De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd Rode Kruis. Inhoudstafel Situering: algemeen + binnen RK Missie en visie Actieterreinen Structuur Opleidingen Jaarthema Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd Rode Kruis. Inhoudstafel Situering: algemeen + binnen RK Missie en visie Actieterreinen Structuur Opleidingen Jaarthema Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd Rode Kruis

2 Inhoudstafel Situering: algemeen + binnen RK Missie en visie Actieterreinen Structuur Opleidingen Jaarthema Communicatie

3 Situering: algemeen Vlaamse overheid, Agentschap sociaal- cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd Subsidies als landelijk georganiseerd jeugdwerk Beleidsnota 2014-2017

4 Situering: binnen RK Humanitaire diensten Dienst Jeugd Rode Kruis Manager + 4 stafmedewerkers Ondersteuning secretariaat HD

5 Missie en visie Missie = Rode Kruisgedachte verspreiden bij kinderen en jongeren Visie = schakel tussen het Rode Kruis en alle jongeren (6-35 jaar) in Vlaanderen, vertaling van alle Rode Kruisinhouden naar jongeren

6 Actieterreinen Internationale werking Sociale werking Eerste hulp Bloed Hulpverlening

7 Internationale werking Uitwisselingen EURCYN en EYCM European Voluntary Service (EVS)-projecten

8 Sociale werking Speelweken voor kinderen die verblijven in een opvangcentrum voor asielzoekers Participatieproject Diverse andere projecten bijv. Youth on the run, activiteiten met kwetsbare doelgroepen, …

9 Eerste hulp Aanbod vernieuwd in 2012: –Eerstehulpinitiaties: per graad, lager en secundair onderwijs, werkboeken voor lln + handleidingen voor leerkrachten –Eerstehulpcursussen: voor lln + handleiding voor leerkrachten

10 Eerste hulp Aanbod vernieuwd in 2012: –Eerste hulp voor jeugdleiders –Eerste hulp voor leerkrachten Gezamenlijk lesgeverstraject –Jeugdmonitoren en initiatoren

11 Eerste hulp

12 Bloed Lespakketten Dienst voor het Bloed Diverse projecten bijv. Bloedcafé, …

13 Hulpverlening Diverse projecten bijv. Code Red, het leren kennen van een hulppost, JOS-project

14 Jeugdkernen Provinciale teams Adviescommissie Secretariaat Provinciale zetel Structuur

15 Jeugd Rode Kruis Light Wat Eerstehulpcursussen en –initiaties Afdelingskern –Verantwoordelijke en initiatoren, evt jeugdmonitor Wie komt er naar activiteiten? –Leeftijdsgroep per initiatie/cursus

16 Jeugd Rode Kruis Plus Wat Activiteiten, al dan niet rond 5 actieterreinen, projecten Afdelingskern –Verantwoordelijke en jeugdleiders Wie komt er naar activiteiten? –Iedereen tussen 6 en 35 jaar welkom

17 Jeugd Rode Kruis Full Option Wat –Combinatie van Light en Plus Belangrijk: open jeugdbeweging –Geen lidgeld

18 Jeugdkernen Provinciale teams Adviescommissie Secretariaat Provinciale zetel Structuur

19 Jeugdkernen Provinciale teams AdviescommissieSecretariaat Provinciale zetel Structuur

20 Jeugdkernen Provinciale teams Adviescommissie Secretariaat Provinciale zetel Structuur

21 Jeugdkernen Provinciale teams Adviescommissie Secretariaat Provinciale zetel Structuur

22 Opleidingen Animator in het jeugdwerk –Startkabels –Spellewaerde Hoofdanimator in het jeugdwerk –VOPL –VOPL de luxe Instructeur in het jeugdwerk

23 Opleidingen Initiator –Initiatie voor initiatoren Jeugdmonitor –Module 5: Vakdidactiek jeugdmonitor –Omscholingstweedaagse

24 Jaarthema Net als iedere jeugdbeweging wordt er per werkjaar rond een jaarthema gewerkt Maatschappelijk actueel thema Bijv. Zet ‘m niet buiten spel (kansarmoede), Hope op de loop (kinderen op de vlucht), … Gezamenlijke jaarthema’s

25 Jaarthema Huidig jaarthema beweging met als slogan ‘Beweeg mee met Spierellie’ Divers jaarthema-materiaal: gids, kalender, …

26 Communicatie www.jeugdrodekruis.be www.kids.rodekruis.be www.vrijwilliger.rodekruis.be (Jeugd Rode Kruis)www.vrijwilliger.rodekruis.be www.facebook.com/jeugdrodekruis Maandelijkse digitale nieuwsbrief Webklep


Download ppt "Jeugd Rode Kruis. Inhoudstafel Situering: algemeen + binnen RK Missie en visie Actieterreinen Structuur Opleidingen Jaarthema Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google