De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verknopen door verbinden Joris Claes en Itte Van Hecke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verknopen door verbinden Joris Claes en Itte Van Hecke."— Transcript van de presentatie:

1 Verknopen door verbinden Joris Claes en Itte Van Hecke

2 V ERHALEN UIT HET AWW 25% van de meerderjarige hulpvragers zijn 18-25 jarigen Thuisloosheidsrisico Fragmentering van het hulpverleningstraject met breukmoment op 18 jaar: zelf oplossen, onbeschikbaar vervolgaanbod, niet gewerkt aan perspectief Knelpunten in de regelgeving

3 Sociale uitsluiting en marginalisering: té-jongeren – Dakloos – Sociale administratie – Psychische/psychiatrische problemen – Schulden – Kinderen – Verslavingsproblemen – Beperkt of uitgeput netwerk

4 G EDEELDE BETROKKENHEID EN ZORG Zoeken naar gepaste ondersteuning, maatzorg want JOVO met beperkte vaardigheden om concrete en constructieve vragen te stellen Andere omgangsnormen Geen correcte inschatting van eigen mogelijkheden … In het werken aan Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen Verantwoordelijkheid opnemen Sociaal netwerk opbouwen Realistisch toekomstperspectief

5 H ANDICAPSPECIFIEKE DESKUNDIGHEID Hoe herken je een licht verstandelijke handicap? Wat betekent dit op de verschillende domeinen? Hoe hiermee omgaan in de begeleiding? Hoe kan je handicap en doorverwijzing ter sprake brengen? Hoe verloopt de aanvraagprocedure bij het VAPH? Nood aan een hands-on vertaling van gespecialiseerde expertise

6 S EN EN “ JONGEREN ” SEN werkt een aangepast aanbod uit voor professionelen die dagelijks werken met ‘jongeren met een beperking die uit de boot (dreigen) te vallen’. Dit is een moeilijke en complexe vraag omwille van: de ingewikkelde materie, de veelheid van factoren die bepalen of een jongere moeilijk is of wordt, de verschillende lagen en perspectieven waarmee je naar dit thema kan kijken. De veelheid van actoren die hierbij betrokken zijn De aankondiging van extra middelen voor CAW’s voor het opzetten van inclusieve trajecten voor jongeren (tussen 17 en 25 jaar) met een beperking: Kans om intensief samen te werken met het algemeen welzijnswerk en het SAW Kans om handicapspecifieke expertise te delen en te verspreiden in het AWW

7 S AMENWERKING TUSSEN SEN EN SAW De speerpunten van een goede samenwerking: Het uitbouwen van (lerende) netwerken Een regionale inbedding voor het verspreiden en delen van (handicapspecifieke) expertise Een regionale benadering Combinatie van terreinkennis, sectorinhoudelijke én handicapspecifieke expertise

8 H ANDICAPSPECIFIEKE EXPERTISE Wat betekent ‘handicapspecifieke’ expertise in de context van een CAW: Hoe schat de hulpverlener het functioneren van de jongere in? Welk traject kan je als hulpverlener met de jongere doorlopen (eventueel los van zijn/haar erkenning door het VAPH) Wat betekent ‘handicapspecifiek’ voor de communicatie met de jongere? Welke implicaties heeft het handicapspecifieke voor het hulpverleningsplan? Hoe vertaal je gespecialiseerde expertise in een voor de hulpverlener en cliënt herkenbare en bruikbare elementen? Het kunnen de CAW’s omgaan met het VAPH gegeven: De complexe regelgeving De mogelijk onvermoede effecten van hulpverlening (bijvoorbeeld effect op de plaats op de wachtlijst).

9 H OE NU VERDER … De eerste verkenning (inhoudelijk en organisatorisch) is achter de rug. Concretiseren van de samenwerken: – Uitwerken van een gedragen aanbod voor de CAW’s – Organiseren van een duurzame ‘leeromgeving’ – SEN als facilitator van inbreng van ‘handicapspecifieke’ expertise – Met een intersectorale bril kijken Doel van deze samenwerking moet zijn: – Een meer duurzame oplossing voor deze doelgroep – Intersectoraal samenwerken voor een optimaal handelingsplan voor deze jongvolwassenen


Download ppt "Verknopen door verbinden Joris Claes en Itte Van Hecke."

Verwante presentaties


Ads door Google