en verkokerd Differentiatie in 3 kokers: onderwijs, welzijn/gezondheid en jeugdwerk Differentiatie in 3 kokers: onderwijs, welzijn/gezondheid en jeugdwerk Steeds grotere ‘gaten in de opvoeding’ Steeds grotere ‘gaten in de opvoeding’ Focus op het dichten van de mazen in het net Focus op het dichten van de mazen in het net Herverdeling van kansen, maar tussen jong en oud, niet langer tussen arm en rijk Herverdeling van kansen, maar tussen jong en oud, niet langer tussen arm en rijk Maatschappelijk project? Sociale opdracht? Pedagogische opdracht? Maatschappelijk project? Sociale opdracht? Pedagogische opdracht?

7 Van volksverheffing naar volksverdringing

8 Brandende vragen en hete hangijzers De schijnbare onvermijdelijkheid van aanbodgestuurde denken De schijnbare onvermijdelijkheid van aanbodgestuurde denken en uitkomstgerichte denken en uitkomstgerichte denken Van wenselijkheid naar werkelijkheid Van wenselijkheid naar werkelijkheid Die Misere der geplante Jugendlichkeit Die Misere der geplante Jugendlichkeit

9 Incrementeel en residueel jeugdbeleid Weinig ‘grensverleggende’ acties: lokale partners blijven netjes binnen hun mandaat, geen globaal en gedragen project Weinig ‘grensverleggende’ acties: lokale partners blijven netjes binnen hun mandaat, geen globaal en gedragen project Geen brede netwerken, schaalvergroting en optimalisering Geen brede netwerken, schaalvergroting en optimalisering Onderprofessionalisering van de eerste lijn: regisseren en registreren, coördineren en overleggen, plannen en beheren, meten en verantwoorden, … Onderprofessionalisering van de eerste lijn: regisseren en registreren, coördineren en overleggen, plannen en beheren, meten en verantwoorden, … Professionalisering van lokale besturen: sanering en/of instrumentalisering middenveld Professionalisering van lokale besturen: sanering en/of instrumentalisering middenveld

10 "The play was a great success, but the audience was a disaster" Discussie over jeugdbeleid veel breder dan jeugdwerk Jeugdwerk is de zwakke schakel Tussen hulpverlening en onderwijs Maatschappelijk draagvlak? Eigen slagkracht? Kritische reflectie? Opleiding? Jeugdwerk is meer dan organisatie van de vrije tijd, maar kan niet verengd worden tot individueel “bijschaven”

11 Jeugdwerk is non-formeel leren Jeugdwerk is de zwakke schakel Jeugdwerk is non-formeel leren Vertrekt van waar kinderen en jongeren zijn, niet van waar wij willen dat ze zijn

12 competenties Biografische competenties: identiteit en zingeving, historische en maatschappelijke context Institutionele competenties: toegankelijke, maar vooral bruikbare instituties Politieke competenties: competenties zijn meer dan individuele eigenschappen  maatschappelijke hulpbronnen

13 Jeugdwerk en sociale integratie Jeugdwerk is een hefboom voor kinderen en jongeren  pedagogische opdracht Jeugdwerk creëert ruimte binnen voorzieningen  sociale opdracht Inclusief pleidooi voor alternatieve integratie- en socialisatietrajecten Jeugdwerker is de moeilijkste job ter wereld  recreatieve opdracht

14 Gedeeld project? brede school Jeugdbewegingen open jeugdwerk buurtwerk

15 We make the road by walking


Download ppt "“Kansen benutten” handvatten een emancipatorisch jeugdbeleid Filip Coussée UGent Uit De Marge."

Verwante presentaties


Ads door Google