De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filip Coussée Referentie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filip Coussée Referentie:"— Transcript van de presentatie:

1 Filip Coussée Referentie: http://www.beth-shalomnijverdal.nl

2  Inleiding  Methodiek in het jeugdwerk  Jeugdwerk emancipeert.  De preventieparadox  Het doorstromingsparcours  Toegangkelijkheidsparadox  Nood aan verruimend onderzoek  De gescheiden leefwerelden van jeugdigen  Dingen waar we iets aan hebben  Jeugdwerk emancipeert?  En het sociale in de sociale pedagogiek?

3  Wat is jeugdwerk?  Hoe krijgen we de jeugd in het jeugdwerk?  Meerwaarde van het jeugdwerk  Bevindingen van het empirisch onderzoek Referentie: jeugdwerk voor allen, http://www.zone09.be

4  Hans van Ewijk (>20 geleden)  Beschrijven van basismethodiek is een hachelijke onderneming  Niet alles staat net in het gelid (=in een rij)  Nu  Jeugdwerk heeft zich ingepast  Voorkomt dat andere schakels in actie moeten treden

5  Jeugdwerk  Tieneropvang  Buurtsportwerk  Jeugdhulpverlening Doel= jeugdcriminaliteit Referentie: http://home.kpn.nl

6  Één grote ketenbenadering: de integrale jeugdhulpverlening  Leerlingbegeleiding  Geestelijke gezondheidszorg ……  jeugdwerk hoort er niet bij!  Jeugdwerk is geen preventie

7  Sinds 2000: Minister van Jeugd (nu: Pascal Smet)  Jeugdbeleidsplan opgesteld Jeugdwerk is belangrijk omwille van wat het is: de plezante vrijetijdsbesteding voor, van en door kinderen en jongeren, vertrekkend vanuit de rechten die kinderen en jongeren hebben. Op een speelse en ongedwongen manier wordt er gewerkt aan gemeenschapsvorming. […] (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2001) http://www.pascalsmet.be

8  Jeugdwerk laat zich niet invoegen in een preventiediscours  Ontsnapt aan perverse effecten  Deelnamecijfers dalen hierdoor niet Maar blijft jeugdwerk gevrijwaard van perverse effecten?

9  Jeugdwerk heeft een selectief bereik  Nemen minder deel aan jeugdwerk Laaggeschoolden Lagere sociale klasse Allochtone jongeren  Jeugdwerk moet gedemocratiseerd worden Referentie: http://cherubnews.blogspot.be

10  Jeugdwerk heeft minder kwetsbare postie  Identiteit van jeugdwerkaanbod jeugdbeweging Speelpleinwerking Jeugdhuis  Jeugdbeweging leidt tot een doorstromingsparcours = anderen willen ook jeugdwerk oprichten  Er ontstaan nieuwe jeugdwerkvormen

11  Moeilijk bereikbaar:  Kwetsbare jongeren  ‘zij die er het meeste nood aan hebben’ Referentie:Spits 23 oktober 2009, http://www.4human4u.nl

12  ALLE jeugdigen in contact brengen  Ontstaan van nieuwe werkvormen  Open jeugdwerkvormen  Mobiel jongerenwerk ……  Professionele werkvormen = jeugdwelzijnswerk  Maatschappelijke breuklijnen in onderwijs doorgetrokken naar vrije tijd

13  Doorstromingparcours lijkt in verkeerde richting te gaan  Kwetsbare jongeren worden te rap doorverwezen naar hulpverlening  Onderzoek is nodig! Referentie: www.waregem.be

14  Genk  Uitgebreid netwerk van jeugdhuizen  Particuliere jeugdwerk initiatieven  ‘Hoe komt jeugdwerk tussen in de vrije tijd van Genkse jeugdigen?’

15  Jeugdwerkdeelname 10+  30% 15  34%  Jeugdwerkdeelnemers vervelen zich minder dan niet – deelnemers  Scherpe breuklijnen tussen diversie groepen Minder BSO- leerlingen zijn lid Verschil tussen autochtone en allochtone jongeren Referentie: Wilson,C. http://freshpeel.com.

16  Verschillen tussen activiteiten die ze graag doen  verschillen amper  Het gaat eerder om ‘waar’ en met ‘wie’

17  Jongeren willen dingen waar ze iets aan hebben = aansluiting bij hun leefwereld  Dingen die je graag doet en niet thuis kunt doen  Je kunt je thuis voelen Referentie:http://www.bevrijdewereld.be

18  Jeugdwerk = meer dan vertrouwde activiteiten  Vaak lage opkomst bij activiteiten die jongeren zelf aanvragen Referentie: Nieuwsblad transport.http://www.transportindex.nl

19  1 e breuklijn: verschillende mensen leren kennen (afkomst, klasse,…)  2 e breuklijn: leeftijd  Jongeren willen in contact komen met ouderen  3 e breuklijn: tussen jeugdwerk en sectoren die zich bezighouden met vrije tijd  Minder pedagogisch  Aanvullende bijdrage aan individuele ontplooiing binnen de bestaande verhoudingen

20


Download ppt "Filip Coussée Referentie:"

Verwante presentaties


Ads door Google