De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EERWRAAK EERGERELATEERD GEWELD. 2 Inleiding Welkom Voorstellen Workshop: Eergerelateerd geweld - Eerwraak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EERWRAAK EERGERELATEERD GEWELD. 2 Inleiding Welkom Voorstellen Workshop: Eergerelateerd geweld - Eerwraak."— Transcript van de presentatie:

1 EERWRAAK EERGERELATEERD GEWELD

2 2 Inleiding Welkom Voorstellen Workshop: Eergerelateerd geweld - Eerwraak

3 3 Programma Wat is eer? Eerwraak – Eergerelateerd geweld Documentaire ´Verdwaalde Gezichten´ Ervaringsoefening HG - EGG Dader = slachtoffer? Moderniseringsparadox Documentaire ´Daders achter eerwraak´ Aanpak Wat te doen als professional? Handvatten om te signaleren Einde

4 4 EER Wat is eer?  Universele waarde  Niet eenvoudig uit te leggen  Eer: het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect, principes. Persoonlijke eer, jegens de sociale omgeving.

5 5 EER Eer in eerculturen  Familie-eer: gelijkwaardig zijn binnen de gemeenschap.  Verschillende soorten eer:  Şeref/sharaf: prestige, aanzien  Namus/ird: zedelijke eer  Vooral belangrijk:zedelijke eer (kuisheid van voornamelijk vrouwelijke familieleden) Eerverlies

6 6 Eerwraak – Eergerelateerd geweld Wat is eerwraak?  Ane Nauta (1978) Wat is eergerelateerd geweld?  Werkdefinitie Ferwerda en Van Leiden  Verschil eerwraak en EGG Oorzaken Vormen

7 7 Eerwraak – Eergerelateerd geweld Eerwraak:  Eerwraak wordt gedefinieerd als het doden van de eerschender om de geschonden eer te zuiveren/herstellen. Eerwraak synoniem aan eermoord. Werkdefinitie Ferwerda en Van Leiden (2005): ´Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken´.

8 8 Oorzaken EEG - Eerwraak Complex onderwerp, geen pasklare antwoorden Aantasting van de (zedelijke) eer Buitenwereld is op de hoogte of dreigt op de hoogte te raken Desbetreffende familie wordt onder druk gezet/verstoten Enkele voorbeelden: te laat thuiskomen, weglopen, verzet tegen gedwongen huwelijk, echtscheiding, verlies maagdelijkheid, overspel.

9 9 Vormen van EGG Meest voorkomende vormen: -Mishandeling (fysiek en psychisch geweld) -Verstoting -Uithuwelijking -Ontnemen van kinderen -Isoleren -Zelfmoord -Eerwraak (eermoord)

10 10 Documentaire ´Verdwaalde Gezichten´

11 11 ERVARINGSOEFENING

12 12 HG - EGG Huiselijk geweld vs. eergerelateerd geweld  Definitie HG (MvJ): ´ Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Onder geweld wordt aantasting van de persoonlijke integriteit verstaan met daarbij een onderscheid tussen psychisch en lichamelijk (waaronder seksueel) geweld. De huiselijke kring van het slachtoffer bestaat uit (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het begrip ‘huiselijk’ betreft hier de relatie tussen dader en slachtoffer en niet de ‘locatie’.  Verschil  Overeenkomst

13 13 HG - EGG Huiselijk geweld vs. eergerelateerd geweld  Verschil:  cultureel bepaalde vorm van geweld  bij EGG staat ´eer´ en ´herstellen´centraal  de familie is erbij betrokken/groep staat centraal  verschil in aanpak  bij HG vaak jarenlange mishandeling, dit hoeft niet bij EGG zo te zijn

14 14 HG - EGG Overeenkomsten:  Komt voort uit patriarchale structuur van samenlevingen: mannen hebben de macht  Geweld (relationeel geweld)  Toepassing van geweld door iemand van de huiselijke kring

15 15 Dader = slachtoffer? Daders van eerwraak/EGG  Wie zijn dat?  Geen dader? Dan slachtoffer.  Vrouwelijke familieleden ook vaak een rol als dader.

16 16 Moderniseringsparadox Emancipatie  Uit een onderzoek van de Nederlandse Gezinsraad is gebleken dat jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen sneller emanciperen dan de mannen met dezelfde afkomst. Importbruiden Toename van geweld

17 17 Documentaire ´daders achter eerwraak´

18 18 Aanpak Landelijke aanpak Aanpak reclassering:  Voorlichtingen alle units  Team EGG  Aanpak daders EGG

19 19 Wat te doen als professional? Do´s  Signalering  Intern casuïstiekbespreking  Melding ASHG-ZHZ Don´t´s  Niet zelfstandig een PvA opstellen  Niet direct contact met familieleden

20 20 Handvatten om te signaleren Personalia (geboorteland/plaats, leeftijd, burgerlijke staat) Wat is het probleem? Wie zijn erbij betrokken? Waar zijn de betrokkenen concreet bang voor? Welke emoties? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wie zijn er op de hoogte? Mag de buitenwereld dit weten? Hoogst voltooide opleiding/positie arbeidsmarkt. Belangrijk!!!! Familiebanden In hoeverre speelt eer een rol binnen de familie? Ervaringen met geweld.  Bron: Checklist Eergerelateerd Geweld, LEC

21 21 ASHG- Zuid-Holland Zuid Telefoon ASHG- ZHZ Dordrecht: 078 – 677 54 00 Meldpunt: 0909 – 635 386

22 22 Vragen ??

23 23 Bedankt voor jullie aandacht!!


Download ppt "EERWRAAK EERGERELATEERD GEWELD. 2 Inleiding Welkom Voorstellen Workshop: Eergerelateerd geweld - Eerwraak."

Verwante presentaties


Ads door Google