De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertisecentrum William Schrikker WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’ Natalie Kramp Inhoudelijk manager Jeugdbescherming en OMPG William Schrikker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertisecentrum William Schrikker WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’ Natalie Kramp Inhoudelijk manager Jeugdbescherming en OMPG William Schrikker."— Transcript van de presentatie:

1 Expertisecentrum William Schrikker WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’ Natalie Kramp Inhoudelijk manager Jeugdbescherming en OMPG William Schrikker Groep

2 Opbouw 1.Vertegenwoordiging LVB in MPG 2.Kenmerken LVB 3.Opvoedproblematiek ouders met LVB 4.Herkennen signalen LVB Workshop herkennen signalen LVB

3 Vertegenwoordiging LVB in MPG •Oververtegenwoordiging LVB: Bij 1/3 MPG gezinnen sprake van LVB •Prevalentie LVB 1-3 % van de totale bevolking; jongeren met LVB 13,6 % van totaal aantal jongeren. Workshop herkennen signalen LVB

4 Kenmerken LVB Definitie •Beperkt intellectueel functioneren (IQ 50- 85) •Beperkt sociaal aanpassingsvermogen Workshop herkennen signalen LVB

5 Kenmerken LVB Essentiële kenmerken van een lichte verstandelijke beperking: •Beperking in leren en denken •Geen of minder executieve functies •Beperking in gewetensontwikkeling: weinig empatische mogelijkheden •Beperkt generalisatievermogen •Beperkt in sociale vaardigheden •Beperkingen in autonomie Workshop herkennen signalen LVB

6 LVB en MPG Opeenstapeling van problemen: •Vaker sprake van psychosociale problematiek •Grotere kans crimineel gedrag •Vaker slachtoffer misdrijf, inclusief seksueel misbruik •minder tevreden met eigen leven •opvoedproblematiek •Als kind vaak beschermd, als volwassenen aangesproken op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid •Sociaal isolement •Minder vrienden en minder prosociale vrienden Workshop herkennen signalen LVB

7 Ouders met een LVB LVB Ouderschap: •Goed genoeg (32%)kind wordt ondersteund in ontwikkeling •Problematisch(16%)ontwikkeling kind in gedrang •Tekortschietend(52%)kind wordt verwaarloosd of mishandeld Workshop herkennen signalen LVB

8 Ouders met een LVB Er ontstaan problemen als de opvoedingstaken die ouders moeten verrichten niet in balans zijn met hun opvoedingsvaardigheden Workshop herkennen signalen LVB

9 Ouders met een LVB Taken die ouders te vervullen hebben zijn o.a. •Dagelijkse verzorging •Structuur bieden •Positief gedrag belonen Workshop herkennen signalen LVB

10 Ouders met een LVB De vaardigheden die dit vraagt zijn o.a. •Kunnen plannen en organiseren •Kunnen klok kijken •Je kunnen inleven in je kind Workshop herkennen signalen LVB

11 Ouders met een LVB Het is voor LVB-ouders moeilijker hun opvoedingstaken te vervullen, doordat Zij: •Minder sensitief zijn •Minder responsief zijn •Minder empatisch vermogen hebben Workshop herkennen signalen LVB

12 Signalen LVB in het gezin 1.Afspraken nakomen? 2.Motivatie om te verzorgen? 3.Onderwijs, diploma’s? 4.Werk? 5.Slechte lichamelijke en psychische gezondheid? 6.Armoede en slechte buurt? Workshop herkennen signalen LVB

13 Signalen LVB in het gezin 7.Opvoedingsvaardigheden 8.Verschillende vaders? 9.Beperking kinderen 10.Rijbewijs? 11.Stimulerende activiteiten voor de kinderen? 12.Agressieve oplossingsstrategie/grote mond? 13.Kind zorgt voor ouder? Workshop herkennen signalen LVB

14 Signalen LVB Videofragment familie Tokkie •Welke signalen van LVB-problematiek herken je? Workshop herkennen signalen LVB

15 Signalen LVB Video fragment Familie Tokkie: •Slechte lichamelijke en psychische gezondheid •Geen werk •Armoede, slechte buurt •Kind zorgt voor ouder •Agressie en schelden als probleemoplossingsstategie •Advies arts letterlijk nemen (ijsjes) Workshop herkennen signalen LVB

16 Naar een beter zorgaanbod Wensen tav zorgaanbod LVB: •Vroegdiagnostiek •Gespecialiseerde interventies •Deskundigheidsbevordering Justitie •Meer aandacht en hulp voor jongvolwassenen Workshop herkennen signalen LVB

17 Vragen? Workshop herkennen signalen LVB


Download ppt "Expertisecentrum William Schrikker WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’ Natalie Kramp Inhoudelijk manager Jeugdbescherming en OMPG William Schrikker."

Verwante presentaties


Ads door Google