De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een generiek model voor een regionale volksgezondheidsrapportage Marja J.H. van Bon-Martens CEPHIR seminar Regionale Volksgezondheid Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een generiek model voor een regionale volksgezondheidsrapportage Marja J.H. van Bon-Martens CEPHIR seminar Regionale Volksgezondheid Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een generiek model voor een regionale volksgezondheidsrapportage Marja J.H. van Bon-Martens CEPHIR seminar Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning: van onderzoek naar beleid 9 december 2009

2 Inhoud presentatie Aanleiding Centrale vraag Onderzoeksfasen Resultaten Het vervolg 2

3 Aanleiding WCPV en Wet Publieke Gezondheid ‘ Evidence-based ’ lokaal gezondheidsbeleid Epidemiologische functie GGD ’ en Implementatie evidence moeizaam 3

4 Centrale vraag Hoe kunnen GGD ’ en epidemiologische informatie over de gezondheidssituatie beter bruikbaar maken voor lokaal gezondheidsbeleid?  Onderzoeksproject ‘ ontwikkeling generiek model regionale volksgezondheids- rapportage (VGR) ’ 4

5 Onderzoeksfasen Ontwikkeling empirisch model –Haalbaarheidstudie regionale VTV –Ontwikkeling regionale VTV ’ s Brabant –Evaluatie regionale VTV Ontwikkeling generiek model 5 Empirie Theorie

6 Ontwikkeling empirisch model (Hoe) kan een regionale variant van de nationale VTV een betere onderbouwing bieden voor het lokale gezondheidsbeleid? 6

7 Uitgangspunten regionale VTV Nationale VTV als best-practice Integrale analyse bestaande gegevens Betekenis voor regionaal én lokaal gezondheidsbeleid Verschillende producten –Samenvattend rapport –Lokale rapporten kernboodschappen –Websites Bouwstenen evidence-based beleid 7

8 Wat heeft dit opgeleverd? Empirisch model voor regionale VTV –Producten –Inhoud en vormgeving –Proces en organisatie Evaluatieresultaten –Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden 10 Kernboodschappen voor lokale/regionale implementatie Artikelen TSG Toolkit regionale VTV (www.toolkitvtv.nl) 8

9 Producten 9 NationaalRegionaal Samenvattend rapport NederlandSamenvattend rapport per regio Nationale kernboodschappenRegionale kernboodschappen Rapportages met kernboodschappen per gemeente Nationale Atlas VolksgezondheidGGD Gezondheidsatlas Nationaal Kompas VolksgezondheidRegionaal Kompas Volksgezondheid Thematische beleidsrapportages- “making the evidence-based choice the easy choice”

10 Inhoud Conceptueel model volksgezondheid Structuur nationale en regionale VTV Bestaande gegevens Nationaal, regionaal en lokaal Onderzoek, beleid en praktijk (BOP) Verhaallijn 10

11 Vormgeving Look GGD Feel RIVM Doelgroepen Journalistieke stijl Toonzetting Uitgesproken kwalitatieve fysieke uitgaves 11

12 Proces model 12

13 Evaluatie Positief beeld van bekendheid, gebruik en bruikbaarheid Iedere vier jaar uitbrengen, gekoppeld aan lokale nota Proces belangrijk voor positieve waardering –Intensieve dialoog gemeenten –Interdisciplinaire samenwerking binnen GGD Goede timing noodzakelijk voor positionering in lokale beleidscyclus Communicatie over voortgang, planning en besluitvorming erg belangrijk Media aandacht positief ervaren Verschillen tussen GGD ’ en spelen grote rol 13

14 De pers …

15 Toolkit regionale VTV

16 Ontwikkeling generiek model Beschrijven van de kenmerken van een goede regionale volksgezondheidsrapportage ter ondersteuning van evidence-based gemeentelijk gezondheidsbeleid Bronnen –Evaluatie regionale VTV ’ s –Internationale literatuur –Experts Methodiek: Concept Mapping –Gestructureerde ontwikkeling van een gedeeld theoretisch denkkader voor een complex en diffuus onderwerp waarover verschillende opvattingen bestaan 16

17 Concept mapping Combineert kwalitatieve met kwantitatieve methoden Zes stappen 1.Keuze participanten en focus 2.Genereren opvattingen 3.Structureren opvattingen 4.Grafische representatie in concept map 5.Interpretatie 6.Implementatie 17

18 Dank u voor uw aandacht 18

19 Meerwaarde voor praktijk Van structurele verbinding met wetenschap: Effectievere publieke gezondheidszorg Profilering en professionalisering Toegang groter kennisnetwerk 19


Download ppt "Op weg naar een generiek model voor een regionale volksgezondheidsrapportage Marja J.H. van Bon-Martens CEPHIR seminar Regionale Volksgezondheid Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google